Dần cung Rơi Tài bạch ( canh dần ) Tọa Tham lang Tả phụ Nguyệt mã

by dương cư sĩ
on 0 6 ba tháng 2 0 17
Điểm kích số: 663

Dần cung rơi tài bạch ( canh dần ) tọa tham lang tả phụ nguyệt mã


[ thiên di ]( canh tử ) tọa vũ khúc tự hóa quyền thiên phủ + hữu bật   chánh nhãn 123
Tử hội khai trời là tinh đấu tới linh sáng chủ [ đức ] vị trí
[ tật ách ]( tân sửu ) thái dương tự hóa quyền thái âm ở [ địa ] vị trí
Sửu hội tịch địa là sông núi tới linh sáng chủ [ có ] vị trí
[ tài bạch ]( canh dần ) tọa tham lang + tả phụ nguyệt mã
Dần hội sinh ra là nhân vật tới linh sáng chủ [ nhân sự ] này là mệnh chủ cả đời họa phúc vị trí


Canh ( nhân chi trời ) thuộc bản thân độc lập có thể ấm hắn người lại khó được hắn người tới ấm
Cung mệnh canh thân canh can ( nhân chi trời ) cá tính kiên cường thuộc độc lập khai sáng tự chủ phấn đấu được mệnh cách
Canh kim tráng kiện phú hiệp nghĩa lòng cá tính tốt thắng cương nghị hào sảng vui mừng làm náo động có âm mưu lòng cùng phá hoại lực
Canh can thái dương hóa lộc bác ái thiên hạ lại thiên đồng hóa kị tự thân mất phúc ( khó được người ấm ) thành tựu khá là nhiều
Canh can nhược rơi dần thân ( nhân chi vị trí ) chủ là tài dịch mã bôn ba
Tài can canh thái dương hóa lộc nhập [ bản tật ]( tân sửu ) gặp thái dương tự hóa quyền
< tật ách là nô tới phúc >
Chú ý tài can canh thiên đồng hóa kị nhập [ bản nô ]( kỷ hợi ) trùng phá thiên đồng sinh ra lộc hình thành [ song kị ] trùng [ bản huynh ]
Nguyên lai muốn đi [ kị bắt lộc ] cùng chúng sinh ra hợp bạn bè nhưng bởi vì [ lộc tùy kị đi ] ngược lại [ người tài lưỡng mất ]
< huynh đệ là tài tới điền >( tức tài khố ) tượng này mệnh chủ [ có tài không khố ] giống [ tài đến tài mất ] cách
Này hóa tượng mệnh chủ tới tài toàn sử dụng ở chúng sinh ra ( bằng hữu cấp trên cùng làm việc các loại ) hoặc nói huynh nô đến phí của khố
Này lưỡng hóa tượng ngã cung [ tài ] hóa lộc nhập ngã cung [ tật ] mà thay đổi phi hóa kỵ nhập tha cung [ nô ] này là [ lộc tùy kị đi ] là tổn
Lưu ý thứ năm đại hạn [ thiên mệnh ] đi vào [ bản tài ] nhất định [ người tài lưỡng mất ]