Dần cung Rơi Quan lộc ( giáp dần ) Cung vô chính diệu ( mượn ngôi sao thái dương Cự môn ) Tả phụ Nguyệt mã

by dương cư sĩ
on 0 6 ba tháng 2 0 17
Điểm kích số: 552

Dần cung rơi quan lộc ( giáp dần ) cung vô chính diệu ( mượn ngôi sao thái dương cự môn ) tả phụ nguyệt mã


[ dần vị trí tứ hóa ] [ quan lộc cung ]( giáp dần )
Quan lộc
Nói rõ mệnh chủ cả đời sự tình nghiệp cùng biến thiên bên ngoài quan hệ dính líu trứ phu thê sự nghiệp tới phúc cùng họa
Hoặc mệnh chủ chú trọng quan lộc hoặc vận đường không tốt, khó coi sự nghiệp hay thay đổi thiên
Từ quan can tứ hóa có suy luận xuất mánh khóe
Gặp cát tinh bên ngoài thời đại tài quan vượng
Gặp hung thần hóa kị thì tài quan không được hiển đạt nhọc lòng lục bôn ba


[ dần cung tứ hóa ] [ quan lộc cung ]( giáp dần ) cung vô chính diệu ( mượn ngôi sao thái dương cự môn ) tả phụ nguyệt mã
Chánh nhãn 376
Quan lộc ( giáp dần )([ người ] vị trí ) cùng phúc đức ( giáp tý )([ trời ] vị trí ) nhị nhân thiên nhân hợp nhất mà lấy [ điền trạch ]( ất sửu )([ địa ] vị trí ) môi giới
Bởi vậy [ quan tượng ] mệnh chủ cả đời hy vọng là là [ điền trạch ]( gia đình cùng nhà sản ) mà cố gắng với sự nghiệp tới kinh doanh
Lưu ý này tam cung vị giai không cung
[ phúc đức ]( giáp tý ) cung vô chính diệu hữu bật sinh ra khoa + linh tinh ( mượn ngôi sao thiên đồng thái âm sinh ra quyền )
[ điền trạch ]( ất sửu ) cung vô chính diệu thiên khôi + địa kiếp ( mượn ngôi sao vũ khúc tham lang sinh ra lộc )
[ quan lộc ] cùng [ phúc đức ] thiên nhân hợp nhất mệnh chủ ước mơ kinh doanh sự nghiệp
Nhưng phúc can giáp thái dương hóa kị nhập [ bản phu ]( canh thân ) gặp tự hóa lộc
Lộc kị trùng [ bản quan ] nói rõ sự nghiệp kinh doanh được lý niệm bất đúng ngược lại thương hại sự nghiệp phát triển
[ điền trạch ] địa làm môi giới nhưng gặp cung vô chính diệu căn cơ bất ổn
[ bản quan ]( giáp dần ) giáp can liêm trinh hóa lộc nhập [ bản nô ]( ất mão ) trùng điệp [ quan tới phụ ]
Quan can hóa lộc nhập nô biểu hiện sự nghiệp cùng chúng mọc duyên hợp bạn bè sự nghiệp có kiếm tiền cùng làm việc duyên tốt
[ bản quan ] giáp can thái dương hóa kị nhập [ bản phu ]( canh thân ) trùng điệp [ quan tới thiên ] từ trùng [ bản quan ] biểu hiện này hạn sự nghiệp vận đường không tốt, khó coi
Nhược [ đại tài ] đi vào [ bản quan ] biểu hiện này hạn tới tài vận không tốt chi tiêu đại thu nhập chênh lệch kiếm tiền cơ hội thường bởi vì mất đi
Quan can lộc nhập nô mà quan can phi hóa kỵ nhập phu bên ngoài lộc kị rơi cung phân nhập nhất lục cộng tông cung vị này là tiêu hao giống sự nghiệp hội thất bại
Ngã cung can hóa lộc nhập tha cung ( huynh phu tử nô phụ )
Mà ngã cung hóa kị nhập tha cung ( huynh phu tử nô phụ ) trùng ngã cung ( quan điền tật ) chủ hung tượng
< một kị nhị chuyển lộc tam hóa kị > quan sát [ bản quan ]( giáp dần )
Quan can giáp thái dương hóa kị nhập [ bản phu ]( canh thân ) gặp thái dương tự hóa lộc từ trùng [ bản quan ] ( này là một kị cũng chứa nhị chuyển lộc )
Phu can canh thiên đồng hóa kị nhập [ bản tài ]( mậu ngọ ) trùng [ bản phúc ]( giáp tý ) nhược lưu niên 37 đi vào [ bản phúc ] này năm sự nghiệp tất nhiên hư nát

// ]]>

Nếu như ngài có chỗ nhận cùng thỉnh nền nã bình chú một đỡ đầu quảng cáo ! Cảm ân! Cám ơn ngài! ! !