Định tượng cung Tại Cung điền trạch ( mậu ngọ ) Gặp Thiên lương Kình dương Âm sát

by dương cư sĩ
on 0 6 tháng hai 2 0 17
Điểm kích số: 765

Định tượng cung tại cung điền trạch ( mậu ngọ ) gặp thiên lương kình dương âm sát


[ định tượng cung ]
Năm sinh mậu làm rơi [ cung điền trạch ]( mậu ngọ ) gặp thiên lương + kình dương âm sát
Chánh nhãn 3 16
Tứ hóa năm sinh từ cung điền trạch hóa xuất sinh mệnh trong quá trình đều cùng gia đình nhà vận gia sản tài khố liên quan đến tất cùng dịch mã liên quan đến
Dựa vào chính mình cùng bao quát tổ ấm ( can cung tứ hóa nhập bên ta [ nội cục ] thì tốt có tổ ấm
Nhược can cung tứ hóa nhập tha cung [ bên ngoài cục ] không tốt, khó coi không tổ ấm


[ cung điền trạch ]( mậu ngọ ) gặp thiên lương + kình dương âm sát
Thiên lương tí ngọ đối chiếu thái dương ở ngọ thái dương lạc hãm thường tại phục vụ đơn vị bị người xa lánh ( thái dương hóa kị càng sâu ) thiên lương hóa lộc nhân duyên vẫn không tốt, khó coi
Ở ngọ cựu phòng không phải là nhiều dây dưa không ngớt
Kình dương hãm địa ( tí ngọ mão dậu ) nhập điền trạch biểu hiện gia đình khó an phá bại nhược gặp không kiếp thoái tổ nghiệp cũng tạo thành gia đình khó an
Nhà ở phụ cận xiên đường tạp loạn đoạn tường gần chợ lại ứng chú ý hình khắc sự tình
Âm sát nhập điền nhà ở bất an ninh láng giềng hàng xóm đối đãi nhau không lắm hòa hợp ( nghệ an đưa cung phụng thần phật để giải nạn )
Điền làm mậu tham lang hóa lộc nhập [ bản mệnh ]( ất mão )
Biểu hiện điểm lạ tính duyên ( bên ngoài duyên tốt ) cùng gia đình người nhà quan hệ tốt đẹp có duyên phận
Biểu hiện duyên phận đối phương khác tính đối với mệnh chủ có duyên có ấn tượng tốt có lẽ sẽ có đào hoa ( nhưng cũng không nhất định )
Nếu muốn kết giao sợ cần tốn tiền mới có thể muốn tới đối phương
Điền làm mậu thiên cơ hóa kị nhập [ bản Huynh ]( giáp dần )

// ]]>


Bất kỳ cung vị hóa kị nhập [ phụ tật tuyến ] hoặc [ Huynh nô tuyến ]( này lưỡng tuyến là vạn vật tới chỗ then chốt ) đều chủ tổn thương cũng tất nhiên sẽ có sự tình phát sinh
Điền làm tứ hóa ( lộc quyền khoa kị ) nhập huynh đệ hoặc nô bộc chính là chủ ái hư vinh chơi nhạc tâm thần bất định lạc quan trước hoàn cảnh ( tử điền là ngu nhạc cung đào hoa vị trí )
< huynh đệ là điền tới tài > chủ huynh nô cướp điền cướp của có tổn ( hóa lộc nhập biểu hiện bằng hữu tốt đến đến thăm sẽ bị hoan nghênh )
Xem điền làm hóa lộc nhập mệnh mà điền làm hóa kị nhập Huynh lộc kị rơi vào lân cung hình thành [ lưỡng nghi ]
[ lộc chuyển kị ] mệnh làm ất thái âm hóa kị nhập [ bản Huynh ]( giáp dần )
< huynh đệ là tử tới phúc > nói rõ mệnh chủ tham đồ đào hoa hưởng phúc trùng [ tử tới tài ] tổn hại đầu tư tới tài
Phàm là phi hóa kỵ nhập Huynh nô tuyến ngay cả...cũng tiến vào cát hung phân giới tuyến không thân có vấn đề ngay cả...cũng tổn tài
Khác mệnh làm thái âm hóa kị nhập [ bản Huynh ] < huynh đệ là tật tới Quan > mệnh phi hóa kỵ nhập [ tật tới Quan ] mệnh chủ ứng lo lắng thân
Mệnh làm hóa kị nhập Huynh biểu hiện cả đời hội có một lần đại tổn tài
< huynh đệ là tài tới điền > mệnh làm hóa kị nhập huynh đệ trùng xuất
Có dự tri mệnh chủ cả đời hội bởi vì sinh ý hợp tác đảm bảo dựng hội vay mượn các loại vấn đề tổn thất đại tài
Ngu nhạc cung đào hoa vị trí )

// ]]>