Dần cung Rơi Quan lộc ( bính dần ) Thất sát

by dương cư sĩ
on 0 6 ba tháng 2 0 17
Điểm kích số: 765

Dần cung rơi Quan lộc ( bính dần ) thất sát


[ dần cung tứ hóa ] [ Quan lộc cung ]( bính dần ) thất sát
Quan lộc ( bính dần )([ người ] vị trí ) cùng phúc đức ( bính tý )([ trời ] vị trí ) cả hai thiên nhân hợp nhất mà lấy [ điền trạch ]( đinh sửu )([ địa ] vị trí ) môi giới
Bởi vậy [ xem tượng ] mệnh chủ cả đời hy vọng là là [ điền trạch ]( gia đình cùng gia sản ) mà cố gắng với sự nghiệp tới kinh doanh
Thất sát nhập miếu tại dần Quan lộc nên quân hình vũ chức tranh vanh không nên văn nhân
Có âm mưu tâm lĩnh đạo lực kế hoạch cùng công việc thái độ chủ động tích cực không sợ chọn chiến cùng biến động sự nghiệp nhiều cạnh tranh biến hóa
Nên ly hương bỏ tỉnh xuất ngoại dốc sức làm trước kia sự nghiệp chập trùng hay thay đổi vất vả cần cù lao lục tiến hành không câu nệ đi miễn phí nghiệp
Thân dần thất sát thủ đối chiếu tử vi thiên phủ miếu vượng địa quân cảnh càng hay hoặc nên nông lâm thủy sinh kinh gian khổ sau hội phát tài
Gặp sát sợ chết yểu hoặc chết trận không nên lĩnh củi nên tự lập sáng nghiệp công kỹ
Gặp cát chưởng sinh ra sát đại quyền quan lớn phú quý
Gặp cát tinh hợp chiếu đồng độ
Thì nắm quyền quý không nhỏ có thể đại triển hồng đồ
Nhược ất sinh năm người tại dần gặp trường sinh ( tuyệt )
Không phải đồ tể tất yểu thọ
Quan lộc tại tứ sinh địa   có nhiều kiêm doanh phó nghiệp


[ phúc đức ]( bính tý ) liêm trinh lộc năm sinh tự hóa kị thiên tướng
Phúc đức tọa lộc năm sinh lại làm tự hóa kị này là lộc kị song kị trùng tài
Biểu hiện nguyên lai có phúc có thể hưởng lại lòng tham không đáy kết quả nỗ lực càng nhiều lại tài lộc tổn trống trơn
Tọa lộc năm sinh lại tự hóa kị có ấm ( tiên thiên ) tài nhưng bản thân chủ quan ý thức mãnh liệt thường hội vô sự phiền
( tu bỏ hẳn vô sự phiền nếu không hội ảnh hưởng ấm tài )
Phúc đức tự hóa kị biểu hiện 1. Mệnh chủ không tổ ấm nhỏ mọn lao lục vui mừng toản rúc vào sừng trâu thường nghĩ không mở ( tự tìm phiền não )
2. Phúc làm tự hóa kị trùng tài bạch mệnh chủ tốn tiền không tiết độ
3. < phúc đức là tật của tật > phúc làm tự hóa kị biểu hiện mệnh chủ có bệnh khỏe mạnh trạng huống không tốt
4. < phúc đức là Quan phu quân > tự hóa kị biểu hiện phối ngẫu đối với mệnh chủ chuyện của nghiệp không trợ giúp
Cung phúc đức tự hóa kị bày mệnh chủ được chủ quan ý thức mãnh liệt
[ điền trạch ]( đinh sửu ) thiên lương
[ Quan lộc ] cùng [ phúc đức ] thiên nhân hợp nhất mệnh chủ ước mơ kinh doanh sự nghiệp
Nhưng phúc làm bính liêm trinh lộc năm sinh lại tự hóa kị này là [ lộc xuất ] trùng [ bản tài ]
[ điền trạch ] địa làm môi giới

// ]]>

Nếu như ngài có chỗ nhận cùng thỉnh nền nã bình chú một đỡ đầu quảng cáo ! Cảm ân! Cám ơn ngài! ! !

Thiên lương
Quan lộc bính dần
Bính ( thiên chi người ) nam mệnh sự nghiệp khá là có thể được nữ nhân trợ giúp ( nữ nhân quý nhân ) ( thê trợ giúp mẫu trợ giúp hoặc đồng nghiệp phái nữ hoặc nữ tính hộ khách )
Bính hỏa mãnh liệt có xúc động ái biểu hiện cá tính vội vàng xao động tâm địa nhiệt thành lại ngay thẳng nhưng lao lục
[ bính hỏa mãnh liệt khi sương khinh tuyết có thể đoán canh kim gặp tân trái lại sợ hãi thổ chúng sinh ra từ thủy càn rỡ hiển tiết hổ mã cẩu hương giáp đến thành diệt ]
Bính làm nhược rơi dần thân ( nhân chi vị trí ) chủ dịch mã bôn ba
Can của quan thiên đồng hóa lộc nhập nô ( đinh mão ) < nô bộc là Quan tới phụ >
Hợp tác sự nghiệp có kiếm tiền cùng làm việc duyên tốt
Quan lộc hóa cát nhập nô bộc chiếu huynh đệ chủ thành tựu , duy lực lượng khá là dưới trực tiếp nhập huynh đệ
Can của quan tứ hóa nhập nô bộc cùng bằng hữu cộng đồng sáng nghiệp hoặc tuyển người làm công
Nếu gặp tự hóa nhân viên lưu động tính rất lớn hoặc nhân viên phản kháng lòng cường trợ lực nhỏ hoặc hợp tác không dài lâu
[ lộc chuyển kị ] nô can đinh cự môn hóa kị nhập phụ ( ất hợi ) trùng tật biểu hiện dễ bị bằng hữu ngược lại trái thương thân hoặc hợp tác sự nghiệp ngược lại bế
< phụ mẫu là nô tới tài > nói rõ sự nghiệp cùng chúng sinh ra bằng hữu hợp tác cuối cùng nhất tiền tài chảy vào [ nô tới tài ] ( bị xâm chiếm hoặc ngược lại trái )
Can của quan liêm trinh hóa kị nhập phúc ( bính tý ) < phúc đức là Quan phu quân >
Từ cung mệnh tới tam hợp phương ( bên ta ) là phát xạ cái
Can cung của nó hóa kị "Nhập "( nhập thiên trùng mệnh nhập phúc trùng tài nhập phu trùng Quan ) này "Kị" thuộc hung
Can của quan hóa kị nhập phúc trùng tài < tài bạch là Quan tới khí số vị >
Tượng này biểu hiện sự nghiệp kinh doanh không lợi nhuận có đồ hoặc thỉnh thoảng tiêu hao ( thiếu tổn ) không nhiều dư tới tiền có thể hưởng nhạc hung

// ]]>

Nếu như ngài có chỗ nhận cùng thỉnh nền nã bình chú một đỡ đầu quảng cáo ! Cảm ân! Cám ơn ngài! ! !


( bất luận cái gì can cung hóa kị nhập phu trùng Quan hoặc nhập phúc trùng tài )
Cung tài bạch cùng Quan lộc cung như bị trùng phá thì tiến giảm mất cứ công thủ không phương tên cùng lợi nhuận hãm trong khốn đốn
Quan lộc cung gặp tứ sát kị hình âm sát đồng đẳng độ bên ngoài can cung hóa kị [ nhập hoặc trùng ] [ tài 5] thường có nguy hiểm cho sinh mệnh tới nạn nạn
Gây nên hóa kị tới cung vị ngay cả...cũng nạn làm hại nguồn gốc
< phúc đức là Quan phu quân > can của quan hóa kị nhập phúc [ Quan phu quân ] thì trùng [ Quan tới Quan ]
Biểu hiện sự nghiệp tới vận khí cực chênh lệch khó có thể vận chuyển phát triển
Quan lộc can cung hóa kị nhập phúc đức trùng tài bạch này kết cấu hình thành thứ năm đại hạn được [ phản cung kị ]
Hành hạn thứ năm đại hạn tuyệt đối không có thể đầu tư tất bại ( sự nghiệp bắt đầu kinh doanh liền hội tổn tài )
Phúc trạch chênh lệch kinh doanh sự nghiệp dễ nể ( thường hội đầu tư sai lầm ) phí của cho nên kinh doanh không nên
Khác trùng tài bạch biểu hiện mượn tiền dùng để sáng nghiệp bị mất tiền nguy hiểm lớn phải biết cẩn thận đầu tư
Trùng tài bạch biểu hiện kiếm tiền vất vả lại dễ tổn tài
Thỉnh thoảng nhập không đủ xuất kinh tế túng quẫn kiếm tiền không đủ khai chi cả đời cùng khốn thất vọng khó có hành vi
Biểu hiện thích hợp công việc bên ngoài công việc nếu muốn kinh doanh sự nghiệp dụng phối ngẫu danh nghĩa là nên
Quan lộc hóa kị nhập phúc trùng tài đều biểu thị có rất nhiều để người hấp dẫn được đầu tư cơ hội
Đại quan đinh tị tham lang sinh kỵ nhận dẫn dụ càng lớn ( tài bạch hóa kị nhập phu trùng Quan cùng luận )
Can của quan hóa kị nhập tài phúc tuyến biểu hiện chuyện xui xẻo xa nguyên nhân gần từ tất cùng tiền tài cùng ý nghĩ của chính mình liên quan đến
Cung phúc đức có kị ứng niệm kinh ngồi xuống để giải kị ( như vãng sinh chú đại bi chú địa tạng vương bồ tát chú hoặc thiêu đà la ni bị )
Hoặc theo như sao hóa kỵ chi tinh tính lễ phật cúng bái thần linh để giải kị < khuyến học trai chủ tô đại sư quan điểm >

// ]]>

Nếu như ngài có chỗ nhận cùng thỉnh nền nã bình chú một đỡ đầu quảng cáo ! Cảm ân! Cám ơn ngài! ! !