Định tượng cung Tại cung nô bộc ( nhâm dần ) Vũ khúc sinh ra kị lại tự hóa kị

by dương cư sĩ
on 0 6 tháng hai 2 0 17
Điểm kích số: 257

Định tượng cung tại cung nô bộc ( nhâm dần ) vũ khúc sinh ra kị lại tự hóa kị


[ định tượng ]
Cung nô bộc
Tứ hóa năm sinh từ tha cung ( nô ) hóa xuất có biết tất cùng chúng sinh ra ( bằng hữu cấp trên thuộc hạ các loại ) tới lui tới liên quan đến
Cách cục thuộc tạ chúng sinh ra duyên hắn người lực lượng gửi người ly hạ muốn nhìn người sắc mặt cho nên phải hiểu được quảng kết chúng sinh ra duyên
Năm sinh can nhâm vũ khúc sinh ra kị lại tự hóa kị tại bản nô
Tại dần thân mã địa có địa vũ khúc thiên tướng đồng cung vũ khúc hóa kị
Chủ tiền tài là bộ phận thuộc chuyện của vụ mà có liên lụy hoặc bị thuộc hạ thôn tính
Này là [ tháo dỡ mã kị ] nên lưu ý cùng chúng sinh chi giữa tới tài chính lợi nhuận nhuận chi tranh phối mà gây nên tới không phải là
Tọa sinh ra kị lại can tự hóa kị tại cung huynh đệ / cung nô bộc chủ cả đời nan có thành tựu huynh đệ bằng hữu nan có trợ lực


Hết thảy tu dựa vào chính mình cố gắng tất kinh đại sóng gió được khốn đốn nhẫn quá về sau hoặc có cơ hội
Thì song kị trùng huynh đệ huynh đệ không duyên không thực tế trợ lực
Khác biểu hiện tình cảm dễ có ngăn trở bạn bè nghị không bền tri tâm bằng hữu thiếu cô độc gầy duyên không giúp được gì
Bản thân cá tính vững chắc chấp xử sự tình ngoan vững chắc tự phong lại thật xấu không phân phản phúc không chừng hoặc hờ hững
Nô bộc tự hóa kị biểu hiện 1. Bằng hữu tự tư vô tình quá sông tháo dỡ kiều tới bối bị phản bội mệnh chủ
2. Bằng hữu giữa thường có tiền tài rằng rịt kéo không rõ
3. Tuyệt không thể cùng bằng hữu hợp bạn bè nếu không đầu nhập tới tư kim một đi không trở lại
4. < nô bộc vi phu tới tật > nam mệnh biểu hiện phối ngẫu thân không tốt không dễ có mang
Nhược bản mệnh nô bộc tự hóa kị
Đại hạn cung mệnh trùng điệp bản nô gặp tự hóa kị ( quan sát nô can hóa lộc được rơi cung phỏng đoán phát sinh chuyện gì cho nên )
Nhược nô can hóa lộc nhập bản thiên < thiên di là nô tới phụ > nhược phùng sinh lộc này là [ điệp xuất lộc ] là lộc xuất không biết trân quý mà tổn thất
Nhược bản nô ( nhâm dần ) rơi vào [ phá thể vị trí ] chủ chúng sinh ra ( bạn bè ) đối với mệnh chủ có hình khắc còn có khác lòng nan có tri tâm
Đại hạn gặp xúc hỏng cung [ phá thể vị trí ] hạn nội mọi việc không được thuận lợi nhuận nhược phùng sinh kị tự hóa kị càng phải cẩn thận

// ]]>