Dần cung Rơi Quan lộc ( mậu dần ) Thất sát Linh tinh

by dương cư sĩ
on 0 6 ba tháng 2 0 17
Điểm kích số: 533

Dần cung rơi quan lộc ( mậu dần ) thất sát linh tinh


Quan lộc cung
Thất sát nhập miếu tại dần nên quân hình vũ chức tranh vanh không nên văn nhân
Chánh nhãn 22 0
Có âm mưu lòng lãnh đạo lực kế hoạch cùng công việc thái độ chủ động tích cực không sợ chọn chiến cùng biến động sự nghiệp nhiều cạnh tranh biến hóa   thường muốn cầu mới vui mừng khai sáng
Nhưng bởi vì hội linh tinh địa kiếp tại mệnh củng trùng cho nên tu lưu ý khai sáng trong quá trình gặp trở ngại cùng phá hoại
Nên ly hương bỏ tỉnh xuất ngoại dốc sức làm trước kia sự nghiệp chập trùng hay thay đổi vất vả cần cù lao lục tiến hành không câu nệ đi miễn phí nghiệp
Thân dần thất sát thủ đối chiếu tử vi thiên phủ miếu vượng địa quân cảnh càng hay hoặc nên nông lâm thủy sản kinh gian khổ hậu hội phát tài
Gặp sát sợ chết yểu hoặc trận vong không nên lĩnh củi nên tự lập sáng nghiệp công kỹ gặp cát chưởng sinh ra sát đại quyền quan lớn phú quý
Gặp cát tinh hợp chiếu đồng độ
Thì nắm quyền quý không nhỏ có thể đại triển hồng đồ
Ất sinh năm người tại dần gặp trường sinh ( tuyệt )   không phải đồ tể tất yểu thọ
Quan lộc tại tứ sinh địa   có nhiều kiêm doanh phó nghiệp


Mậu dần
Cung can mậu ( thuộc thổ ở giữa ) vạn vật không thổ không sinh nỗ lực nhiều mà ấm người ( nhiều thuộc phục vụ nghiệp )
Quan lộc cung mậu dần ở dần mã địa là nhân vị sự nghiệp khá là là bôn ba
Bên trong cung thất sát + linh tinh sát phá lang biến động cách vui mừng sang mới có âm mưu lòng
Đáng tiếc tam phương hội linh tinh địa kiếp cho nên khai sáng trong quá trình thường có bất minh được trở ngại hoặc phá hoại
Lưu ý mậu can tham lang hóa lộc nhập [ bản mệnh ] lại thiên cơ hóa kị nhập [ vở ] trùng [ bổn điền ]
Tham lang hóa lộc tham cầu tài tham cầu tửu sắc tham hưởng phúc tham nghiện đổ tất nhiên [ cửa nát nhà tan ]
Quan can tham lang hóa lộc nhập mệnh ( bính tuất )
< cung mệnh là tử tới điền > quan can tham lang hóa lộc nhập mệnh sự nghiệp nhờ cậy mệnh chủ chi giao tế thủ đoạn ( tham lang hóa lộc )
Biểu hiện sự nghiệp được phát triển khai sáng cần dựa vào mệnh chủ nhân duyên cùng mệnh chủ được xã hội quan hệ có thể bền vững

// ]]>

Nếu như ngài có chỗ nhận cùng thỉnh nền nã bình chú một đỡ đầu quảng cáo ! Cảm ân! Cám ơn! ! !


Quan can hóa lộc nhập mệnh ( hoặc mệnh can hóa lộc nhập quan ) lại quan phi hóa kỵ nhập tật biểu hiện mệnh chủ là cuồng công việc có việc nghiệp có công việc
Mệnh chủ cùng quan lộc có duyên nguyện ý công việc sự nghiệp bằng thuận dựa vào bản thân năng lực kiếm tiền khác biểu hiện thiên tư thông minh lại hội dụng công
Quan can tứ hóa nhập mệnh cung dễ có ngoại tình bên ngoài duyên quấy nhiễu gặp đào hoa ngôi sao càng thêm cường đào hoa ngoại tình sự tình
Hóa lộc hạt sương đào hoa bị hợp bị tán sẽ không nhận thương hại
Quan can lộc nhập mệnh mà quan can phi hóa kỵ nhập tử bên ngoài lộc kị rơi cung chênh lệch bốn cách hình thành [ bốn phượng ] tới đối đãi cùng biến hóa
[ lộc chuyển kị ] mệnh can bính liêm trinh hóa kị nhập [ bản phúc ] trùng [ bản tài ] nói rõ mệnh chủ bằng tự lập sáng nghiệp cuối cùng nhất rơi vào tổn tài
Quan can thiên cơ hóa kị nhập tử ( quý vị )
< tử nữ là quan tới nô > quan can thiên cơ hóa kị nhập tử trùng [ bổn điền ] sự nghiệp phá tan tài khố giống
Nói rõ sự nghiệp hội bởi vì đầu tư hoặc giao tế vấn đề dẫn đến đại tổn tài ( tài khố phá )
Thiên cơ hóa kị biến hoại hoặc tử vong
< tử nữ là quan tới nô > quan can thiên cơ hóa kị nhập tử
Quan can thiên cơ hóa kị nhập tử hợp bạn bè đầu tư sự nghiệp không được thuận biến hóa nhiều không nên hợp bạn bè trùng điền trạch hội thiếu tiền
Quan can thiên cơ hóa kị nhập tử khác biểu hiện thích hợp công việc bên ngoài công việc nếu muốn kinh doanh sự nghiệp dụng phối ngẫu danh nghĩa là nên
Quan can thiên cơ hóa kị nhập tử nam nữ đều chủ có ngoại tình khác chủ bởi vì công việc nhân tố phương hại sinh ra nhi dục nữ nhân
Quan can thiên cơ hóa kị nhập tử phi hóa kỵ nhập tử điền tuyến biểu hiện chuyện xui xẻo tới viễn nguyên nhân gần từ tất cùng đào hoa, gia tộc, bất động sản liên quan đến
Lưu ý dương nam đại hạn thuận hành thứ sáu đại hạn (55~64) [ thiên mệnh ] đi vào [ bản nô ]( kỷ mão ) gặp thiên đồng sinh ra kị lại văn khúc tự hóa kị
[ lưu mệnh 57] tại [ bản mệnh ] gặp quan can tham lang hóa lộc nhập [ bản mệnh ]( bính tuất ) [ lộc chuyển kị ] dẫn đến phí của cho nên này năm tất tổn tài
[ lưu mệnh 58] tại [ bản phụ ] gặp cự môn tự hóa kị này năm đưa gặp phải miệng lưỡi không phải là

// ]]>

Nếu như ngài có chỗ nhận cùng thỉnh nền nã bình chú một đỡ đầu quảng cáo ! Cảm ân! Cám ơn ngài! ! !