Định tượng cung Tại Cung điền trạch ( quý hợi ) Thái âm sinh ra khoa lại tự hóa khoa Đà la

by dương cư sĩ
on 0 6 tháng hai 2 0 17
Điểm kích số: 758

Định tượng cung tại cung điền trạch ( quý hợi ) thái âm sinh ra khoa lại tự hóa khoa đà la


A. [ định tượng ] năm sinh quý tị can quý rơi [ bổn điền ]( quý hợi ) thái âm sinh ra khoa lại tự hóa khoa + đà la
Hộ pháp 434
< bản mệnh lệ âm nam âm lịch quý tị ( 1953) năm 0 9 nguyệt 0 7 nhật dần giờ sinh mộc tam cục thất tinh tại tài ( bính thìn ) >
Tứ hóa năm sinh từ cung điền trạch hóa xuất sinh mệnh trong quá trình đều cùng gia đình nhà vận gia sản tài khố liên quan đến
Tất cùng dịch mã liên quan đến
Dựa vào chính mình cùng bao quát tổ ấm ( can cung tứ hóa nhập bên ta [ nội cục ] thì tốt có tổ ấm
Nhược can cung tứ hóa nhập tha cung [ bên ngoài cục ] không tốt, khó coi không tổ ấm )


Bản mệnh lệ lộc khoa phi hóa kỵ nhập ngã cung quyền rơi tha cung
Điền làm hóa kị nhập [ Quan lộc ]( phi hóa kỵ nhập cùng loại ) nên làm hiện tiền sinh ý hoặc đang lĩnh củi tộc thuộc cát
Nhưng điền làm tham lang hóa kị nhập Quan ( giáp tý ) gặp tham lang sinh kỵ hình thành song kị trùng [ bản phu ]
< Quan lộc là Huynh tới nô > điền làm phi hóa kỵ nhập [ Huynh tới nô ]
Biểu hiện cùng bằng hữu không được hòa hợp nhiều quấy rầy bị bởi vì bằng hữu mà tổn tài
< phu thê là điền nhanh > thụ trùng biểu hiện gia đình căn cơ không tốt, khó coi ( nhà phong không tốt, khó coi )
Nhưng cung điền trạch gặp tứ sát ( đà ) kị hình âm sát đồng đẳng độ
Bên ngoài can cung hóa kị [ nhập hoặc trùng ] [ Quan 9] thường có nguy hiểm cho sinh mệnh tới nạn nạn
Gây nên hóa kị tới cung vị ngay cả...cũng nạn làm hại nguồn gốc
Thái âm sinh ra khoa nhập điền có âm thầm mượn dùng hắn người danh nghĩa trí sản sự tình
Biểu hiện không hề động sinh vui mừng rừng viên hoa cỏ chỗ ở giảng cứu tình thú
Điền trạch tự hóa khoa nhược gặp sát tinh âm sát là đặc biệt sợ là gia sản mưu tư nhân phạm pháp
Đà la nhập điền trạch không lấy cát luận chủ hình khắc phá đãng thoái tổ trước mại tổ nghiệp vất vả cần cù sống qua ngày
Việc nhà kéo thêm mài nhiều bất an
Điền làm quý phá quân hóa lộc nhập [ bản mệnh ]( canh thân ) biểu hiện điểm lạ tính duyên ( bên ngoài duyên tốt )
Cùng gia đình người nhà quan hệ tốt đẹp có duyên phận
Điền làm quý cự môn hóa quyền nhập [ bản nô ]( ất sửu ) việc nhà sự tình sợ sẽ bị huynh đệ bằng hữu can thiệp hoặc quấy nhiễu
( bởi vì quyền cho huynh nô )
Điền làm quý thái âm tự hóa khoa nhập [ bổn điền ]( quý hợi ) điền trạch ngoại quan u tĩnh bình thản
Điền làm quý tham lang hóa kị nhập [ bản quan ]( giáp tý ) ( thỉnh tham duyệt kể trên )

// ]]>