Dần cung Rơi Quan lộc ( mậu dần ) Thất sát

by dương cư sĩ
on 0 6 ba tháng 2 0 17
Điểm kích số: 56 0

Dần cung rơi quan lộc ( mậu dần ) thất sát


< quan lộc cung [ dần ] vị trí ( mậu dần )>
Phúc đức ( mậu tử )
[ dần cung ] là [ nhân chi vị trí ] chủ nhân sự tình là quan sát mệnh chủ vận mệnh lành dữ trọng điểm
Quan lộc cung ( mậu dần ) trùng điệp đại thiên +[ lưu tật 27]
Mà mậu can tham lang hóa lộc nhập [ bản mệnh ]( bính tuất ) trùng điệp [ đại phúc ]+[ lưu điền 27]
[ bản mệnh ] [ lưu điền 27] thiên nhân hợp nhất [ đại phúc ] làm môi giới nói rõ mệnh chủ là nhà sản sự tình đổ bên trên phúc phận mất mạo hiểm
Lộc nhập [ đại phúc ] < đại phúc là đại nô tới tử > nói rõ phạm pháp nguyên nhân đang bên ngoài cùng tổn bạn bè kết giao
Mậu can thiên cơ hóa kị nhập vở ( quý vị )( trùng điệp [ lưu mệnh 27] ) trùng phá thiên cơ sinh ra lộc này là [ trùng xuất ]
Nói rõ mệnh chủ 27 tuổi được vận khí không tốt, khó coi bên ngoài phạm pháp cướp của sát hại tính mệnh bị bắt thật sự ngẫu nhiên
Phát xạ cung ( quan lộc ) trùng điệp [ đại thiên ]+[ lưu tật 27] hóa kị nhập [ vở ] trùng [ bổn điền ]
Bày mệnh chủ ở nhà bên ngoài ( đại thiên ) được làm hóa kị nhập [ vở ] thì [ bổn điền ] bị trùng ảnh hưởng gia đình ( rời nhà đi )
< nhược lấy mậu can tham lang hóa lộc nhập bản mệnh ( bính tuất ) [ lộc chuyển lộc ] [ lộc chuyển kị ] quan sát >
[ lộc chuyển lộc ] mệnh can bính thiên đồng hóa lộc nhập [ bản nô ] thiên đồng hóa lộc biểu hiện uể oải ăn ngon lãn làm mệnh chủ cùng bằng hữu lêu lỗng ( nguyên nhân )
[ lộc chuyển kị ] mệnh can bính liêm trinh hóa kị nhập bản phúc liêm trinh tù ngôi sao hình tụng bị bắt bị tù mà mất phúc ( kết quả kết cục )
< nhược lấy mậu can thiên cơ hóa kị nhập vở ( quý vị ) [ lộc chuyển lộc ] [ lộc chuyển kị ] quan sát >
[ kị chuyển lộc ] quý phá quân hóa lộc nhập bản tài phá quân xúc động lấy tài
[ kị chuyển kị ] quý tham lang hóa kị nhập bản mệnh tham lang tham muốn tửu sắc ( nguyên nhân )
Tống khép lại thuật chuyển hóa lộc kị có rõ ràng liệu mệnh chủ bởi vì yêu thích tửu sắc bạn bè cùng tổn bạn bè làm điều phi pháp dẫn đến bị bắt ( mất phúc )

// ]]>

Nếu như ngài có chỗ nhận cùng thỉnh nền nã bình chú một đỡ đầu quảng cáo ! Cảm ân! Cám ơn! ! !