Định tượng cung Tại Cung điền trạch ( nhâm tí )

by dương cư sĩ
on 0 6 tháng hai 2 0 17
Điểm kích số: 425

Định tượng cung tại cung điền trạch ( nhâm tí )


Tứ hóa năm sinh từ cung điền trạch hóa xuất sinh mệnh trong quá trình đều cùng gia đình nhà vận nhà sản tài khố liên quan đến tất cùng dịch mã liên quan đến
Dựa vào chính mình cùng bao quát tổ ấm ( cung can tứ hóa nhập bên ta [ nội cục ] thì tốt có tổ ấm
Nhược cung can tứ hóa nhập tha cung [ bên ngoài cục ] không tốt, khó coi không tổ ấm
Điền can nhâm thiên lương hóa lộc nhập bản thiên chiếu mệnh là hư
Mà điền trạch ( nhâm tí ) can nhâm vũ khúc hóa kị nhập bản nô ( nhâm dần ) gặp vũ khúc sinh ra kị lại tự hóa kị cấu thành [ tiến mã kị ] này kị lui về điền trạch ( nhâm tí )
Hình thành bổn điền tự hóa kị trùng vở điền trạch tự hóa kị hạn vận gặp tới hội tử vong
Nhược thứ sáu đại hạn (55~64) lưu niên 55 đi vào bổn điền ( nhâm tí ) e rằng có cướp số

// ]]>