Dần cung Rơi Thiên di ( bính dần ) Tọa Tham lang Hoả tinh Lộc tồn Nguyệt mã Âm sát

by dương cư sĩ
on 0 6 ba tháng 2 0 17
Điểm kích số: 534

Dần cung rơi thiên di ( bính dần ) tọa tham lang hoả tinh lộc tồn nguyệt mã âm sát


C. [ dần cung tứ hóa ] [ thiên di ]( bính dần ) tọa tham lang + hoả tinh lộc tồn nguyệt mã âm sát
Hộ pháp 454
< bản mệnh lệ dương nữ nhân âm lịch giáp thìn (1964) năm 7 nguyệt 15 thời gian lúc sinh ra kim tứ cục thất tinh tại tài ( mậu thìn )>
[ trời ] khai với tử đức vị trí biểu hiện tiên thiên tới phúc trạch
[ quan lộc cung ]( bính tử ) tử trời khai với sự nghiệp quan hệ ( quan lộc cung )
Tử vị trí là tiên thiên phúc trạch vị trí tiên thiên được hưởng thụ cần dựa vào sự nghiệp quan hệ
[ địa ] tịch với sửu tài vị trí biểu hiện hậu thiên tới hưởng thụ
[ cung nô bộc ]( đinh sửu ) sửu hậu thiên được hưởng thụ dựa vào chúng sinh ra ( cấp trên bằng hữu )
Gặp thái dương sinh ra kị thái âm tự hóa lộc
[ cung nô bộc ] là chúng sinh chi vị trí ( thân bạn bè cùng làm việc cấp trên thượng du hộ khách các loại )
Sinh ra phi hóa kỵ nhập thì bị phạm tiểu nhân chúng bạn bè cũng không thụ uy tín   chú ý nhiều tiểu nhân không phải là nhiều bạn tốt quả hình thành cô lập thuộc hạ bạc tình tất không bất luận cái gì trợ lực
Thậm chí thuộc hạ giao ác phản loạn ( bằng hữu thuộc hạ không nên nhiều ) < trần tuyết đào đại sư luận điểm >


< nô bộc là phu tới tật > sinh ra phi hóa kỵ nhập biểu hiện không được phối ngẫu được trợ giúp duy trì
< nô bộc là tử tới tài > sinh ra phi hóa kỵ nhập biểu hiện mệnh chủ phiền não tử nữ được tài chính khai chi tình huống
< nô bộc là điền tới phúc > sinh ra phi hóa kỵ nhập biểu hiện mệnh chủ là gia đình chi tiêu mà phiền não
[ người ] sinh tại dần chủ sự biểu hiện một đời người cát hung thị là suy tính vận mệnh được trọng điểm
[ thiên di cung ]( bính dần ) tham lang + hoả tinh lộc tồn nguyệt mã âm sát
Sát phá lang tọa thiên di chủ bên ngoài bên ngoài hoàn cảnh tình huống có cấp tốc biến hóa
Gặp hoả tinh là hỏa quý cách chiếu mệnh tài năng ở khác hương phát tài nhược hành vận chuyển tốt thì tất có một phen văn chương sách vở làm ra to tát rộng lớn lắm là
Bính hỏa mãnh liệt có xúc động ái biểu hiện cá tính vội vàng xao động tâm địa nhiệt thành lại ngay thẳng nhưng lao lục
Bính can nhược rơi dần thân ( nhân chi vị trí ) chủ dịch mã bôn ba
Thiên can bính thiên đồng hóa lộc nhập [ bổn điền ]( ất hợi ) < điền trạch là thiên tới tử >
Thiên can hóa lộc nhập điền biểu hiện bên ngoài kiếm tiền làm cuộc sống gia đình chi dụng độ
Thiên can bính liêm trinh hóa kị nhập [ bản mệnh ]( nhâm thân ) trùng phá liêm trinh sinh ra lộc thì hội có cát hung xuất hiện
Thiên can hóa kị nhập mệnh nữ nhân mệnh nhược không sát cướp không cùng là hiền thê lương mẫu
Thiên can hóa kị nhập mệnh nhược vô sinh kị tại cung mệnh có đáng về này là [ thủy mệnh kị ]
Biểu hiện mệnh chủ không thích ra ngoài khá là thích hợp khai điếm thu lấy rõ ràng kim tới sinh ý
< ông phúc dụ đại sư quan điểm >
Thiên ( khác loại ) hóa kị nhập mệnh ( bên ta ) biểu hiện mệnh chủ bên ngoài không quý nhân cả đời long đong thuộc hung
Mệnh thiên tử điền là [ tứ chính vị trí ] nhược [ tứ chính vị trí ] hóa lộc hóa kị đều nhập [ tứ chính vị trí ] thì chủ [ biến ]
[ tứ chính vị trí ] tới hóa tượng chủ [ biến ] chư như biến động biến thiên biến hóa

// ]]>

Nếu như ngài có chỗ nhận cùng thỉnh nền nã bình chú một đỡ đầu quảng cáo ! Cảm ân! Cám ơn ngài! ! !