Dần cung Rơi Phúc đức ( giáp dần ) Phá quân lộc năm sinh lại tự hóa lộc Linh tinh

by dương cư sĩ
on 0 6 ba tháng 2 0 17
Điểm kích số: 48 1

Dần cung rơi phúc đức ( giáp dần ) phá quân lộc năm sinh lại tự hóa lộc linh tinh


Quý vị sinh năm người
[ cung phúc đức dần vị trí tứ hóa ]
Thì truy tra cung phúc đức tới can cung tứ hóa có từ lộc quyền khoa kị tới rơi cung dự đoán vận mệnh sắc bén lừa đảo hoặc cát hung
( mệnh chủ cả đời tới phúc phận cùng lý niệm cát hung được cách cục )
Cung phúc đức chủ tổ ấm tư tưởng lý niệm tinh thần ham mê cùng thọ nguyên
Nhược lộc năm sinh tọa phúc đức biểu hiện có tổ ấm có thể có phúc có thể hưởng bên ngoài tư tưởng tốt ( chính diện )
Cung phúc đức tự hóa là mệnh chủ được phúc ấm tạo hóa tư tưởng quan niệm ham mê các loại hoặc sâu tằng ý nghĩ
Cung phúc đức tự hóa lộc này là [ lộc xuất ] tự hóa là [ bản bị ] chính là hóa không giống hoặc không có bên trong
1. Biểu hiện lục thân không dựa vào thuộc [ tự lập tự cường ]
2. Tự nhận tự thân có độ lượng
3. Dựa vào tự thân tới cố gắng kiếm tiền cung cấp bản thân hưởng thụ < ông phúc dụ đại sư quan điểm >
Lộc năm sinh tự hóa lộc cùng loại để tiêu đối với cùng bẩm sinh tới tài lộc không biết trân quý sẽ không hưởng thụ tùy ý chà đạp nhẹ nhõm chảy ra hóa thành ô có
Dễ có đào hoa chi niệm ( no ấm tưởng niệm và phóng túng dục )


Nhược lộc năm sinh lại tự hóa quyền thì ý tưởng hắn sẽ có tốt còn muốn tốt hơn có phúc có thể hưởng lại muốn hưởng thụ càng nhiều phúc khí
Bởi vậy khó tránh lao tâm lao lực
Linh tinh ở cung phúc đức ( dần mão hoặc tị ngọ ) tăng cường linh tinh được dữ dằn đặc biệt chất ảnh hưởng phu thê < phúc đức là phu tới Quan >
Hôn nhân một mai vỡ tan rất khó phục hợp ly dị về sau nghĩ gặp lại một mặt cơ hội cũng không nhiều
Phúc đức gặp linh tinh âm thầm báo phục não người không lên tiếng không thích chính diện xung đột cũng không dễ hòa hợp bãi bỏ qua ( tiêu ma kéo dài lực càng thắng hoả tinh )
Phúc đức linh tinh độc thủ vất vả cần cù lao số khổ hàm dưỡng không tốt bị phát giận tiền tài chi phí không chế không dễ tích tài bị bạo ẩm bạo thực
Nhược cung phúc đức ( giáp dần ) giáp làm ( thiên chi trời ) tư tưởng có độc lập độc hành độc đoạn được đặc tính ý nghĩ cùng tâm thái
Đồ không được ấm người cũng không thụ hắn người tới ấm
Nhược phúc giáp làm liêm trinh hóa lộc rơi [ bản quan lộc ]( bính thìn ) gặp liêm trinh tự hóa kị thiên phủ đồng độ
Thì mệnh chủ niềm vui tốt công việc khá là lệch nông sự tình nông cày có tướng quan sự tình

// ]]>

Nếu như ngài có chỗ nhận cùng thỉnh nền nã bình chú một đỡ đầu quảng cáo ! Cảm ân! Cám ơn! ! !


Liêm trinh biểu hiện vùng núi đất hoang mộc tài gia công xưởng nhà điện hoặc quân sự cơ cấu
Thiên phủ biểu hiện nông trại mục tràng ruộng dốc
Liêm Phủ tổ hợp biểu hiện nông sự tình nông cày phương diện
Hóa lộc nhập Quan lộc cùng sự nghiệp có duyên cũng nghĩ đưa sự nghiệp làm tốt
Lưu ý liêm trinh tự hóa kị hình thành [ lộc kị chiến khắc ] trùng [ bản phu ]( nhâm tuất )
Mà phúc giáp làm thái dương hóa kị nhập [ vở nữ nhân ]( tân dậu ) thái dương bác ái phổ chiếu đại địa không tư nhân địa phục vụ
< tử nữ là điền tới thiên > biểu hiện nhà bên ngoài hoặc nhà bên ngoài điền sinh
< tử nữ là nô tới Quan > biểu hiện chúng chuyện phát sinh nghiệp
< tử nữ là Quan tới nô > biểu hiện sự nghiệp chúng sinh ra bộ dạng
Phúc làm hóa kị nhập tử biểu hiện mệnh chủ được hy vọng hoặc phúc khí có thiếu chúng sinh chi trái ( cũng là nói nghĩ thay chúng dùng sống vụ lấy trả nợ )
Phúc can lộc nhập Quan phi hóa kỵ nhập tử lộc tùy kị đi nói rõ mệnh chủ cả đời bên ngoài tinh thần tinh lực đều phải là chúng sinh ra hoặc sự nghiệp mà lao lục bôn ba
< giáp làm liêm trinh hóa lộc rơi bản mệnh Quan lộc ( bính thìn ) quan sát [ lộc chuyển lộc ]>
[ lộc chuyển lộc ] Quan bính làm thiên đồng hóa lộc nhập [ bản tật ]( kỷ mùi ) thì
< tật ách là Quan tới điền > này hóa tượng nói rõ mệnh chủ cam tâm tình nguyện vì sự nghiệp hiến xuất tâm lực ( thân mình ) muốn đem sự nghiệp ( công xưởng ) kinh doanh tốt
Lưu ý [ lộc chuyển kị ] can của quan bính liêm trinh tự hóa kị nói rõ đúng là mệnh chủ tận toàn lực tận tâm nhưng lại phi thường vất vả ( gặp tự hóa kị )
< giáp làm thái dương hóa kị nhập bản mệnh tử nữ ( tân dậu ) quan sát [ kị chuyển lộc ]>
[ kị chuyển lộc ] tử tân làm cự môn hóa lộc nhập [ bản mệnh tật ách ]( kỷ mùi ) thì
< tật ách là tử phu quân > này hóa tượng nói rõ mệnh chủ cam tâm tình nguyện đầu nhập tinh lực là nhà bên ngoài điền sinh
Hoặc đầu tư giao tế hoặc chúng chuyện phát sinh nghiệp
Khác này hóa tượng cũng có thể xem tử làm cự môn hóa lộc nhập [ bản tật ] nói rõ mệnh chủ tới tài hùng biện không ngại lại tham có lộc ăn hưởng thụ
Lưu ý nhược địa không tọa tật ách mệnh chủ lòng của thái ( tâm tính ) khá là không được ổn định thực thường có trái lại truyền thống làm việc hư không tới thiếu hụt
< giáp làm thái dương hóa kị nhập bản mệnh tử nữ ( tân dậu ) quan sát [ kị chuyển kị ]>
[ kị chuyển kị ] tử tân làm văn xương hóa kị nhập [ bản thiên di ]( mậu ngọ ) gặp tham lang sinh kỵ lại tự hóa lộc thì song kị trùng [ bản mệnh ]
Biểu hiện hy vọng cùng bản mệnh không duyên
Lưu ý cung phúc đức ( giáp dần ) tất nhiên [ bản mệnh ] tọa ( giáp tý )
Mệnh làm giáp liêm trinh hóa lộc nhập bản quan ( bính thìn ) gặp liêm trinh tự hóa kị
Mà cung mệnh giáp làm thái dương hóa kị nhập [ vở nữ nhân ]( tân dậu ) gặp thái dương tự hóa quyền
Thái dương bác ái phổ chiếu đại địa không tư nhân địa phục vụ
Quan sát [ kị chuyển kị ] chuyển kị tân văn xương hóa kị nhập [ bản thiên trùng bản mệnh ]
Này hóa tượng nói rõ mệnh chủ mặc dù cố gắng với làm việc nghiệp đầu tư giao tế
Nhưng bởi vì tự thân không được ổn định thực vui mừng tham có lộc ăn hưởng thụ mà thất bại mất phúc
{ trở lên mệnh lệ tham khảo nông quý vị 32 năm 0 3 nguyệt 0 5 nhật thìn giờ sinh kim tứ cục thất tinh tại phu ( nhâm tuất ) âm nam }

// ]]>

Nếu như ngài có chỗ nhận cùng thỉnh nền nã bình chú một đỡ đầu quảng cáo ! Cảm ân! Cám ơn! ! !