Dần cung Rơi Thiên di ( nhâm dần ) Tọa Tham lang + âm sát Nguyệt mã

by dương cư sĩ
on 0 6 ba tháng 2 0 17
Điểm kích số: 6 0 6

Dần cung rơi thiên di ( nhâm dần ) tọa tham lang + âm sát nguyệt mã


C. [ dần cung tứ hóa ] [ thiên di ]( nhâm dần ) tọa tham lang + âm sát nguyệt mã
Hộ pháp 374
< bản mệnh lệ âm nữ nhân âm lịch đinh dậu ( 1957) năm 0 7 nguyệt 19 thời gian lúc thổ ngũ cục thất tinh tại mệnh ( mậu thân ) >
[ trời ] khai với tử đức vị trí biểu hiện tiên thiên tới phúc trạch [ Quan lộc cung ]( nhâm tí ) tử thiên khai với sự nghiệp quan hệ
Tiên thiên hưởng thụ cần dựa vào sự nghiệp quan hệ [ Quan lộc ]
[ địa ] tịch với sửu tài vị trí biểu hiện hậu thiên tới hưởng thụ [ cung nô bộc ]( quý sửu ) chính là phá hao tổn chi vị
[ người ] sinh tại dần chủ sự biểu hiện một đời người cát hung xem suy tính mệnh vận trọng điểm
[ cung thiên di ]( nhâm dần ) ở dần chủ nhân sự tình biểu hiện mệnh chủ cả đời này được họa phúc cung vị   mệnh chủ khi còn sống toàn bộ bị [ cung thiên di ] chỗ ràng buộc


Thiên di làm nhâm ( nhân chi người ) bên ngoài từ thị cao tư tưởng là độc lập cách
Dựa vào trời tự lập ( dựa vào mình ) hoặc nói dựa vào trời tới ấm
Nhâm thủy thông sông nhiệt tình bành trướng dù thông minh nhưng mặc cho tính lạc quan hướng ngoại có văn có võ hòa hợp nắm giữ thời cơ cùng mưu lược bỏ
Bởi vì can nhâm thiên lương hóa lộc cho nên mệnh chủ tính cách mang theo ngạo khí lại từ thị khá cao ( tự phụ ) cũng khá là bá đạo
( nhiều chiếm người tiện nghi )
Can nhâm nhược rơi dần thân ( nhân chi vị trí ) chủ dịch mã bôn ba
Thiên làm nhâm thiên lương hóa lộc nhập [ vở ]( ất tị ) gặp thiên lương tự hóa quyền xem [ lộc xuất ]
Thiên làm nhâm vũ khúc hóa kị nhập [ bản quan ]( nhâm tí ) gặp vũ khúc tự hóa kị cấu thành [ thoái mã kị ]
Này kị thối lui đến [ bản phúc ]( canh tuất ) giải thích thành thiên làm hóa kị đến [ bản phúc ]
Thiên làm hóa kị nhập cung phúc đức trùng tài bạch ( khác loại hóa kị nhập bên ta trùng bên ta cùng loại )
Biểu hiện bên ngoài mưu sinh không dễ tài nguyên ngắn truất thuộc hung tượng
Một dạng, thiên di làm hóa kị nhập phúc đức biểu hiện bên ngoài sinh hoạt làm lao phúc trạch chênh lệch bên ngoài không được thuận
Trùng [ tài bạch ] bôn ba kiếm tiền đau đớn tiến tài không dễ

// ]]>

Nếu như ngài có chỗ nhận cùng thỉnh nền nã bình chú một đỡ đầu quảng cáo ! Cảm ân! Cám ơn ngài! ! !