Định tượng cung Tại cung nô bộc ( ất dậu )

by dương cư sĩ
on 0 6 tháng hai 2 0 17
Điểm kích số: 45 1

Định tượng cung tại cung nô bộc ( ất dậu )
[ định tượng ]
Ất năm can năm sinh rơi cung nô bộc ất dậu cung vô chính diệu mượn ngôi sao thiên cơ lộc năm sinh cự môn
Chánh nhãn 328
Tứ hóa năm sinh từ tha cung [ nô bộc ]( ất dậu ) hóa xuất có biết tất cùng chúng sinh ra ( bằng hữu cấp trên thuộc hạ các loại ) tới lui tới liên quan đến
Cách cục thuộc tạ chúng sinh ra duyên hắn người lực lượng gửi người ly hạ muốn nhìn người sắc mặt cho nên phải hiểu được quảng kết chúng sinh ra duyên
Ất sinh năm người [ định tượng ] tại cung nô bộc ( ất dậu ) biểu hiện mệnh chủ trọng thị chúng sinh ra ( bằng hữu cấp trên cùng sài hoặc bộ phận thuộc )


Nô bộc ( ất dậu ) cung vô chính diệu mượn tinh thiên cơ cự môn
Nô làm ất thiên cơ hóa lộc nhập [ bản Huynh ]( kỷ mão ) chiếu [ bản nô ]
Thiên cơ hóa lộc bằng hữu thông minh đẹp quyến rũ đối với huynh đệ quan tâm quan hoài lẫn nhau quan hệ không tệ
Chỉ là nếu có chỗ tốt bằng hữu trước đi lấy trước hưởng thụ ( chiếu nô nguyên nhân )
[ lộc chuyển kị ] Huynh làm kỷ văn khúc hóa kị nhập [ bản mệnh ]( canh thìn ) trùng phá tử vi sinh ra khoa
< cung mệnh là nô nhanh > nô can lộc chuyển phi hóa kỵ nhập [ nô nhanh ] chúng ngày thường ích ( lộc tùy kị đi chỗ tốt quy với chúng sinh ra )
Nô làm ất thái âm hóa kị nhập [ vở ]( kỷ sửu )
Phát xạ cung ( can năm sinh tại nô ) là trở ngại ngại sinh dưỡng tử nữ được nguyên nhân nhược cung tử nữ vô chính diệu thì tham khảo mượn lấy nhập chi tinh ở lại
Nô làm hóa kị ( nhập thiên trùng mệnh nhập phu trùng Quan nhập tử trùng điền nhập phúc trùng tài ) các loại đều thuộc chúng sinh ra đối với mệnh chủ bất lợi hiện ra
( đặc biệt chú ý nhược nô làm hóa lộc nhập mệnh tài Quan điền ( sinh ra mấy vị ) thì bất lợi hơn )
[ định tượng ]
Ất năm can năm sinh rơi cung nô bộc ất dậu cung vô chính diệu mượn ngôi sao tử vi tham lang
Chánh nhãn 392
Tứ hóa năm sinh từ tha cung [ nô bộc ]( ất dậu ) hóa xuất có biết tất cùng chúng sinh ra ( bằng hữu cấp trên thuộc hạ các loại ) tới lui tới liên quan đến
Cách cục thuộc tạ chúng sinh ra duyên hắn người lực lượng gửi người ly hạ muốn nhìn người sắc mặt cho nên phải hiểu được quảng kết chúng sinh ra duyên

// ]]>


Ất sinh năm người [ định tượng ] tại cung nô bộc ( ất dậu ) biểu hiện mệnh chủ trọng thị chúng sinh ra ( bằng hữu cấp trên cùng sài hoặc bộ phận thuộc )
Nô bộc ( ất dậu ) cung vô chính diệu mượn ngôi sao tử vi sinh ra khoa tham lang
Nô làm ất thiên cơ hóa lộc nhập [ bản phu ]( mậu dần ) gặp thiên cơ lộc năm sinh lại tự hóa kị thái âm sinh kỵ lại tự hóa quyền
Hình thành [ bản phu ] bên trong cung hóa tượng tình cảm vợ chồng phi thường phức tạp cũng hội ảnh hưởng sự nghiệp phát triển
Nô làm ất thái âm hóa kị nhập [ bản phu ]( mậu dần )
Nô làm hóa lộc hóa kị cùng nhập [ bản phu ] này là hung tượng chúng sinh ra quấy nhiễu mệnh chủ phu quân thê cùng tình cảm
< nô bộc là phu nhanh > cũng ẩn chứa phối ngẫu tâm thái biến hóa khó đoán
[ lộc chuyển lộc ] can của phu mậu tham lang hóa lộc nhập [ bản Huynh ]( kỷ mão ) < Huynh là tử tới phúc > bày sa vào với đào hoa hưởng phúc
[ lộc chuyển kị ] can của phu mậu thiên cơ tự hóa kị phu thê quan hệ tất hội sinh ra biến

// ]]>