Định tượng cung Rơi cung tật ách ( tân mão ) cùng cung nô bộc ( tân sửu )

by dương cư sĩ
on 0 6 tháng hai 2 0 17
Điểm kích số: 682

Định tượng tân sinh năm người tân can rơi tật ách cùng nô bộc lưỡng cung < phá quân tọa mệnh ( bính thân ) >
Người sinh năm tân [ định tượng ] rơi cung tật ách mệnh chủ tới sinh mệnh trong quá trình thật xấu đều cùng lòng thái tâm tính tính tình cùng thân khỏe mạnh các loại liên quan đến
Cung tật ách can tân cùng can năm sinh giống nhau này là [ định tượng ] mệnh chủ cả đời này cùng tự thân thân tính tình tức tức tương quan
Tật can tân cự môn hóa lộc nhập [ bản nô ]( tân sửu ) gặp cự môn sinh ra lộc lại tự hóa lộc
Này là [ điệp xuất lộc ] không biết trân quý lộc xuất là tổn


Tật can tân văn xương hóa kị nhập [ bản mệnh ]( bính thân ) gặp văn xương sinh ra kị lại tự hóa khoa này là [ song kị ] trùng [ bản thiên ]( canh dần )
Tật xâm nhập lộc nô mà phi hóa kỵ nhập mệnh bên ngoài lộc kị tới rơi cung chênh lệch sáu ô nhất lục cộng tông tới cung vị này là tiêu hao giống
< lấy [ cung tật ách ] tới [ một kị nhị chuyển lộc tam chuyển hóa kị ] phán đoán cát hung kết quả >
Tật can tân văn xương hóa kị nhập [ bản mệnh ]( bính thân ) trùng [ bản thiên ] ( này là một kị nhìn thùy tượng )
[ nhị chuyển lộc ] mệnh can bính thiên đồng hóa lộc nhập [ bản nô ]( tân sửu ) ( này là nhị chuyển lộc nhìn cát hung )
[ tam hóa kị ] nô can tân văn xương hóa kị nhập [ bản mệnh ]( bính thân ) trùng [ bản thiên ] ( này là tam kị tri kết quả )
Bởi vậy phán đoán mệnh chủ [ thiên mệnh ] đi vào [ bản thiên ]( canh dần ) này hạn thân cùng mệnh không duyên ( vãng sinh liễu )
Người sinh năm tân [ định tượng ] rơi cung nô bộc tất cùng chúng sinh ra ( bằng hữu cấp trên thuộc hạ các loại ) tới lui tới liên quan đến
Tứ hóa năm sinh từ tha cung ( nô bộc ) hóa xuất có biết tất cùng chúng sinh ra ( bằng hữu cấp trên thuộc hạ các loại ) tới lui tới liên quan đến
Cách cục thuộc tạ chúng sinh ra duyên hắn người lực lượng gửi người ly hạ muốn nhìn người sắc mặt cho nên phải hiểu được quảng kết chúng sinh ra duyên
Nô bộc ( tân sửu ) thiên đồng cự môn sinh ra lộc lại tự hóa lộc địa kiếp
Nô can tân văn xương hóa kị nhập [ bản mệnh ]( bính thân ) gặp văn xương sinh ra kị lại tự hóa khoa này là [ song kị ] trùng [ bản thiên ]( canh dần )

// ]]>