Dần cung Rơi Tài bạch ( giáp dần ) Tọa Vũ khúc thiên tướng

by dương cư sĩ
on 0 6 ba tháng 2 0 17
Điểm kích số: 8 0 6

Dần cung rơi tài bạch ( giáp dần ) tọa vũ khúc thiên tướng


Tài bạch
Tại cung tài bạch quá độ này mệnh cả đời này bên ngoài tài vận hoặc tạo hóa ( phúc đức ) tới quan hệ ảnh hưởng cả đời cát hung
( tạ từ cung tài bạch can tứ hóa suy luận )
Một dạng, cả đời quần nhau với tài bạch ( chú trọng tài bạch có tài hậu trọng hưởng thụ ) hoặc quần nhau phúc đức ( có tổ ấm )
Gặp cát tinh kỳ nguyệt phát tài
Gặp hung thần không cướp phá quân hóa kị thì kỳ nguyệt tổn tài là tài trêu chọc miệng lưỡi quan không phải
[ dần cung tứ hóa ] tài bạch
[ thiên di ]( giáp tý ) tọa tham lang
Tử hội khai trời là tinh đấu tới linh sáng chủ [ đức ] vị trí
[ tật ách ]( ất sửu ) thiên đồng cự môn ở [ địa ] vị trí
Sửu hội tịch địa là sông núi tới linh sáng chủ [ có ] vị trí
[ tài bạch ]( giáp dần ) tọa vũ khúc thiên tướng
Dần hội sinh ra là nhân vật tới linh sáng chủ [ nhân sự ] này là mệnh chủ cả đời họa phúc vị trí


< kiểm thị [ tài bạch ]( giáp dần )> tài bạch tọa dần ( nhân vị ) biểu hiện mệnh chủ cả đời họa phúc cùng tài bạch thoát không được can hệ
Giáp ( thiên chi trời ) có độc lập độc hành độc đoạn tới đặc biệt chất ( không được ấm hắn người cũng không bị người tới ấm ) trở thành vĩ người khá là nhiều
Giáp mộc tham trời có bên trên tiến lòng hướng lên phát triển có xương khí cá tính kiên cường tâm địa chính trực nhân từ nhưng thiếu ứng biến năng lực
Giáp can liêm trinh hóa lộc phá quân hóa quyền vũ khúc hóa khoa thái dương hóa kị
Giáp can nhược rơi dần thân ( nhân chi vị trí ) chủ dịch mã bôn ba
[ tài bạch ] giáp can liêm trinh hóa lộc nhập [ bản quan ]( nhâm tuất )
Thần thám 528
Nhược lấy [ âm dương điên ngược lại pháp ] quan sát quan lộc tới đối cung [ phu thê ]( bính thìn ) tọa thất sát độc thủ
Quan sát phu thê tính chất sao : thất sát sát ngôi sao chủ cầu biến lại không kế hậu quả được xúc động ( hoành sấm xông thẳng )
Cự môn sinh ra quyền là ám tinh không phải là hóa quyền truy cầu có lộc ăn
Kình dương chủ đao hoả tinh biểu hiện hỏa thương giới hoặc nói dựa vào đánh sát cướp bóc sát người phóng hỏa vì cuộc sống
Phu can bính thiên đồng hóa lộc nhập [ bản tật ] ẩn chứa mệnh chủ lấy thân thể nuôi sống mình
Lưu ý tật ách bên trong cung thiên đồng cự môn sinh ra quyền + dương hỏa
Tật can bính thiên đồng hóa lộc hóa khí ăn ngon lãn làm chỉ cầu hưởng phúc nghĩ buôn bán có lời nhẹ nhõm tài
< kiểm thị [ phu thê ]( bính thìn ) > dò xét dò mệnh chủ xuất ngoại lúc cát hung trạng huống
Phu can bính thiên đồng hóa lộc nhập [ bản tật ] ( ất sửu )
Phu can bính liêm trinh hóa kị nhập [ bản quan ] ( nhâm tuất ) về trùng [ bản phu ] tượng này phi hóa kỵ nhập [ tử vong tuyến ] là hung
Đại hạn nhược đi vào [ bản phu ] có dự đoán báo ứng liền đến đến ( liên tục sát người cướp bóc bị bắt thương quyết đền tội )

Trở xuống là đỡ đầu quảng cáo thỉnh giúp việc duy trì võng đứng hoạt động chờ mong đã tốt muốn tốt hơn! !

// ]]>

Nếu như ngài có chỗ nhận cùng thỉnh giúp việc nền nã bình chú một đỡ đầu quảng cáo ! Cảm ân! Cám ơn ngài! ! !