Dần cung Rơi Thiên di ( bính dần ) Tham lang sinh ra quyền + hoả tinh Thiên hình

by dương cư sĩ
on 0 6 ba tháng 2 0 17
Điểm kích số: 39 0

Dần cung rơi thiên di ( bính dần ) tham lang sinh ra quyền + hoả tinh thiên hình


C. [ dần cung tứ hóa ] [ thiên di ]( bính dần ) tham lang sinh ra quyền + hoả tinh thiên hình
Hộ pháp 396
< bản mệnh lệ âm nam âm lịch kỷ sửu (1949) năm 6 nguyệt 12 nhật hợi lúc sinh ra kim tứ cục thất tinh tại tật ( đinh mão ) >
Thiên di cung tại ( bính dần ) dần nhân sinh với bên ngoài hoàn cảnh dần vị trí chủ nhân suy tính cuộc sống trọng điểm
Cũng là nói vận mệnh được thành bại nằm ở bên ngoài đại hoàn cảnh cùng nhân tế tác động hỗ trợ
Một thân bên ngoài giới đánh giá lên có cùng mất chủ đạo cả đời họa phúc
Thiên di cung tham lang sinh ra quyền + hoả tinh thiên hình cùng thủ ( thiên di cung biểu hiện bên ngoài ngã )
Hỏa tham sinh ra quyền chiếu mệnh biểu hiện bên ngoài tốt động lại có thể biểu hiện xuất tài hoa được người kính trọng   tăng cường giao tế tiếp khách được năng lực
Thiên hình nhập thiên di tự thân khá là là mộc nột cô độc nghiêm tuấn ngoại nhân không thích tiếp xúc ( không được cảm thấy hứng thú )
Biểu hiện mệnh chủ mộc nột độc lập tự chủ tốt thắng lòng cường ngoại giới không dễ tốt ... hơn tiếp xúc
Sinh ra quyền biểu hiện khai triển tài hoa nhập thiên di biểu hiện bên ngoài dễ dàng bày ra tài hoa ( ái rõ ràng )
Lãnh đạo dục vọng cường cũng là bày ra tranh quyền giống đang lão đại thủ huy hắn người
Bên ngoài có biểu hiện làm náo động bị người coi trọng lao lục có quý nhân tương trợ đề bạt lao lục


Thiên can bính thiên đồng hóa lộc nhập [ bổn điền ]( ất hợi ) biểu hiện bên ngoài kiếm tiền làm cuộc sống gia đình chi dụng độ
Thiên can bính thiên cơ hóa quyền nhập [ bản tật ]( đinh mão )
Thiên can bính liêm trinh hóa kị nhập [ bản mệnh ]( nhâm thân )
Thiên ( khác loại ) hóa kị nhập mệnh ( bên ta ) biểu hiện mệnh chủ bên ngoài không quý nhân cả đời long đong ( thuộc hung )
Nhưng nhược thiên di ( bính dần ) tọa tham lang sinh ra quyền + hoả tinh thiên hình thiên can bính liêm trinh hóa kị nhập mệnh biểu hiện
Thiên hình ( pháp luật ngôi sao ) can hóa kị ( liêm trinh tù ngôi sao ) nhập mệnh này cách thích hợp chấp hành hình sự tới trinh phòng công việc
Nhược thiên di thị cùng ta cung hóa lộc nhập điền hóa kị nhập mệnh này hóa tượng là cát tượng

// ]]>

Nếu như ngài có chỗ nhận cùng thỉnh nền nã bình chú một đỡ đầu quảng cáo ! Cảm ân! Cám ơn ngài! ! !