Dần cung Rơi Quan lộc ( giáp dần ) Cung vô chính diệu Địa kiếp đơn thủ ( mượn tinh thiên cùng tự hóa kị Thiên lương )

by dương cư sĩ
on 0 6 ba tháng 2 0 17
Điểm kích số: 469

Dần cung rơi Quan lộc ( giáp dần ) cung vô chính diệu địa kiếp đơn thủ ( mượn tinh thiên cùng tự hóa kị thiên lương )


[ dần vị trí tứ hóa ] [ Quan lộc cung ]( giáp dần )
< xem [ Quan lộc cung ]( giáp dần ) cung vô chính diệu địa kiếp đơn thủ >
Công phu 339
Địa kiếp là biến động chi tinh thường chủ họa bắt đầu đột nhiên biến sinh ra khuỷu tay sau
Địa kiếp nhập Quan lộc mọi thứ không thể đạt tới hy vọng mục tiêu nhất định có ngăn trở hoặc khác sinh ra nhánh tiết thường có tiền vàng lên làm phức tạp đau khổ
Quan lộc ( giáp dần )([ người ] vị trí ) cùng phúc đức ( giáp tý )([ trời ] vị trí ) cả hai thiên nhân hợp nhất mà lấy [ điền trạch ]( ất sửu )([ địa ] vị trí ) môi giới
Bởi vậy [ xem tượng ] mệnh chủ cả đời hy vọng là là [ điền trạch ]( gia đình cùng gia sản ) mà cố gắng với sự nghiệp tới kinh doanh


Giáp ( thiên chi trời ) sự nghiệp có độc lập độc hành độc đoạn tới đặc biệt chất ( không được ấm hắn người cũng không bị người tới ấm ) thành tựu khá là nhiều
Giáp mộc chọc trời có bên trên tiến lòng hướng lên phát triển có xương khí cá tính kiên cường tâm địa chính trực nhân từ nhưng thiếu ứng biến năng lực
Giáp làm liêm trinh hóa lộc phá quân hóa quyền vũ khúc hóa khoa thái dương hóa kị
Giáp làm nhược rơi dần thân ( nhân chi vị trí ) chủ dịch mã bôn ba
Cung mệnh nhược khu dân cư chi vị ( thìn tuất khố địa tài ) thì là người sự thật thường bị sự thật bắt buộc vì cuộc sống sống mà công việc
Lưu ý bởi vì phúc đức ( giáp tý ) tọa thiên cơ sinh kỵ kị trùng [ bản tài ]( mậu ngọ ) bên ngoài trùng cung < bản tài là Quan tới Quan >
Tượng này biểu hiện mệnh chủ bởi vì quan niệm lên cố chấp đối với tư kim được hoạt động tạo thành sự nghiệp kinh doanh lên bất lợi ( thất bại )
< phúc đức là nô chi tử > chú ý [ nô bộc ]( ất mão ) tọa thiên phủ + tả phụ
[ bản nô ] can ất thiên cơ hóa lộc nhập [ bản phúc ]( giáp tý ) gặp thiên cơ sinh kỵ hình thành [ lộc nhập động không đáy ] song kị trùng [ bản tài ]
Nô lộc nhập phúc biểu hiện chúng sinh ra nhận đồng mệnh chủ lý niệm ( bất luận chấp nhất hoặc sai lầm ) lại tán thưởng có thừa
Tượng này cũng ẩn chứa chúng sinh ra đối với mệnh chủ được giục ngựa hành vi ( mặc kệ mệnh chủ tới phúc đức tọa sinh kỵ hay không )
Trùng cung < bản tài là nô tới điền > thụ song kị trùng phá [ nô tới điền ] cũng phá chúng sinh ra tổn tài giống
Biểu hiện chúng sinh ra dù muốn lợi dụng mệnh chủ được lý niệm ( hoặc nói phúc khí ) nào biết bên ngoài kết quả đúng là lưỡng bại câu thương

// ]]>

Nếu như ngài có chỗ nhận cùng thỉnh nền nã bình chú một đỡ đầu quảng cáo ! Cảm ân! Cám ơn ngài! ! !


[ bản nô ] can ất thái âm hóa kị nhập [ bản thiên ]( bính thìn ) trùng điệp [ nô tới phụ ] gặp thái âm sinh ra quyền hình thành [ quyền kị dây dưa ] trùng [ bản mệnh ]
Tượng này ẩn chứa mệnh chủ cùng chúng sinh chi giữa mỗi bên hoài kế hoạch nham hiểm mà thỉnh thoảng bắt đầu tranh chấp ( bởi vì [ nô nhanh ] thụ trùng )
[ bản nô ] làm tới hóa lộc hóa kị bên ngoài rơi cung cách xa nhau năm cách
Bày xuất chúng sinh ra cùng mệnh chủ chi giao đi qua cao đến đi lui không dùng được ( không giúp được gì giống )
[ bản quan ]( giáp dần ) tọa địa kiếp sát tinh
[ bản quan ] giáp làm liêm trinh hóa lộc nhập [ bản tật ]( đinh tị ) trùng điệp [ Quan tới điền ] gặp tham lang lộc năm sinh
< bản tật là Quan tới điền > tọa tham lang lộc năm sinh biểu hiện sự nghiệp căn cơ tốt nội bộ thể chất không tệ
Can của quan lộc nhập tật phùng sinh lộc này là [ điệp xuất lộc ] mang theo không hề biết trân quý tới hương vị là [ lộc xuất ] tổn giống
[ bản quan ] giáp làm thái dương hóa kị nhập [ bản mệnh ]( nhâm tuất ) trùng điệp [ Quan tới tài ] trùng [ Quan tới phúc ]
Tượng này biểu hiện sự nghiệp dính trứ mệnh chủ vì sự nghiệp kiếm tiền mà bận rộn không thể rõ ràng nhàn hưởng phúc này thuộc [ cát tượng ]

// ]]>

Nếu như ngài có chỗ nhận cùng thỉnh nền nã bình chú một đỡ đầu quảng cáo ! Cảm ân! Cám ơn ngài! ! !