Dần cung Rơi Tật ách ( nhâm dần ) Cung vô chính diệu Tọa địa kiếp Hữu bật

by dương cư sĩ
on 0 6 ba tháng 2 0 17
Điểm kích số: 356

Dần cung rơi tật ách ( nhâm dần ) cung vô chính diệu tọa địa kiếp hữu bật


C. [ dần cung tứ hóa ] [ tật ách ]( nhâm dần ) cung vô chính diệu tọa địa kiếp hữu bật
Hộ pháp 392
< bản mệnh lệ dương nam âm lịch nhâm ngọ (1942) năm 0 9 nguyệt 25 nhật mão lúc thủy nhị cục thất tinh tại phụ ( bính thân ) >
Tật ách tại dần nói rõ mệnh chủ tự thân cả đời này làm nói chuyện hành động bất luận là cát là hung
Đều là từ thân nội tâm đi tính được tạo hóa chỗ chủ đạo ngoại nhân không cách nào tả hữu
Bởi vì tật ách cung mệnh là nhất lục cộng tông cho nên tương đương với đẩu quân tại mệnh người khác không cách nào tả hữu mệnh chủ
[ cung tật ách ] nhược biểu hiện mệnh chủ chi thân thể tâm tính lòng thái
Thì đối cung cung phụ mẫu thì là mệnh chủ chi thân thể biểu hiện bên ngoài hình tượng
Đồng thời đối cung phụ mẫu ( một khí sinh chi vị trí ) được di truyền quan hệ cũng hội ảnh hưởng cát hung
[ cung tật ách ] biểu hiện thân ( hình sinh lý ) thể xác tinh thần ( lòng thái tâm sự tâm lý quan niệm tính tình )   khỏe mạnh ( tật bệnh ác chứng khai đao ) tai nạn các loại tới cung vị
Bên trong cung tinh diệu này mật mã cùng trong cuộc đời được khỏe mạnh liên quan đến ( chỉ là nguyên nhân là tượng là cách không cát hung   cũng không nhất định là chứng trạng )
Tu từ [ đại hạn cung tật ách ] tứ hóa quan sát sinh bệnh tới thời gian cùng tìm hiểu chứng bệnh  ( tạ từ cung tật ách can tứ hóa suy luận )


Bên ngoài cung tật ách can tứ hóa cũng đóng vai nặng nề tới cước sắc
Nhược hóa quyền chủ quan cường chưởng quyền nhược hóa kị thì lòng nhuyễn lao lòng hà khắc tự thân lại thi với bên ngoài
Tật ách gặp cát tinh thì thể xác tinh thần an ninh bên ngoài năm không tai
Gặp hung thần thì bản sinh người có sợ hãi gặp hóa kị bên ngoài nhiều năm tai
Tật ách thất bại cung thường biểu hiện lúc dịch ( bệnh truyền nhiễm ) hoặc nói phức tạp đa đoan tật bệnh
Cung tật ách nhâm dần dần ( nhân vị ) là cả đời họa phúc vị trí mã địa thể xác tinh thần bôn ba lao lục giống
( cung tật ách biểu hiện khỏe mạnh thể xác tinh thần trạng thái tính tình cùng hoài bão )
Cung can nhâm ( nhân chi người ) cần dựa vào trời dựa vào người lòng thái bên trên khá là là tự phụ
Nhâm ( nhân chi người ) lòng thái bên trên từ thị cao từ tưởng là độc lập cách
Dựa vào trời tự lập ( dựa vào kỷ ) hoặc nói dựa vào trời tới ấm
Nhâm thủy thông sông nhiệt tình bành trướng tuy thông minh nhưng mặc cho tính nhạc quan hướng ngoại có văn có võ hòa hợp nắm giữ thời cơ cùng mưu lược bỏ
Bởi vì can nhâm thiên lương hóa lộc cho nên mệnh chủ tính cách mang theo ngạo khí lại từ thị khá là cao ( tự phụ ) cũng khá là bá đạo
( nhiều chiếm người tiện nghi )
Tật can nhâm thiên lương hóa lộc nhập [ bản phụ ]( mậu thân ) nhược phụ cung tọa [ sinh ra lộc ] này là [ điệp xuất lộc ] không biết trân quý
Tật can nhâm vũ khúc hóa kị nhập [ bản phúc ]( kỷ dậu )
Tật can hóa kị nhập phúc nhược cung phúc đức tọa sinh ra kị hình thành [ song kị ] trùng [ bản tài ]
Tật can hóa kị nhập phúc đức trùng [ tài bạch ]/[ quan tới quan ] chủ sự nghiệp không được kiếm tiền dễ bị ngược lại màn che
< phúc đức là tật tới tật > tật can hóa kị nhập phúc [ tật tới tật ] chủ mệnh chủ thể yếu nhiều bệnh
Phúc trạch thiếu nhân duyên không tốt

// ]]>

Nếu như ngài có chỗ nhận cùng thỉnh giúp việc nền nã bình chú một đỡ đầu quảng cáo ! Cảm ân! Cám ơn ngài! ! !