Dần cung Rơi Tài bạch Tọa Tử vi sinh ra quyền lại tự hóa quyền Linh tinh

by dương cư sĩ
on 0 6 ba tháng 2 0 17
Điểm kích số: 322

Dần cung rơi tài bạch tọa tử vi sinh ra quyền lại tự hóa quyền linh tinh


Này là [ quyền xuất ] hổ đầu đuôi rắn
[ dần cung tứ hóa ]
Tài bạch ( nhâm dần )
Hộ pháp 234
[ thiên di ]( nhâm tí ) tọa phá quân kình dương hoả tinh địa không
Tử hội khai trời là tinh đấu tới linh sáng chủ [ đức ] vị trí
[ tật ách ]( quý sửu ) thiên cơ ở [ địa ] vị trí
Sửu hội tịch địa là sông núi tới linh sáng chủ [ có ] vị trí
[ tài bạch ]( nhâm dần ) tọa tử vi sinh ra quyền lại tự hóa quyền + linh tinh này là [ quyền xuất ] hổ đầu đuôi rắn
Dần hội sinh ra là nhân vật tới linh sáng chủ [ nhân sự ] này là mệnh chủ cả đời họa phúc vị trí


Nhâm ( nhân chi người ) từ thị cao từ tưởng là độc lập cách dựa vào trời tự lập ( dựa vào kỷ ) hoặc nói dựa vào trời tới ấm
Nhâm thủy thông sông nhiệt tình bành trướng tuy thông minh nhưng mặc cho tính nhạc quan hướng ngoại có văn có võ hòa hợp nắm giữ thời cơ cùng mưu lược bỏ
Bởi vì can nhâm thiên lương hóa lộc cho nên mệnh chủ tính cách mang theo ngạo khí lại từ thị khá là cao ( tự phụ ) cũng khá là bá đạo ( nhiều chiếm người tiện nghi )
Can nhâm nhược rơi dần thân ( nhân chi vị trí ) chủ dịch mã bôn ba
Tài can nhâm thiên lương hóa lộc nhập [ bản phụ ]( đinh mùi ) gặp thiên lương sinh ra lộc tả phụ sinh ra khoa + hữu bật này là [ điệp xuất lộc ]
< phụ mẫu là nô tới tài > tài can lộc nhập phụ nghĩ buôn bán có lời chúng sinh chi tiền tài nhưng bởi vì không cần lo không duyên cớ lãng phí
Tài can nhâm vũ khúc hóa kị nhập [ bản quan ]( canh tuất ) gặp vũ khúc sinh ra kị lại tự hóa quyền song kị trùng [ bản phu ]( giáp thìn )
< quan lộc là tài tới tài >( tức lấy tiền tài kiếm tiền ) tài can hóa kị nhập quan [ tài tới tài ] gặp sinh ra kị lại tự hóa quyền
Tượng này mệnh chủ kiếm tiền khó khăn vất vả giống ( lao lực kỹ thuật tới tài )
Này lưỡng hóa tượng ngã cung [ tài ] hóa lộc nhập tha cung [ phụ ] mà thay đổi phi hóa kỵ nhập ngã cung [ tài ] này là hung
Chỗ tốt đều cấp người khác điều xấu đều thuộc bản nhân thuộc toàn tổn

Trở xuống là đỡ đầu quảng cáo thỉnh giúp việc duy trì võng đứng hoạt động chờ mong đã tốt muốn tốt hơn! !

// ]]>

Nếu như ngài có chỗ nhận cùng thỉnh giúp việc nền nã bình chú một đỡ đầu quảng cáo ! Cảm ân! Cám ơn ngài! ! !


Lưu ý thứ năm đại hạn [ thiên mệnh ] đi vào [ bản quan ] gặp vũ khúc sinh ra kị lại tự hóa quyền nhất định kinh doanh khó khăn
Tài can thiên lương hóa lộc nhập phụ ( đinh mùi ) gặp thiên lương sinh ra lộc tả phụ sinh ra khoa này là [ điệp xuất lộc ] là tổn
Có trưởng bối quý nhân tương trợ hoặc biểu hiện bỏ được chiếu cố phụ mẫu trưởng bối tiền tài nền nã cấp trưởng bối
Lộc nhập [ nô bộc tới tài bạch ] biểu hiện tiền tài dễ dàng bị bằng hữu ngược lại trái lại cam tâm tình nguyện
Nhược bên ngoài hóa lộc nhập phụ mẫu tài can hóa kị nhập mệnh chủ tuy đối với kỷ kiệm tiếc đối với phụ mẫu thì không tiếc với hao phí tiền chiếu cố
Hoặc cầm tiền cấp phụ mẫu hiếu kính cấp trên ( lộc, quyền khoa số lượng nhiều, kị là thiếu )
Nhược phụ mẫu tọa sinh ra kị tài can hóa lộc nhập phụ song kị trùng tật ách có tổn thân
Tài can vũ khúc hóa kị nhập quan ( canh tuất ) gặp vũ khúc sinh ra kị lại tự hóa quyền này là song kị trùng bản phu ( giáp thìn )
Hóa kị nhập tam hợp ( mệnh tài quan ) tuy không cát hung nhưng gặp sinh ra kị song kị trùng [ bản phu ] thì hội có cát hung xuất hiện
Tài can vũ khúc hóa kị nhập quan thuộc đầu tư hành vi rất phí sức đầu tư không nhẹ tông ( ứng là trù tiền tễ xuất tư kim )
Thành bại không nhất định tu nhìn cái khác điều kiện nhược phí của sợ rách tinh quang
Chủ hợp bạn bè đầu tư không nhất định có tiền có buôn bán có lời trùng phu thê chủ sự nghiệp ngược lại bế nên đi làm không nên đầu tư sự nghiệp sợ thiếu tư kim
Chủ thỉnh thoảng nhập không đủ xuất kinh tế túng quẫn kiếm tiền không đủ khai chi công việc thu nhiều nhập thiếu ( hoặc nói đầu tư được thu về kém xa )
Cả đời cùng khốn thất vọng nan có làm nhưng vẫn cần dùng lực kiếm tiền
Bản mệnh tài can hóa kị chỗ nhập tới cung tham khảo đáng cung tọa ngôi sao ánh sao tình tuyển chọn đi nghiệp
Nhưng phải hành hạn đi quá đáng cung ( phi hóa kỵ nhập tới cung ) hoặc đi quá đối cung ( kị trùng tới cung ) mới có thể tiến hành
Tài cung can hóa kị đại biểu kiếm tiền được đi nghiệp hoặc sự nghiệp ( "Bắt "Tài nguyên tình hình thực tế huống )
Thẩm nhìn cần gì phải tinh hóa kị ( tinh diệu đại biểu đi nghiệp hoặc sự nghiệp )
Nhược gặp hóa kỵ năm sinh thì đổi dùng cung can hóa lộc hóa quyền hóa khoa
Nhưng ứng nhập bản mệnh tam phương hoặc cung điền trạch tham khảo đáng cung tọa ngôi sao ánh sao tình tuyển chọn đi nghiệp
Nhược tài cung tọa tự hóa lộc mà tài can hóa kị nhập ngã cung ( mệnh tài tật quan điền phúc ) hội phí của tới điềm báo
Không thể nhập phụ mẫu tật ách phu thê quan lộc bốn loại chánh vị ( lấy tật ách chủ yếu )
Nhược phi hóa kỵ nhập tứ chính vị trí thì là "Đại kiếp số" sinh ý đóng cửa đại cát trở xuống là đỡ đầu quảng cáo thỉnh giúp việc duy trì võng đứng hoạt động chờ mong đã tốt muốn tốt hơn! !

// ]]>

Nếu như ngài có chỗ nhận cùng thỉnh giúp việc nền nã bình chú một đỡ đầu quảng cáo ! Cảm ân! Cám ơn ngài! ! !