Dần cung Rơi Tử nữ ( canh dần ) Tọa Thái dương tự hóa lộc Cự môn Văn khúc Thiên diêu

by dương cư sĩ
on 0 6 ba tháng 2 0 17
Điểm kích số: 624

Dần cung rơi tử nữ ( canh dần ) tọa thái dương tự hóa lộc cự môn văn khúc thiên diêu


Tử nữ
Tại tử nữ cung quá độ này mệnh cả đời này con cái hoặc nhà vận ( điền trạch ) tới quan hệ ảnh hưởng cả đời cát hung
( thông qua cung tử nữ làm tứ hóa suy luận cát hung )
Mệnh chủ cả đời quần nhau với tử nữ điền trạch giữa
Gặp cát tinh thì tử nữ hưng thịnh chắc có [ nhân duyên đào hoa ] có tạ đào hoa trợ giúp được thụ ấm sắc bén
Gặp hung thần thì hình khắc chắc có tử bại nhà


[ tử nữ tại dần cung tứ hóa ]
Tật ách ( canh tử )
Công phu 374
< bản mệnh lệ dương nữ nhân nông bính tuất tháng hai tám ngày sinh giờ tuất thủy nhị cục thất tinh tại tài ( tân sửu ) >
Nữ mệnh tử nữ ( canh dần ) ở dần [ người ] vị trí biểu hiện cả đời họa phúc vị trí
Cung tử nữ biểu hiện tử nữ hợp tác cổ đông môn sinh ra hoặc nói đầu tư giao tế tiếp khách đào hoa làm tình các loại
Tài bạch ( tân sửu ) tân làm cự môn hóa lộc nhập [ vở ]( canh dần )
Tài bạch ở sửu [ địa ] vị trí biểu hiện hậu thiên hưởng thụ
Tài làm tân văn xương hóa kị nhập [ bản tật ]( canh tử )
Tật ách ( canh tử ) ở tử [ trời ] vị trí biểu hiện tiên thiên phúc trạch
[ tật ách ]( trời ) cùng [ tử nữ ]( người ) thiên nhân hợp nhất mà lấy [ tài bạch ] làm môi giới
Nói rõ mệnh chủ ( nữ nhân ) tới tiền tài tới từ lấy mình chi thân thể tư thái cùng người đào hoa giao tế được đến
Hoặc cùng người hợp tác cổ đông làm ăn được đến

Trở xuống là đỡ đầu quảng cáo thỉnh giúp việc duy trì website hoạt động chờ mong đã tốt muốn tốt hơn! !

// ]]>

Nếu như ngài có chỗ nhận cùng thỉnh giúp việc nền nã bình chú một đỡ đầu quảng cáo ! Cảm ân! Cám ơn ngài! ! !


Tử làm canh thái dương tự hóa lộc
Cung tử nữ tự hóa lộc chủ 1. Có con hơi thở duyên tử nữ thông minh ( rất là ngon phụ mẫu )
2. Nhược cung tử nữ tự hóa lộc biểu hiện mệnh chủ tới tính dục mãnh liệt ( trời sanh khác bẩm ) đào hoa nhiều
3. Tự hóa chủ quá mức nghĩ sinh thêm nhiều bởi vậy nhược có mang cũng hội mất phá thai
4. Nữ mệnh đối với nam nữ tính dục quan hệ khá là tùy tiện lại dễ có lưu sinh tình huống
Lưu ý tử làm hóa kị được rơi cung đều có bất đồng chi ý tượng
Tử làm canh thiên đồng hóa kị nhập [ bản tật ]( canh tử ) gặp thiên đồng lộc năm sinh lại tự hóa kị cấu thành [ thoái mã kị ] này kị thối lui đến [ bản nô ]
Cho nên biến thành ( tử làm canh thiên đồng hóa kị nhập [ bản nô ]) biểu hiện mệnh chủ tới đào hoa giao tế là cho chúng sinh ra hưởng thụ nhạc
Dương nữ nhân đại hạn nghịch hành đại hạn thứ tư (32~4 1) [ thiên mệnh ] đi vào [ vở ]( canh dần ) gặp thái dương tự hóa lộc cự môn văn khúc + thiên diêu
Thái dương biểu hiện nam tính cự môn ám tinh mà văn khúc thiên diêu là kiều ngôi sao
[ cung mệnh đại hạn ] trùng điệp [ vở ] thì bản hạn được hoạt động trắc trọng với đầu tư hợp tác giao tế đào hoa các loại
[ thiên mệnh ] can canh thái dương tự hóa lộc nữ mệnh này hạn e rằng sẽ xuất quỹ ( yêu nam nhân )
[ thiên mệnh ] can canh thái âm hóa khoa thiên đồng hóa kị nhập [ bản tật ]( canh tử ) trùng điệp [ đại phu ]
Gặp thiên đồng lộc năm sinh lại tự hóa kị văn xương sinh ra khoa thái âm tự hóa khoa lại mệnh làm thái âm hóa khoa nhập tật
[ khoa ] có hơi hiểu kị tới ác mà [ khoa kị kéo mài ] biểu hiện ngó sen đoạn tơ liên giống
Biểu hiện dù xuất quỹ nhưng nội tâm đối với nguyên phối ( phu ) vẫn là treo lòng
Lưu ý [ thiên mệnh ] can canh thiên đồng hóa kị nhập [ bản tật ]( canh tử ) gặp thiên đồng tự hóa kị cho nên cấu thành [ thoái mã kị ]
Này [ thiên mệnh ] làm kị thối lui đến [ bản nô ]( mậu tuất ) gặp thiên hình [ lưu mệnh ]37 đi vào e rằng có bất lợi
Từ kể trên hóa tượng có suy ra nàng này này hạn e rằng sẽ bởi vì đào hoa mà huyên náo cưới
Này cưới biến [ ứng số ] dự đoán tại [ lưu niên ]37 [ lưu mệnh ] hồi [ thiên mệnh ] làm phi hóa kỵ nhập ( xem lưu mệnh gặp tự hóa kị )
Nhược ly hôn sau nếu có phục hợp bên ngoài [ ứng số ] có lẽ tại [ lưu niên 39] đi vào [ bản tật ]( đại phu )
[ đại phu ] can canh thái dương hóa lộc nhập [ vở ]( canh dần ) gặp thái dương tự hóa lộc này lộc cấu thành [ thoái mã lộc ] lui về [ đại phu ]
Hình thành [ đại phu ] có lộc cho nên có phục hợp tới khả năng trở xuống là đỡ đầu quảng cáo thỉnh giúp việc duy trì website hoạt động chờ mong đã tốt muốn tốt hơn! !

// ]]>

Nếu như ngài có chỗ nhận cùng thỉnh giúp việc nền nã bình chú một đỡ đầu quảng cáo ! Cảm ân! Cám ơn ngài! ! !