Định tượng cung Tại cung nô bộc ( canh thìn ) Tham lang Thiên hình

by dương cư sĩ
on 0 6 tháng hai 2 0 17
Điểm kích số: 375

Định tượng cung tại cung nô bộc ( canh thìn ) tham lang thiên hình
[ định tượng ]
Nô bộc ( canh thìn )
Chánh nhãn 166
Tứ hóa năm sinh từ tha cung ( nô bộc )( canh thìn ) hóa xuất có biết tất cùng chúng sinh ra ( bằng hữu cấp trên thuộc hạ các loại ) tới lui tới liên quan đến
Cách cục thuộc tạ chúng sinh ra duyên hắn người lực lượng gửi người ly hạ muốn nhìn người sắc mặt cho nên phải hiểu được quảng kết chúng sinh ra duyên
Người sinh năm canh [ định tượng ] tại cung nô bộc ( canh thìn ) biểu hiện mệnh chủ trọng thị chúng sinh ra ( bằng hữu cấp trên cùng sài hoặc bộ phận thuộc )
Nô làm canh thái dương hóa lộc nhập [ bản mệnh ]( đinh hợi )
Nô làm hóa lộc nhập mệnh biểu hiện bằng hữu có trợ lực ngã chi ý nhiều nịnh hót thường tâng bốc chi ý


Nhược nô làm hóa lộc nhập mệnh mà nô làm hóa kị nhập phu trùng Quan lộc thì thuộc bằng hữu đối với mệnh chủ bất lợi hiện ra
( đặc biệt chú ý thì bất lợi hơn )
Nhược nô làm hóa lộc hóa kị như nhập lúc thỉnh thoảng có bằng hữu hướng mệnh chủ tuần chuyển mượn tiền
( nhược cung nô bộc làm cùng năm sinh cùng can [ định tượng ] điềm báo mạnh hơn )
Nô làm canh thiên đồng hóa kị nhập [ bản phu ]( ất dậu )
Bất kỳ cung vị hóa kị nhập [ phụ tật phu Quan tử điền ] đưa tới nạn cướp nghiêm trọng
( bất luận cái gì can cung hóa kị nhập phu trùng Quan hoặc nhập phúc trùng tài )
Cung tài bạch cùng Quan lộc cung như bị trùng phá thì tiến giảm mất cứ công thủ không phương tên cùng lợi nhuận hãm trong khốn đốn
Cung nô bộc gặp tứ sát kị hình âm sát đồng đẳng độ bên ngoài can cung hóa kị [ nhập hoặc trùng ] [ Quan 9]
Thường thường có nguy hiểm cho sinh mệnh tới nạn nạn gây nên hóa kị tới cung vị ngay cả...cũng nạn làm hại nguồn gốc
Nhất là [ mệnh 1] [ điền 1 0 ] tuyệt đối không có bị trùng bị trùng tất có nạn
Nô [ tài chi tử ] làm hóa kị nhập phu trùng Quan biểu hiện mệnh chủ muốn quản buộc phối ngẫu tới đào hoa cho nên vui vẻ ăn dấm
Này hóa tượng hữu mệnh chủ thủ trứ phối ngẫu mà vô tâm sự nghiệp vô tâm kiếm tiền
Nô làm hóa kị nhập phu tại trên sự nghiệp thiếu khuyết bằng hữu tương trợ trùng Quan lộc biểu hiện sự nghiệp dễ bị trở ngại
Nô làm hóa kị nhập phu ( chúng sinh ra dính chặt tình cảm vị trí ) < phu thê là nô tới nô > khác chủ bổn nhân ở ngoài có phanh đầu nhưng vô danh phần

// ]]>