Định tượng cung Tại Cung điền trạch ( bính thân ) Cung vô chính diệu Mượn ngôi sao thái dương cự môn

by dương cư sĩ
on 0 6 tháng hai 2 0 17
Điểm kích số: 378

Định tượng cung tại cung điền trạch ( bính thân ) cung vô chính diệu mượn ngôi sao thái dương cự môn


Công phu 374
Tứ hóa năm sinh từ cung điền trạch hóa xuất sinh mệnh trong quá trình đều cùng gia đình nhà vận gia sản tài khố liên quan đến tất cùng dịch mã liên quan đến
Dựa vào chính mình cùng bao quát tổ ấm ( can cung tứ hóa nhập bên ta [ nội cục ] thì tốt có tổ ấm
Nhược can cung tứ hóa nhập tha cung [ bên ngoài cục ] không tốt, khó coi không tổ ấm
Điền trạch ( bính thân ) cung vô chính diệu mượn ngôi sao thái dương cự môn
Tam phương tứ chính huynh đệ ( nhâm thìn ) thiên cơ sinh ra quyền lại tự hóa lộc thiên lương + đà la
Tật ách ( canh tử ) thiên đồng lộc năm sinh lại tự hóa kị văn xương sinh ra khoa thái âm tự hóa khoa + âm sát
Đối cung tử nữ ( canh dần ) thái dương tự hóa lộc cự môn + văn khúc thiên diêu
Điền làm bính thiên đồng hóa lộc nhập [ bản tật ]( canh tử )
< tật ách là điền tới Quan > điền làm hóa lộc nhập tật biểu hiện điền trạch cùng mệnh chủ có duyên cuộc sống gia đình ôn hòa
Hoặc nói cơ cấu nội thành viên đối đãi mệnh chủ có lợi


Điền làm bính văn xương hóa khoa nhập [ bản tật ]( canh tử ) điền trạch đối với mệnh chủ chi tình tự thể xác tinh thần có lợi
Điền làm bính thiên cơ hóa quyền nhập [ bản Huynh ]( nhâm thìn )
Điền làm quyền nhập [ bản Huynh ] biểu hiện việc nhà sự tình hoặc điền sinh từ huynh đệ làm chủ
Điền làm bính liêm trinh hóa kị nhập [ bản quan ]( đinh dậu ) biểu hiện gia đình giáo dục hoặc nhà phong không tốt

// ]]>