Định tượng cung Tại Cung điền trạch ( mậu ngọ ) Gặp Thiên lương Kình dương Âm sát

by dương cư sĩ
on 0 6 tháng hai 2 0 17
Điểm kích số: 724

Định tượng cung tại cung điền trạch ( mậu ngọ ) gặp thiên lương kình dương âm sát


[ định tượng cung ]
Năm sinh mậu can rơi [ cung điền trạch ]( mậu ngọ ) gặp thiên lương + kình dương âm sát
Chánh nhãn 316
Tứ hóa năm sinh từ cung điền trạch hóa xuất sinh mệnh trong quá trình đều cùng gia đình nhà vận nhà sản tài khố liên quan đến tất cùng dịch mã liên quan đến
Dựa vào chính mình cùng bao quát tổ ấm ( cung can tứ hóa nhập bên ta [ nội cục ] thì tốt có tổ ấm
Nhược cung can tứ hóa nhập tha cung [ bên ngoài cục ] không tốt, khó coi không tổ ấm


[ cung điền trạch ]( mậu ngọ ) gặp thiên lương + kình dương âm sát
Thiên lương tí ngọ đối chiếu thái dương ở ngọ thái dương lạc hãm thường tại phục vụ đơn vị bị người xa lánh ( thái dương hóa kị càng sâu ) thiên lương hóa lộc nhân duyên vẫn không tốt, khó coi
Ở ngọ cựu phòng không phải là nhiều dây dưa không ngớt
Kình dương hãm địa ( tí ngọ mão dậu ) nhập điền trạch biểu hiện gia đình nan an phá bại nhược gặp không kiếp thối tổ nghiệp cũng tạo thành gia đình nan an
Nhà ở phụ cận xiên đường tạp loạn đoạn tường gần chợ lại ứng chú ý hình khắc sự tình
Âm sát nhập điền nhà ở bất an ninh láng giềng hàng xóm đối đãi nhau không lắm hòa hợp ( nghệ an đưa cung phụng thần phật để giải nạn )
Điền can mậu tham lang hóa lộc nhập [ bản mệnh ]( ất mão )
Biểu hiện điểm lạ tính duyên ( bên ngoài duyên tốt ) cùng gia đình người nhà quan hệ tốt đẹp có duyên phận
Biểu hiện duyên phận đối phương khác tính đối với mệnh chủ có duyên có ấn tượng tốt có lẽ hội có đào hoa ( nhưng cũng không giống nhau định )
Nếu muốn kết giao sợ cần hao phí tiền mới có thể muốn tới đối phương
Điền can mậu thiên cơ hóa kị nhập [ bản huynh ]( giáp dần )

// ]]>


Bất luận cái gì cung vị hóa kị nhập [ phụ tật tuyến ] hoặc [ huynh nô tuyến ]( này lưỡng tuyến là vạn vật tới xu nữu ) đều chủ tổn thương cũng tất nhiên hội có việc phát sinh
Điền can tứ hóa ( lộc quyền khoa kị ) nhập huynh đệ hoặc nô bộc chính là chủ ái hư vinh chơi nhạc tâm thần bất định nhạc trời biết mệnh ( tử điền là ngu nhạc cung đào hoa vị trí )
< huynh đệ là điền tới tài > chủ huynh nô cướp điền cướp của có tổn ( hóa lộc nhập biểu hiện bằng hữu tốt đến đến thăm hội nhận hoan nghênh )
Kiểm thị điền can hóa lộc nhập mệnh mà điền can hóa kị nhập huynh lộc kị rơi vào lân cung hình thành [ lưỡng nghi ]
[ lộc chuyển kị ] mệnh can ất thái âm hóa kị nhập [ bản huynh ]( giáp dần )
< huynh đệ là tử tới phúc > nói rõ mệnh chủ tham đồ đào hoa hưởng phúc trùng [ tử tới tài ] tổn hại đầu tư tới tài
Phàm là phi hóa kỵ nhập huynh nô tuyến ngay cả...cũng tiến vào cát hung phân giới tuyến không thân có vấn đề ngay cả...cũng tổn tài
Khác mệnh can thái âm hóa kị nhập [ bản huynh ] < huynh đệ là tật tới quan > mệnh phi hóa kỵ nhập [ tật tới quan ] mệnh chủ ứng lo lắng thân
Mệnh can hóa kị nhập huynh biểu hiện cả đời hội có một lần đại tổn tài
< huynh đệ là tài tới điền > mệnh can hóa kị nhập huynh đệ trùng xuất
Có dự tri mệnh chủ cả đời hội bởi vì sinh ý hợp bạn bè đảm bảo dựng hội vay mượn các loại vấn đề tổn thất đại tài
Ngu nhạc cung đào hoa vị trí )

// ]]>