Dần cung Rơi Phúc đức ( bính dần ) Phá quân Linh tinh Nguyệt mã 2

by dương cư sĩ
on 0 6 ba tháng 2 0 17
Điểm kích số: 44 0

Dần cung rơi phúc đức ( bính dần ) phá quân linh tinh nguyệt mã 2


[ cung phúc đức dần vị trí tứ hóa ]
Công phu 42 0
Cung phúc đức ( bính dần ) dần vị trí chủ nhân sự tình là phỏng đoán mạng sống con người vận được trọng điểm
Bản mệnh ( bính tý ) ở tử thiên vị là tiên thiên phúc trạch vị trí
Phụ mẫu ( đinh sửu ) sửu vị trí khố địa là nhân vị chủ tài hơi hậu thiên hưởng thụ vị trí
Mệnh ( trời ) phúc đức ( người ) thiên nhân hợp nhất lấy phụ mẫu [ địa ] làm môi giới
Tiên thiên phúc trạch dựa vào chính mình ( mệnh ở tử ) mà mệnh vận thành bại nó nặng điểm nằm ở tư tưởng cùng quan niệm ( phúc cư dần )
Phụ mẫu ( môi giới ) biểu hiện công gia cơ cấu được hưởng bổng lộc < phụ mẫu là nô tới tài > chúng sinh ra ( hình chúng ) tới tài ( tức bổng lộc củi hướng )


Phúc làm bính thiên đồng hóa lộc nhập [ bản tật ]( Tân Mùi )
Mà phúc làm bính liêm trinh hóa kị nhập [ bản quan ]( mậu thìn ) phúc đức ( ngã cung ) hóa lộc nhập tật hóa kị nhập Quan đều nhập ( ngã cung ) này thuộc cát tượng
< phúc đức là tật của tật > phúc tật nhất lục cộng tông biểu hiện mệnh chủ tới tinh thần tâm lực đều muốn trứ như thế nào đưa sự nghiệp làm tốt
Phúc làm thiên đồng hóa lộc nhập tật ( Tân Mùi )
Phúc làm thiên đồng hóa lộc nhập tật ách ( Tân Mùi ) lại phúc làm liêm trinh hóa kị nhập Quan ( mậu thìn ) tượng này
Ngã cung ( phúc ) hóa lộc nhập ngã cung ( tật ) ngã cung ( phúc ) hóa kị nhập ngã cung ( Quan ) thuộc cát tượng
Biểu hiện mệnh chủ ý nghĩ bên trên quan tâm như thế nào kinh doanh tốt toàn tâm toàn ý đầu nhập chăm chú tại trên sự nghiệp
Phúc làm thiên đồng hóa lộc nhập tật ( Tân Mùi ) hòa hợp đãi thân thể mình phi thường chú trọng thân thể mình được điều dưỡng chiếu hộ
( nhưng thiên đồng hóa lộc nhập tật ứng chú ý cao huyết áp vấn đề )
Phúc làm liêm trinh hóa kị nhập Quan ( mậu thìn ) trùng [ bản phu ]
Phúc làm liêm trinh hóa kị nhập Quan biểu hiện trọng thị sự nghiệp tâm tư đặt ở trên sự nghiệp sự nghiệp đặt nặng tâm vào
Nếu gặp Quan lộc tự hóa thì khó có thể như nguyện
Trùng cung < phu thê là phúc tới tài > mệnh chủ truy cầu giữ sự nghiệp làm tốt ( chăm chú sự nghiệp cuồng công việc )
Chẳng quan tâm danh lợi cũng sơ sẩy tình cảm vợ chồng kinh doanh ( một kị thùy tượng )
< nhược lấy phúc làm liêm trinh hóa kị nhập Quan ( mậu thìn ) [ kị truy kị ] quan sát >
[ kị truy kị ] can của quan mậu thiên cơ hóa kị nhập [ bản Huynh ]( ất hợi ) trùng [ bản nô ]
< nô bộc là phu nhanh > biểu hiện chẳng quan tâm phối ngẫu chi thân thể ( hoặc nói chẳng quan tâm có hay không làn da tới thân )
Mà [ kị chuyển lộc ] can của quan mậu tham lang hóa lộc nhập [ bản thiên ]( canh ngọ )
< thiên di là phu tới tài > biểu hiện mệnh chủ kinh doanh sự nghiệp kiếm tiền cho phối ngẫu hưởng thụ chi tiêu ( chuyển lộc biết cát hung )
[ ba hóa kị ] thiên làm canh thiên đồng hóa kị nhập bản tật ( Tân Mùi ) ( ba hóa kị là kết quả )
Cho nên đang thứ sáu đại hạn (52~6 1) cung mệnh đại hạn đi vào [ bản tật ]( Tân Mùi ) này là nhân sinh trọng đại tới chuyển liệt điểm
Lưu ý mệnh làm cùng phúc làm đều là bính làm
[ mệnh / phúc ] bính làm thiên đồng hóa lộc nhập [ bản tật ] biểu hiện hội hòa hợp đãi mình
[ mệnh / phúc ] bính làm liêm trinh hóa kị nhập [ bản quan ] trùng [ bản phu ] biểu hiện mệnh chủ chẳng quan tâm phối ngẫu ( ý tức tụ thiếu ly nhiều )

// ]]>

Nếu như ngài có chỗ nhận cùng thỉnh nền nã bình chú một đỡ đầu ! Cảm ân! ! !