Định tượng cung Rơi bản mệnh cung mệnh ( bính thân )

by dương cư sĩ
on 0 6 tháng hai 2 0 17
Điểm kích số: 1 0 86

Định tượng can năm bính rơi bản mệnh cung mệnh
Nhược thiên đồng sinh ra lộc nhập [ phụ mẫu ] thiên cơ sinh ra quyền nhập [ nô bộc ] văn xương sinh ra khoa cùng liêm trinh sinh ra kị cùng nhập [ phu thê ]
Biểu hiện mệnh chủ bản thân hậu thiên có thể phối hợp tiên thiên tự ái cố gắng tôn trọng bằng hữu ( sinh ra quyền tại nô ) có thể quan tâm yêu thương che chở dạy dỗ phối ngẫu
Nhưng phối ngẫu cũng hội để mệnh chủ quan tâm ( khoa kị cùng nhập phu thê )
Định tượng tứ hóa
Cung mệnh ( bính thân ) mệnh can bính thiên đồng hóa lộc nhập [ phụ mẫu ]( đinh dậu ) nhược lấy lộc truy kị ( người bị tứ hóa )
<< sinh ra lộc chuyển hóa kị nhập cung ( chuyển khác loại ) tìm tầm kém nhất đại hạn >>
Phụ can đinh chuyển cự môn hóa kị nhập [ vở ]( quý tị ) thì trùng [ bổn điền ]( kỷ hợi )
< điền trạch là tài tới tật > tài được thể bị trùng phá ngay cả...cũng tài khố bị trùng phá tất tổn tài


Dương nam lớn thứ tư hạn (36~45) [ đại hạn cung mệnh ] đi [ bổn điền ]( kỷ hợi )
[ thiên mệnh ]/[ bổn điền ] bị trùng bạn cố tri này hạn tất có nguy cơ phát sinh phải ra tay bảo thủ thấp điều lấy vượt qua cửa ải khó ( kém nhất đại hạn )
Phi hóa kỵ nhập [ bản mệnh tử nữ ]( đầu tư vị trí ) cho nên e rằng có đầu tư mất đang hoặc sai lầm được rõ ràng tượng
Nhược mệnh chủ đang đi vào này hạn còn khư khư cố chấp nghĩ mở rộng sự nghiệp bản đồ tài cướp tất nhiên khó chạy
Kiểm thị thứ tư [ đại hạn cung mệnh ]( trùng điệp [ bổn điền ]) ( kỷ hợi )
[ thiên mệnh ] kỷ can văn khúc hóa kị nhập [ bản mệnh ] này là [ kị xuất ] trùng [ bản thiên ]( canh dần ) trùng điệp [ đại hạn điền trạch ]
Tượng này cấu thành [ thiên mệnh ] hóa kị trùng [ đại hạn điền trạch ]
Cũng cấu thành [ bổn điền ] hóa kị trùng [ đại hạn điền trạch ] bày nhà sản hội phá bại tổn quang chi thùy tượng
Khác [ đại hạn quan lộc ] tại [ bản tật ]( tân mão )
[ đại quan ] tân can văn xương hóa kị nhập [ bản phu ]( giáp ngọ ) trùng [ bản quan ]
( lấy nhỏ trùng đại ) này hạn sự nghiệp gặp nghiêm trọng nguy cơ tai tình thảm trọng
Văn xương hóa kị không ngờ khế ước chừng vi ước chừng chi phiếu nhảy nhóm ( tuần chuyển không được ) hoặc đảm bảo nhận liên mệt mỏi
Hoặc văn thư làm giả dẫn xuất quấy rầy nguy hiểm cho sự nghiệp
[ đại quan ] can hóa kị trùng [ bản quan ]( canh tử )
Lưu niên 41 đi vào [ bản quan ]( canh tử )
[ lưu mệnh 41] canh can thiên đồng hóa kị nhập [ bản phụ ] ( trùng điệp đại phu lưu tử 41) kị trùng [ bản tật ]( tân mão )
Thụ trùng tới cung [ bản tật ] ( tân mão ) trùng điệp [ đại quan ]+[ lưu điền 41]
Tượng này năm đó sự nghiệp vận không tốt dẫn đến tài chính tuần chuyển không được mệt mỏi thương thân thương lòng

// ]]>