Chia sẻ

Càng nhiều

Đẩu số tinh diệu bản tính đàm chút cái gì? ( nhị cái khác tinh diệu )

2 0 12-12-24   Chu xuân mạnh. . .
Cái khác tinh diệu

Một, tinh diệu đặc tính


1. Hóa lộc
(1) bản ý: tiền tài, quý nhân.
(2) hiểu ý: tình, nghĩa, quan tâm.
(3) sự vật: sản nghiệp, tiền tài.
(4) hình thể: nhiều, béo, cơ năng tốt, mềm.
(5) cảm tính: yên vui, duyên phận, dây dưa, cam nguyện, nhạc ý.


2. Hóa quyền
(1) bản ý: quyền lực, uy vọng, năng lực.
(2) hiểu ý: nghĩa, lễ, pháp, biến động, thành tựu, chiếm hữu.
(3) sự vật: kỹ thuật.
(4) hình thể: đại, tráng, cứng rắn, phí công.
(5) cảm tính: bá đạo, so đo, nặng chân nặng tay.


3. Hóa khoa
(1) bản ý: quý nhân, khoa tên, giáo hóa.
(2) hiểu ý: trợ lực, đang lúc, thanh danh.
(3) sự vật: trường học, tố dưỡng.
(4) hình thể: thiếu, tiểu nhu, nhã nhặn, mộc mạc.
(5) cảm tính: quân tử phong độ, La Mạn Đế Khắc, hiền hoà, nội hàm.


4. Hóa kị
(1) bản ý: không phải là, xen vào chuyện bao đồng, bối rối, tổn thất, thua thiệt, dây dưa.
(2) hiểu ý: thơ, giá trị, nhập, lui giữ, bị hư.
(3) sự vật: đất trống, lộn xộn.
(4) hình thể: can, gầy, thần bất thủ xá, nhẹ hao tổn.
(5) cảm tính: củi khô lửa bốc.


5. Lộc tồn
(1) tài lộc ( chủ cung ).
(2) hóa khí là phú.
(3) quý nhân.
(4) hiểu nạn.
(5) thông minh.
(6) tiến tới.
(7) chịu được vất vả.
(8) âm cô.
(9) lộc tồn cùng hóa lộc chủ tài từ nơi nào đến.
(1 0 ) lộc tồn cùng hóa kị chủ tài từ nơi nào mất.
(11) lộc tồn nhập lục thân cung chủ tranh chấp vô duyên.
(12) lộc tồn, hóa lộc nhập tài cung, có lợi tài nguyên.


6. Thiên mã
(1) dịch mã ( chủ cung ).
(2) tài lộc.
(3) quá xúc động.
(4) nhập tài cung, kiếm biến động tài.


7. Phụ bật
(1) phụ tá.
(2) quý nhân.
(3) hiền hoà.
(4) dịch mã.
(5) tế di.
(6) thông minh.
(7) phụ bật chi lực, đối cung > giáp > đồng cung.
(8) phụ bật cùng giết, phá, sắc cộng thủ, chủ khó khăn trắc trở.
(9) nhập tài cung, dựa vào trợ lực thu lợi.


8. Văn xương
(1) văn học ( chủ cung ).
(2) hóa khí là văn khôi.
(3) khoa bảng.
(4) học thức.
(5) vẻ mặt xinh đẹp.
(6) đào hoa.
(7) xương khúc là hệ sao giờ, chủ biến động, không chừng.
(8) xương khúc, liêm trinh, thất sát, dương nhận, đà la nhập mệnh hoặc chiếu mệnh, dối trá không được thành nhân.
(9) nhập tài cung, dựa vào học thuật thu lợi.


9. Văn khúc
(1) văn nghệ ( chủ cung ).
(2) hóa khí là hao tổn.
(3) từ luận.
(4) học thức.
(5) vẻ mặt xinh đẹp.
(6) đào hoa.


1 0. Thiên khôi, thiên việt
(1) quý nhân ( chủ cung ).
(2) tôn quý.
(3) đào hoa.
(4) tiểu nhân.
(5) nhập tài cung, dựa vào cơ hội thu lợi.


11. Không kiếp
(1) thất bại ( chủ cung ).
(2) huyền học.
(3) rủi ro.
(4) rớt tổn thương.
(5) hình tổn thương.


12. Dương đà
(1) tổn thương ( chủ cung ).
(2) không phải là.
(3) đào hoa.
(4) tình cảm.
(5) vũ dũng.
(6) đà la là ẩn tàng thức rủi ro.
Dương nhận là trực tiếp thức rủi ro.
Dương đà giáp tài cung, thu nhập tiền tài mạo hiểm lớn, đau dài không bằng đau ngắn.


13. Hỏa linh
(1) táo bạo ( chủ cung ).
(2) tổn thương.
(3) nhập tài cung hoặc giáp tài phú, ngoại trừ hỏa tham, linh tham bên ngoài, cũng không chủ thu nhập tiền tài.


14. Đài phụ, phong cáo
(1) quý hiển.
(2) nghệ thuật.
(3) nhập tài cung, bởi vì vinh dự có tài.


15. Tam thai, bát tọa
(1) quý quyền.
(2) công danh.
(3) phụ tá.
(4) thiên động.
(5) cô độc.


16. Ân quang, thiên quý
Ân quang
(1) hiếu học.
(2) quý ngôi sao.
(3) nhị quý ngôi sao không được chủ tài.
Thiên quý
(1) ân sủng.
(2) quái gở.
(3) thanh danh.
(4) quý ngôi sao.


17. Cô thần, quả tú
(1) cô hàn.
(2) nhập tài cung, bất lực lực lấy được tài.
18. Thiên hình
(1) nghiệp lực.
(2) cô khắc.
(3) hình tổn thương.
(4) huyền học.
(5) nhập tài cung, bởi vì tài dẫn họa.


19. Âm sát
(1) nghiệp lực.
(2) âm linh.
(3) sát khí.
(4) mộng má lúm đồng tiền.
(5) nhập tài cung phòng tiểu nhân rủi ro.


2 0. Thiên quan, thiên phúc
(1) quý hiển.
(2) quý ngôi sao không được chủ tài.

 
21. Thiên diêu
(1) đào hoa.
(2) cơ trí.
(3) nhập tài cung, bởi vì đào hoa lấy được tài, hoặc bởi vì đào hoa rủi ro.


22. Thiên tài, thiên thọ
Thiên tài
(1) mới có thể.
(2) nhập tài cung, kỹ nghệ thu lợi, hoặc lợi dụng phân tích lực thu lợi.
Thiên thọ
(1) trường thọ.
(2) giữ chủ tinh đặc thù kéo dài.


23. Thiên vu, thiên nguyệt
Thiên vu
(1) tông giáo.
(2) lên chức.
(3) kế thừa.
(4) bóng mát
(5) nhập tài cung chủ có vững chắc cơ sở.
Thiên nguyệt
(1) tật ách.
(2) nhập tài cung, bởi vì bệnh rủi ro.


24. Thiên khốc, thiên hư
(1) hình khắc.
(2) tử vong.
(3) ưu thương.
(4) nhập tài cung, chủ thu lợi gian khổ.25. Thiên không, địa không, địa kiếp, tiệt không, tuần không
Thiên không
(1) thông minh.
(2) rủi ro.
(3) huyền học.
(4) cô khắc.
Không, cướp
(1) thất bại.
(2) rủi ro.
(3) huyền học.
(4) rớt tổn thương.
(5) hình tổn thương.
Đoạn, tuần
(1) thất bại.
(2) rủi ro.


26. Hoa cái
(1) cao ngạo.
(2) huyền học.
(3) khoa tên.
(4) hóa giải quan không phải tai ách.
(5) nhập tài cung thị chủ tinh mà định ra.


27. Loan, vui mừng
(1) hôn khánh.
(2) mỹ mạo.
(3) phong lưu.
(4) nhập tài cung, phát tiểu tài.


28. Thiên thương, thiên sứ
(1) rủi ro.
(2) nhập tài cung, chủ rủi ro tai ách.


29. Hàm trì
(1) dâm bại.
(2) du đãng.
(3) xinh đẹp.
(4) khác phái tài.
(5) nhập tài cung thị chủ tinh mà định ra.


3 0. Phá toái, phỉ liêm
Phá toái
(1) hao tổn.
(2) áo trắng sát ( tang sát ).
(3) nhập tài cung, bất lợi đổ vận.
Phỉ liêm
(1) bị hư.
(2) nhập tài cung chủ khó khăn trắc trở.
31. Long trì, phượng các, giải thần
Long trì
(1) phúc quý.
(2) khoa bảng.
(3) tài nghệ.
(4) hiểu nạn.
Phượng các
(1) phúc quý.
(2) khoa bảng.
(3) tài nghệ.
(4) hiểu nạn.
Giải thần
(1) hiểu nạn.
(2) nhập tài cung thị chủ tinh mà định ra.


32. Phượng các: (1) cùng long trì đều là quý ngôi sao, nhị tinh độc tọa bất lực. (2) giáp cung mệnh, cung sự nghiệp lành nhất.

33. Tuyệt: cô độc ngôi sao.

34. Hỉ thần: (1) vui mừng sự tình. (2) không mang theo đào hoa.

35. Thai: tăng thêm giống.

36. Bệnh phù: tai bệnh giống.

37. Đại hao: mất tiền ngôi sao.

38. Tiểu hao: mất tiền ngôi sao.

39. Nuôi: hy vọng, bồi dưỡng giống.

4 0. Trường sinh: (1) sinh khí bừng bừng giống (2) vui mừng phải thiên cơ kị không vong (3) lão nhân kị phải.

41. Phục binh: cùng loại đà la.

42. Mộc dục: (1) đào hoa ngôi sao (2) vui mừng tọa cung phu thê, không thích bên ngoài hóa cung vị.

43. Quan phù: (1) quan không phải (2) không thích cùng thất sát, bạch hổ, tang môn, điếu khách cùng phải.

44. Đoạn đường: đoạn bị ngăn trở giống.

45. Bác sĩ: thông minh, vui mừng nhập mệnh cung.

46. Điếu khách: phúng, không được như ý.

47. Phàn yên: lợi nhuận công danh, vui mừng nhập mệnh thân.

48. Thiên đức: gặp dữ hóa lành.

49. Tướng tinh: vũ quý, chuộng võ chức.

5 0. Vong thần: rủi ro.

51. Long đức: gặp dữ hóa lành.

52. Quan đái: (1) có thành tựu được vui mừng sự tình. (2) chủ quý.

53. Không vong: rủi ro.

54. Lực sĩ: tăng tiến sao tứ hóa được hóa quyền lực đạo.

55. Lâm quan: (1) vui mừng. (2) chủ quý.

56. Thanh long: (1) vui mừng. (2) thìn năm gặp tới càng cát.

57. Đế vượng: khí thế cùng tràn đầy giống.

58. Suy: thất bại, tiêu cực.

59. Nguyệt ngựa: (1) dịch mã (2) tài lộc (3) quá xúc động (4) nhập tài cung, kiếm biến động tài (5) cùng trời ngựa đồng ý, nguyệt ngựa là lưu nguyệt ứng nghiệm tinh diệu.

6 0. Tướng quân: uy phong đắc ý giống.

61. Bệnh: (1) tật ách (2) bệnh phù chủ tai bệnh cùng không phải là, bệnh thuần túy là thân thể suy yếu.

62. Tấu sách: văn trong sách đắc ý giống.

63. Chết: (1) không sức sống, nhiệt tình. (2) không thích nhập mệnh cung.

64. Phi liêm: (1) bởi vì tiểu nhân, hồi kị mà tổn thương (2) không thích nhập mệnh cung.

65. Nguyệt sát: (1) nguyệt sát là nam mệnh hình khắc âm tính thân nhân, thiên sát là nữ nhân mệnh hình khắc dương tính thân nhân. Hình khắc là ở riêng, đi xa.
(2) tai sát thủ rủi ro.
 
66. Mộ: (1) giấu diếm giống (2) vui mừng nhập tài bạch, cung quan lộc.
 
67. Thái tuế: không chắc chắn động chi niên, cát hung y mệnh bàn mà định ra.

68. Bạch hổ: bị phạm không phải là, tiểu nhân, tai nạn.

69. Thiên cẩu: bị phạm không phải là, tiểu nhân, tai nạn.

7 0. Ngũ quỷ: bị phạm tiểu nhân, quan không phải.

71. Lệch xung thái tuế: cùng thái tuế ứng nghiệm lực cùng, nhưng lực đạo nhỏ thái tuế.

72. Tang môn: kị gặp tang sự, cũng phòng tang phục gia thân.

73. Thủ thuộc lòng: tiểu nhân, phỉ báng.

74. Thiên sát: nữ nhân mệnh hình khắc nam tính thân nhân, có rời xa tượng.

75. Xâu sách: sức ràng buộc, như bị khốn, thụ đặt.

76. Tai sát: tiểu nhân rủi ro.

77. Tang môn: tai nạn.

78. Kiếp sát: bất lợi công việc cùng rủi ro.

79. Xúi quẩy: không được suông sẻ.

8 0. Tuổi xây: chủ một năm cát hung.

81. Hơi thở thần: không sức sống.

82. Tuổi dịch: cùng lưu ngựa đồng ý, chủ thiên động giống.

83. Trời trù: (1) bổng lộc chi tinh.
(2) nhập mệnh cung, cung sự nghiệp là công chức.
(3) trời trù, tham lang, vũ khúc, thiên phủ gia tăng lộc lợi nhuận ăn uống nghiệp.
Khôi, thiên việt ngôi sao
Một sinh ra nhiều quý người
"Khôi việt đẩu trung tư khoa chi tinh, nhập mệnh tọa quý hướng quý, hoặc là tả hữu cát tụ, vô bất phú quý" ."Khôi việt giáp mệnh là lạ cách, khôi việt mệnh thân nhiều chiết quế" ."Khôi việt đồng hành, đứng hàng đài phụ" ."Quân tử tai khôi việt, tiểu nhân tai dương linh" .

Thiên khôi, thiên việt là mọi người nhất vui mừng quý nhân ngôi sao, thiên khôi nhất tinh xưng thiên ất quý nhân, thiên việt nhất tinh cũng xưng ngọc đường quý nhân, biểu thị cả đời dễ dàng gặp quý nhân tương trợ. Nơi này chỉ quý nhân, bình thường là người xa lạ, cấp trên, trưởng bối hoặc địa vị xã hội người cao, cùng phụ bật tinh chi trợ lực là cùng thế hệ, đồng học, cùng làm việc, bằng hữu khác biệt.

Khôi việt ngôi sao tư khoa cử, lợi nhuận công danh, không phải nói bọn hắn đặc biệt thông minh, mà là bọn hắn bề ngoài sẽ cho người đoan trang ổn trọng, thành thật đáng tin tới lương hảo ấn tượng, ở trước mặt lâm thi miệng, phỏng vấn lúc đặc biệt chiếm tiện nghi, bởi vậy ở trong quan trường liền tỉ người khác dễ dàng trổ hết tài năng, cổ nhân mới nói "Quân tử tai khôi việt" ; nhưng là ngụy quân tử, lừa đảo cũng có thể sẽ có khôi việt ngôi sao, dạng này mới có thể "Lấn địch ", vậy khác nhau lại nơi đó đâu? Ngay tại chủ tinh miếu vượng lạc hãm cùng sát tinh phải chăng xung chiếu.
Dân đi làm hoặc cùng đám người mật thiết vãng lai nhân, liền thực thích có phụ bật, khôi việt cái này bốn khỏa cát tinh, cái gọi là quốc thái dân an thị dã, kinh thương nhân dĩ nhiên cũng là như thế.
Cái gọi là tọa quý hướng quý, là chỉ cung mệnh có thiên khôi hoặc thiên việt ngôi sao, cung thiên di cũng có tới, cái này chỉ phát sinh tại giáp năm, mậu năm, canh năm xuất sinh nhân. Đái quý nhân ngôi sao cũng có khuyết điểm, tâm địa mềm, gà mẹ, có khi sẽ có nhiệt tình mà bị hờ hững tới cảm khái, lúc cung mệnh chủ tinh hãm yếu, như thái dương tại hợi, tử cung lúc, thực sẽ hại chết mình. Còn có cát tinh quá nhiều, nhân duyên quá tốt, cũng biết mang đến đào hoa, cát tinh thật không đều cát.
Kình dương, đà la
Chuyên chú cứng nhẫn

"Kình dương hóa hình, vào miếu quyền quý, thân vượng hình thô mặt mày hốc hác, kiên cường quả quyết, rất thích tàn nhẫn tranh đấu, cơ mưu xảo trá, hoành lập công tên, có thể đoạt quân tử quyền" ."Đà la hóa kị, vào miếu thân hùng hình thô, bản tính kiên cường, mặt mày hốc hác khí cao, hoành nổi giận phá, không tuân thủ tổ nghiệp, làm người phiêu bồng, làm việc thối hối, có đầu không có đuôi" .

Sát tinh cổ nhân thường xưng hung tinh, đối xử giống hung thần ác sát, cho nên vậy giải thích đều không tốt, kỳ thật sát tinh có năng lượng rất lớn, tác dụng lực, chính như nhiệt hạch có thể giống nhau, nếu như chủ tinh mạnh vượng liền có thể hóa sát là dụng, ngược lại có thể thành đại công lập đại nghiệp, nhưng là nhược vô chính diệu hoặc chủ tinh hãm yếu, sát tinh đó liền sẽ tứ ngược tạo thành tai họa.
Kình dương, đà la ngũ hành đều là loại "Kim ", có tích lũy, tụ tập, từ bốn phương tám hướng tập trung một điểm tới hiện tượng, đi qua ưu điểm nhìn có kiên nhẫn, nghị lực, chuyên chú, kiên nhẫn tới đặc chất, khuyết điểm tức là tùy hứng, cố chấp, quật cường, hung ác, tuyệt tình, lớn mật, ghi hận mang thù, "Quân tử báo thù, ba năm không muộn" ngay cả...cũng tốt nhất khắc hoạ.
Kình dương, đà la gặp nghịch cảnh phần lớn đều lấy ẩn nhẫn phương thức, đến vừa khi thời cơ mới có thể nhất cử phản công, kình dương góc quả quyết thanh thoát, tốc chiến tốc thắng; sao đà la bởi vì thuần âm kim, phải phản phúc, do dự, kéo dài, có khi thật đúng là một loại tra tấn.
Sao kình dương với mệnh thân cung nhân, thân thể dễ bị hình tổn thương, ngũ quan hình dáng tương đối sâu, nam nhân là khốc ca, nữ giả là cô em ( mang theo lãnh diễm ), vụ lợi nghiên tập kỹ thuật chuyên nghiệp, như ngoại khoa y sư, pháp y, máy móc giữ gìn và tu sửa, rèn chế tạo... Các loại.
Sao đà la tỉ sao kình dương còn quật, rất biết nghiên cứu, động tác tương đối chạp, ngược lại thích hợp học thuật, lý luận tới nghiên cứu hoặc nghiên cứu phát minh.
Tử vi ngôi sao bên ngoài người tất yêu thuộc lòng mập tràn đầy ?


Sao lộc tồn tốt xấu đều tồn
"Lộc tồn thủ thân mệnh, chủ nhân từ dày thơ một mạch, thông văn đẹp, nữ nhân thanh thục nhanh nhẹn linh hoạt, già giặn có thể vì, có quân tử ý chí." "Chủ nhân quý tước, chưởng nhân thọ cơ, nhược cô độc cố thủ một mình mệnh mà vô cát hóa, chính là kẻ keo kiệt nhĩ."

Lộc tồn không phải là mười bốn khỏa chủ tinh, cũng không phải lục cát, lục sát, tứ hóa chư tinh, vừa...lại cùng kình dương, đà la thường không gặp nhau phải, có người liền đề xướng vứt bỏ vật dụng, vậy sao lộc tồn phải chăng liền thật không có có giá trị tồn tại đâu?
Cổ phú văn lại ghi chép trứ: "Lộc tồn thủ với điền tài, tài sản vô số." Tựa như là khỏa cát tinh. Kỳ thật lộc tồn cái này một ngôi sao được tác dụng, là theo như đồng cung tinh diệu mạnh yếu mà định ra. Riêng lấy sao lộc tồn được văn nghĩa đến xem, ngay cả...cũng giữ "Lộc" cấp "Tồn" xuống tới, vấn đề là, phải có "Lộc" mới "Tồn ", vậy vạn nhất là "Kị ", còn còn hay không đâu?
Lộc tồn chỗ ở cung vị, thì có tích lũy, bảo thủ, cẩn thận, câu nệ tới đặc tính, lúc cung mệnh, cung quan lộc, cung tài bạch, cung điền trạch, cung phúc đức có ngôi sao này lúc, công việc, tài phú bình thường góc có thể yên ổn, tích lũy, cho nên cổ nhân coi là cát tinh; chỉ có điều không có hữu chủ tinh mà cô độc cố thủ một mình lúc, không khỏi quá độ tiểu tâm, mà bạng châu sợ hãi lui bước, khuyết thiếu mạo hiểm khó khăn tinh thần, nghiêm trọng lúc, có thể ngay cả hôn nhân cũng không dám nếm thử.
Có sao lộc tồn nhân, bình thường cũng so với kiềm chế tình cảm của mình, phần lớn lấy nhẫn nại phương thức thay thế xung đột, bất quá khi gặp hóa kị lúc, cũng có thể sẽ giữ cái này ngăn trở, không như ý cấp trữ tồn, tạo thành thống khổ vạn phần, nhất là mệnh, cung thân hoặc cung phúc đức lại là âm tính tinh diệu nhân, tiểu tâm trở thành thể xác tinh thần tật bệnh
Lục sát tinh. Lục cát tinh tới nghiên cứu và thảo luận ( một )
Hoả tinh. Linh tinh. Sao kình dương. Sao đà la tới tứ sát ngôi sao

Từ bổn thiên mở khiến muốn theo như tự cùng các vị giới thiệu tinh diệu tới cơ bản bản tính, độc giả nhất định phải nhớ kỹ, bất đồng tinh diệu tổ hợp là sẽ sinh ra hoàn toàn bất đồng giải thích cùng kết luận, chớ đơn tinh phán đoán suy luận cát hung tốt xấu. Coi không được ánh sao cũng không cần sợ hãi, bởi vì chưa chắc sẽ vậy hỏng bét; đồng thời, tốt ngôi sao cũng không nên cao hứng quá sớm, trong tương lai hành vận trung còn sẽ có rất nhiều biến hóa. Hiện tại chúng ta trước một viên một ngôi sao giải thích, về sau mới có thể đàm nhiều ngôi sao trở lên tổ hợp nên như thế nào đến thuyết minh; độc giả cũng có thể xem xét cân nhắc độc giả thư đến tới phúc đáp, như thế có dần dần lĩnh ngộ tinh diệu tổ hợp cùng mệnh cùng vận tới quan hệ tới.

Chúng ta trước hết từ lục sát tinh cùng lục cát tinh đến nghiên cứu và thảo luận, vì sao ma? Bởi vì cát sát tinh có thể hiển lộ rõ ràng chủ tinh tới bản tính, như một món ăn được ngọt bùi cay đắng khẩu vị, chỉ từ cát sát tinh liền có một ít biểu tượng đặc chất, lại sát tinh thường là cách cục ( ác cách ) được phá biến hóa, giá trị cho chúng ta chú ý.Hoả tinh 47 Âm Dương Ngũ Hành thuần dương
Hỏa từ vật tượng đến xem, hỏa là cấp tốc thiêu đốt, từ một điểm đi qua bốn phương tám hướng khuếch tán, đã mãnh lại liệt, nhưng huy quang không lâu, như vô mộc tài, dầu sáp các loại chất dẫn cháy vật, lập tức dập tắt, đang thiêu đốt được quá trình phải phát ra ánh sáng cùng nhiệt, bởi vậy "Hỏa" đại biểu năng lượng nhanh chóng phóng thích.
Một dạng, trên sách đều ghi chép trứ "Hỏa" được mặt trái tính chất, như: tính tình hung bạo, quá xúc động, gấp gáp, lao lực, phản nghịch, thẳng tới thẳng lui, ba phút nhiệt độ, không có tính nhẫn nại. . . Các loại, ngay cả...cũng không đề cập tới ngay mặt đặc chất, như: nhiệt tình, tích cực, hoạt bát, chủ động, là sức sống nguồn nước.
Kỳ thật chỉ cần là sát tinh, cổ thư nhất định là nghiêng về một bên được "Hung" . Trên thực tế, không có một ngôi sao là tuyệt đối tốt, hoặc tuyệt đối không tốt, trên thế giới cũng chưa xong người, mọi thứ có trường tất có ngắn, có được tất có mất, thì nhìn chủ tinh cùng sao tứ hóa tới tổ hợp, cùng nhà thời đại bối cảnh, hoàn cảnh phải chăng vụ lợi nên đặc tính tóc huy, đây cũng là chúng ta nghiên cứu vận mệnh phải chú ý địa phương, không nên đối với tinh diệu cấp dư chủ quan giá cả chất phán đoán.
Hoả tinh cũng là dục vọng chi tinh, là một người tinh lực đầu nhập hoặc phát tiết chỗ. Mỗi người đều có "Hỏa ", chỉ cần bày cung vị khác biệt, bên ngoài tác dụng xử nữ cũng liền có sai biệt, như mất đi "Hỏa ", liền động không nổi, hoặc tối trung thời gian dần qua động.


- hoả tinh tại chư cung tới đặc tính -

Mệnh thân cung 47 như trước thuật tới đặc trưng, tích cực, lao lực, tính tình đại. Gặp chủ tinh thuộc thủy nhân như: thái âm, thiên đồng, cự môn, phá quân, thiên tướng, có phản nghịch tính; gặp thuộc thổ ánh sao như: tử vi, thiên phủ, thiên lương thì góc thuộc trầm ổn mà tích cực.

Cung thiên di 47 hoạt bát nền nã, chuyện của người khác góc tích cực xử lý, nhược sát nhiều cát thiếu, có khi phải bị trổ tài miệng lưỡi nhanh chóng mà sống không phải là, gặp sao hóa kỵ lúc phải đặc biệt coi chừng.

Cung tài bạch 47 nóng lòng cầu tài, thị chủ tinh tới khác biệt mà định ra bên ngoài cầu tài thủ đoạn, hoặc hợp ý, đánh bạc, chơi cổ phiếu. . . Các loại, hy vọng một tối làm giàu.

Cung phúc đức 47 có khi dễ kích động dùng tiền, hoặc truy cầu nhanh chóng quản lý tài sản đường tắt, về tinh thần suy nghĩ nhiều lự không dễ "Thanh tâm" .

Cung phu thê 47 nhiệt tình như lửa, biểu đạt tình cảm thẳng tới thẳng lui ( đồng lý, thị chủ tinh khác biệt mà có khác biệt ), thích tích cực, chủ động, có nhiệt tình, sức sống, hoạt bát tới khác phái. Dịch thiên phách dẫn ra địa hỏa, tình cảm có khi tới cũng nhanh đi cũng nhanh, tổ hợp không tốt, khó coi lúc, bị bắt đầu khóe miệng.

Cung quan lộc 47 xử sự tích cực, không chịu ngồi yên, sự việc không có làm xong, không ngủ được, càng cạnh tranh kích liệt, bận rộn hoàn cảnh làm việc bình phục có thể phát huy ( thiên đồng ngoại trừ ).

Cung huynh đệ 47 cùng huynh đệ tỷ muội ở chung tương đối thẳng tới thẳng lui, tổ hợp không tốt liền sẽ lớn nhỏ âm thanh, như cự môn, phá quân, thất sát, hóa kị. . . Các loại.

Cung tử nữ 47 cùng tử nữ được câu thông có khi cũng là ngươi tới ta đi, không có tôn ti thật dài ấu chi tranh; khác nữ hài tử phải cẩn thận sanh thiếu tháng hoặc *** quan nhiễm trùng, lây nhiễm.

Cung tật ách 47 bị chịu đựng bệnh bộc phát nặng, như trúng gió, cấp tính dạ dày viêm, bệnh viêm ruột thừa, mãnh nổ tung tính bệnh viêm gan. . . Các loại, thị tính chất sao tổ hợp cùng nơi ở chi cung vị mà định ra.

Cung nô bộc 47 tổ hợp tốt lúc, có thể gặp đắc lực tích cực tốt giúp đỡ, như thấy nhiều cát tinh, sao hóa lộc. . . Các loại, nhược gặp kị sát tinh lúc, có thể sẽ cùng cùng làm việc, đồng học, hảo hữu xung đột, tranh chấp, kết liễu ác nhân duyên, thậm chí bởi vì bạn bè mà tán.

Cung điền trạch 47 tam phương thấy nhiều thuộc hỏa tinh diệu, như thái dương, liêm trinh, linh tinh. . . Các loại lại gặp thái dương hoặc liêm trinh hóa kị, có khi bị bạng châu hoả hoạn. Tổ hợp tốt lúc, khả năng bởi vì bất động sản tăng vọt tăng giá trị tài sản mà đại hoạch kỳ lợi. Tổ hợp không tốt, khó coi lúc, như cự môn hóa kị các loại, trong nhà tựa như chiến trường, một phút đồng hồ cũng không ninh tĩnh, không muốn dừng lại ở trong nhà.

Cung phụ mẫu 47 cùng cha mẹ thân, thậm chí cha mẹ chồng sống chung bên trên bị bắt đầu khóe miệng.


Phụ mẫu, phu thê, huynh đệ, tử nữ ở giữa chi tướng xử nữ hỗ động quan hệ tới, không thể chỉ nhìn một cách đơn thuần mỗi bên cung tinh diệu tổ hợp, còn muốn suy tính bản nhân mệnh thân cung tinh diệu đặc tính, cùng người trong cuộc tới cầm tinh năm thật, như thế mới có thể hoàn chỉnh phân tích. Có người cung phụ mẫu gặp hỏa linh ngôi sao cũng chưa chắc ác ngôn tương hướng, có khi ngược lại là cười cười nói nói đánh vỡ giới hạn vui vẻ thuận hòa, bởi vậy nhất định phải nhiều mặt cân nhắc, mới không tới mức với trật ngàn dặm.Linh tinh 47 thuần âm hỏa, cùng hoả tinh tính chất gần, chỉ là một "Dương" một "Âm" .
Bởi vì thuộc "Âm ", bên ngoài tác dụng lực góc hoả tinh chạp là hiển. Nhược lấy du liêu thiêu đốt đến ví von hoả tinh, vậy linh tinh giống như thán hỏa. Lấy thái dương ví von hoả tinh, vậy linh tinh giống như đèn đuốc.

Bởi vậy, hoả tinh khả năng kiếm cùng giày cùng, linh tinh liền gấp gáp là nóng; hoả tinh nếu là chửi ầm lên, linh tinh tức là lải nhải, châm chọc, chế nhạo hoặc phía sau hãm hại. Hoả tinh nếu là thoải mái cười to, linh tinh tức là yếu ớt cười yếu ớt; hoả tinh nếu là nhiệt tình hào phóng, linh tinh tức là hài hước thân thiết. Hoả tinh với cung phúc đức, có chuyện hiểu ý ưu như lửa đốt, nhưng vật đổi sao dời thì sau cơn mưa trời lại sáng; linh tinh thì phải dày vò vung đi không được, tỉ hoả tinh khổ sở. Còn lại mỗi bên cung cứ thế mà suy ra, không còn tường thuật.

Tóm lại, phàm tinh diệu Âm Dương Ngũ Hành thuộc "Âm" nhân, phần lớn nội liễm, âm nhu, u hối, không rõ ràng, trì hoãn; thuộc "Dương" nhân là dương vừa rồi, trực tiếp, thanh thoát, lộ ra ngoài, lập tức. Nếu có thể sáng tỏ Âm Dương Ngũ Hành chi ý nghĩa, ngài đối tinh diệu tới bản tính đã nắm giữ hơn phân nửa, cũng không cần vắt hết óc hết sức rời bỏ.Kình dương 47 thuần dương kim, chúng ta xem trước một chút "Kim" được đặc tính là cái gì.
"Kim" không hoàng kim, cũng không phải tài phú, cũng không nhất định là kim loại. Kim tượng trưng trứ "Lực ngưng tụ ", từ bốn phương tám hướng tập trung với một điểm, cùng "Hỏa" tới khuếch tán tính vừa vặn tương phản, bởi vì tích lũy năng lượng rất lớn, cho nên trên sách thường lấy lớn mật, hung ác, hình tổn thương. . . Các loại để diễn tả.

Nhược lấy bốn mùa đến bộ dạng mô phỏng, "Hỏa" là thuộc hạ thiên, chính như người trẻ tuổi hoạt bát hiếu động, không có tính nhẫn nại; "Kim" thì thuộc mùa thu, thành như trung niên nhân tĩnh táo, lý trí, cố chấp, trầm trứ, thành thục, tựa như kết quả thật; nhưng là đại biểu sinh cơ tàn lụi, bởi vậy cổ nhân xử quyết phạm đều ở đây mùa thu là vì "Thu quyết" . Cho nên ngũ hành thuộc "Kim" tinh diệu, đều có túc sát, cô khắc tới đặc tính.

Bên ngoài ưu điểm là kiên nhẫn, có kiên nhẫn, nghị lực, ăn đến liễu đau khổ, bị tập luyện được thành thạo một nghề. Phàm cần thời gian dài học tập hoặc tinh tế, tinh vi, phí thể lực tính người làm việc, đều có kém sao kình dương mới có thể thành đại sự, như: bác sĩ khoa ngoại, kỹ xảo hình vận động viên, kỹ sư chuyên nghiệp, âm nhạc gia, hoạ sĩ. . . Các loại, dĩ nhiên còn phải nhìn chủ tinh tới tính chất vì sao mới có thể phân biệt.


Đà la 47 thuần âm kim, cũng là nhằm vào đặc biệt sự vật tại dùng sức, bởi vì kình dương là dương kim, là nói thẳng, giải quyết dứt khoát, lập tức xem hư thực; mà đà la tức là do dự, chần chờ, để tâm vào chuyện vụn vặt, mài đạp, quấn, chỗ tốt là nghĩ sâu tính kỹ, có thể xâm nhập nghiên cứu, nghiên cứu thảo luận, thích hợp nghiên cứu phát minh hoặc học thuật công việc nghiên cứu, tương đối không nên lúc người quyết định, hoặc cạnh tranh kịch liệt có thời gian áp lực chi hoàn kỳ công việc.


- kình dương, đà la với mỗi bên cung tới đặc tính -
Mệnh thân cung 47 giống nhau xử nữ - có kiên nhẫn, nghị lực, có thể chịu được cực khổ ( chủ tinh là trời đồng thời không làm này luận ), hơi có vẻ khốc, xương gò má hoặc xương mũi góc nổi bật, thân thể dễ có hình vết sẹo ngấn. Khác nhau xử nữ - kình dương xử sự góc thanh thoát quả quyết, sao đà la thường hành động chạp nửa nhịp, rất biết kéo, suy nghĩ nhiều lự do dự.

Cung thiên di 47 đà la góc uyển chuyển biểu đạt kỷ ý, như cân nhắc nhìn xem các loại, không bằng kình dương rõ ràng, kỳ thật trong lòng đều đã có đáp án.

Cung tài bạch 47 có lúc là theo như kỹ thuật chuyên nghiệp mưu tài, có khi thì là lớn mật lấy tài hoặc cầu tài, vẫn cần cân nhắc mệnh thân cung cùng bản cung chi chủ ngôi sao vì sao mới có thể định đoạt. Sao kình dương như chơi cổ phiếu góc quả quyết; sao đà la thì bị đánh mất cơ hội tốt, nếu có đổ tính, thì càng bị trầm mê không cách nào tự kềm chế. Khuyên nhủ cung tài bạch có sao đà la nhân, chớ ngắn hạn đầu tư, đoạt mũ, chắc có hợp ý tính tới phát tài phương thức.

Cung phúc đức 47 sao kình dương góc cây bút lớn; sao đà la thì phải hàng tỉ ba nhà không lỗ lã. Nhược chủ tinh là âm ngôi sao, lại có sao đà la tọa thủ, trên tinh thần có để tâm vào chuyện vụn vặt tới hiện tượng, muốn đặc biệt nhắc nhở mình.

Cung phu thê 47 cổ nhân thường xưng hình khắc phối ngẫu, kỳ thật còn phải xem đối phương tới cầm tinh mới có thể phán định, tóm lại không khỏi lãnh đạm. Nhược gặp chuyện tình cảm cho nên, sao kình dương có thể tuệ kiếm trảm tơ tình; sao đà la thì đã không còn mà vẫn thấy vương vấn, đề không nổi cũng không bỏ xuống được, bị vi tình sở khốn, hoặc cho nên kết hôn muộn, chưa lập gia đình.

Cung quan lộc 47 sao đà la với bản cung, có khi việc học tới hoàn thành thường sẽ trì hoãn, như gián đoạn, chuyển đổi. . . Các loại, xử sự góc phải "Kéo" .

Cung tật ách 47 sao kình dương thường là ngoại thương, tỏa thương, gảy xương mà lưu lại sẹo; sao đà la thì là bệnh mãn tính, không dễ khỏi hẳn.

Lục thân cung 47 như tại huynh đệ, tử nữ, phụ mẫu các loại cung, thân tình góc lãnh đạm, không nói nhiều, nhược lục sát toàn rõ, thì có khả năng lục thân hình khắc hoặc giảm bớt.- dương đà hỏa linh so đấu góc -
Hỏa linh ngôi sao thuộc bộc phát ngôi sao, là đột phát tính, lấy trong nháy mắt lập tức phản ứng, góc quá xúc động vội vàng xao động; dương đà ngôi sao thuộc tiếp tục lực, là tích lũy mà đến, góc tính trước làm sau, kỳ hành động lực là một phát không thể ngăn chặn được.
Lâm sự tình, hỏa linh nhân nhất định lập tức xử lý, sao kình dương nhân kế toán vẻ xong lại trải qua chấp hành, sao đà la phải phản ứng chậm hơn. Gặp xung đột, hỏa linh tinh giả nhất định lập tức còn lấy nhan sắc, hoặc chửi ầm lên, hoặc quẳng nện phát tiết; dương đà tinh giả phải bất động thanh sắc, kiềm chế, tuyển vừa khi thời cơ ngả bài, bình thường loại này phản kích đều là toàn lực ứng phó, lực sát thương lớn nhất. Sao kình dương một lần xuất kích ngay cả...cũng trọng thương, sao đà la thì phải phản phúc động tác, thẳng đến hủy diệt hầu như không còn.

    Bổn trạm là cung cấp người tri thức quản lý in tờ nết tồn trữ không gian, tất cả nội dung đồng đều từ người sử dụng tuyên bố, không có nghĩa là bổn trạm quan điểm. Như phát hiện có hại hoặc xâm phạm bản quyền nội dung, mời Ấn vào đây Hoặc gọi 24 giờ báo cáo điện thoại: 4 0 0 0 0 7 0 6 0 9 cùng chúng ta liên hệ.

    Đoán các ngươi thích
    Phát biểu bình luận Bình luận công ước
    Thích nên văn người cũng thích Càng nhiều