Dần cung Rơi Thiên di ( mậu dần ) Cung vô chính diệu Mượn ngôi sao Thái dương cự môn

by dương cư sĩ
on 0 6 ba tháng 2 0 17
Điểm kích số: 569

Dần cung rơi thiên di ( mậu dần ) cung vô chính diệu mượn ngôi sao thái dương cự môn


Thiên di
Nói rõ mệnh chủ tự thân cả đời này làm nói chuyện hành động đều là từ ngoài thân bộ phận đánh giá như dịch mã chỗ chủ đạo
Nhược hoặc dịch mã ngôi sao cường là ly hương xuất ngoại ( bên ngoài ) cách ( từ cung thiên di làm tứ hóa suy luận cát hung )
Không phải xuất ngoại mới có thể cầu được sinh tồn tới cơ hội có lẽ cùng già vận được cảnh ngộ liên quan đến
Gặp cát tinh thì động trung cát lợi nhuận bên ngoài cầu sinh cảnh ngộ khá là tốt
Gặp hung thần thì động bên trong có miệng lưỡi
[ dần vị trí tứ hóa ] [ cung thiên di ]( mậu dần ) cung vô chính diệu mượn ngôi sao thái dương cự môn
[ trời ] khai với tử đức vị trí biểu hiện tiên thiên tới phúc trạch
[ Quan lộc cung ]( mậu tử ) tử thiên khai với sự nghiệp quan hệ ( Quan lộc cung )
Tử vị trí là tiên thiên phúc trạch vị trí tiên thiên hưởng thụ cần dựa vào sự nghiệp quan hệ
[ địa ] tịch với sửu tài vị trí biểu hiện hậu thiên tới hưởng thụ
[ cung nô bộc ]( kỷ sửu )
[ người ] sinh tại dần chủ sự biểu hiện một đời người cát hung xem suy tính mệnh vận trọng điểm
[ cung thiên di ]( mậu dần ) ở dần chủ nhân sự tình biểu hiện mệnh chủ cả đời này được họa phúc cung vị
Nhược cung thiên di tại dần vị trí thì mệnh chủ khi còn sống toàn bộ bị [ cung thiên di ] chỗ ràng buộc


Mậu ( địa chi địa ) mậu kỉ thuộc thổ ( vạn vật không thổ không sinh ) ở giữa    là người cử chỉ khá là trọng yên ổn thâm trầm lao lục mà ấm hắn người lại bị người ấm thiếu
Mậu thổ vững chắc trọng trọng thành thơ cùng tên dự cá tính trung hậu lại trầm ổn sinh hoạt cứng nhắc lại lao lục
Mậu làm nhược rơi dần thân ( nhân chi vị trí ) chủ dịch mã bôn ba
Thiên làm tham lang hóa lộc nhập Huynh ( quý vị ) gặp tham lang tự hóa kị lộc kị dây dưa không rõ song kị trùng bản nô ( kỷ sửu )
Nhược lưu niên đi vào bản nô bằng hữu bất hoà ( lưu niên 3 1 43 55 67) nên lưu ý
Thiên làm tham lang hóa lộc nhập Huynh nguyên bản mệnh chủ người ở bên ngoài duyên tốt giao tế quảng
Có thể được huynh đệ tỷ muội bằng hữu trợ giúp kiếm tiền cũng hội tư trợ giúp huynh đệ bằng hữu
Đáng tiếc cung huynh đệ tọa tham lang tự hóa kị lộc tiến vào ngược lại tạo thành làm phức tạp song kị trùng bản nô bằng hữu không duyên
Thiên làm thiên cơ hóa kị nhập phúc ( bính tuất ) trùng phá thiên cơ lộc năm sinh lại tự hóa quyền thiên lương sinh ra quyền trùng phá tất có nạn
Thiên làm hóa kị nhập cung phúc đức trùng tài bạch ( khác loại hóa kị nhập bên ta trùng bên ta cùng loại )
Biểu hiện bên ngoài mưu sinh không dễ tài nguyên ngắn truất thuộc hung tượng
( bất luận cái gì can cung hóa kị nhập phu trùng Quan hoặc phụ phúc trùng tài )
Cung tài bạch cùng Quan lộc cung như bị trùng phá thì tiến giảm mất cứ công thủ không phương tên cùng lợi nhuận hãm trong khốn đốn
Cung thiên di gặp tứ sát kị hình âm sát đồng đẳng độ bên ngoài can cung hóa kị [ nhập hoặc trùng ] [ tài 5]
Thường thường có nguy hiểm cho sinh mệnh tới nạn nạn gây nên hóa kị tới cung vị ngay cả...cũng nạn làm hại nguồn gốc
Nhất là [ mệnh 1] [ điền 1 0 ] tuyệt đối không có bị trùng bị trùng tất có nạn
Một dạng, thiên di làm hóa kị nhập phúc đức biểu hiện bên ngoài sinh hoạt làm lao phúc trạch chênh lệch bên ngoài không được thuận
Trùng tài bạch bôn ba kiếm tiền đau đớn tiến tài không dễ

// ]]>

Nếu như ngài có chỗ nhận cùng thỉnh nền nã bình chú một đỡ đầu quảng cáo ! Cảm ân! Cám ơn ngài! ! !