Định tượng cung Tại cung nô bộc ( nhâm tí ) Thiên cơ Tả phụ sinh ra khoa lại tự hóa khoa Kình dương

by dương cư sĩ
on 0 6 tháng hai 2 0 17
Điểm kích số: 343

Định tượng cung tại cung nô bộc ( nhâm tí ) thiên cơ tả phụ sinh ra khoa lại tự hóa khoa kình dương


A. [ định tượng ] năm sinh nhâm ngọ can nhâm rơi [ bản tật ]( nhâm dần ) cùng [ bản nô ]( nhâm tí )
Hộ pháp 392
< bản mệnh lệ dương nam âm lịch nhâm ngọ ( 1942) năm 0 9 nguyệt 25 nhật giờ mão thủy nhị cục thất tinh tại phụ ( bính thân ) >
Cung tật ách làm nhâm cùng can năm sinh giống nhau này là [ định tượng ]
Mệnh chủ cả đời này cùng tự thân thân tính tình tức tức tương quan
Khuynh hướng tự thân cá tính tính tình tâm lý trạng thái hoặc nói khỏe mạnh tật bệnh ngoài ý muốn nạn hại các loại liên quan đến


< tật là Quan tới điền > cùng sự nghiệp tư kim ( căn cơ ) nhân tế quan hệ kinh doanh kiếp sống quy hoạch các loại liên quan đến
< tật là điền tới Quan > cùng nhà vận tài vận các loại liên quan đến
< tật là phụ tới thiên > cùng trưởng quan trưởng thượng bối các loại tương quan vấn đề hoặc nói việc học hành ( văn thư ) đào tạo sâu các loại tương quan
Tật làm nhâm thiên lương hóa lộc nhập [ bản phụ ]( mậu thân ) nhược phụ cung tọa [ lộc năm sinh ] này là [ điệp xuất lộc ] không biết trân quý
Tật làm nhâm vũ khúc hóa kị nhập [ bản phúc ]( kỷ dậu )
Tật làm hóa kị nhập phúc nhược cung phúc đức tọa sinh kỵ hình thành [ song kị ] trùng [ bản tài ]
Tật làm hóa kị nhập phúc đức trùng tài bạch chủ sự nghiệp không kiếm tiền tiền dễ bị ngược lại màn che
< phúc đức là tật của tật > tật làm hóa kị nhập phúc [ tật của tật ] chủ mệnh chủ thể yếu nhiều bệnh
Phúc trạch thiếu nhân duyên không tốt

// ]]>


Tứ hóa năm sinh từ tha cung ( nô ) hóa xuất có biết tất cùng chúng sinh ra ( bằng hữu cấp trên thuộc hạ các loại ) tới lui tới liên quan đến
Cách cục thuộc tạ chúng sinh ra duyên hắn người lực lượng gửi người ly hạ muốn nhìn người sắc mặt
Cho nên phải hiểu được quảng kết chúng sinh ra duyên
Kình dương ( tí ngọ mão dậu ) lạc hãm phản chủ chiêu oán không đắc lực thả có cũng không lâu dài sẽ bị người hãm hại vu cáo
Biểu hiện đối với lục thân có khắc lại biểu hiện duyên phần gầy
Nô làm nhâm thiên lương hóa lộc nhập [ bản phụ ]( mậu thân ) nhược phụ cung tọa [ lộc năm sinh ] này là [ điệp xuất lộc ] không biết trân quý
Nô làm nhâm vũ khúc hóa kị nhập [ bản phúc ]( kỷ dậu )
Nô làm hóa kị nhập phúc nhược cung phúc đức tọa sinh kỵ hình thành [ song kị ] trùng [ bản tài ]/[ bản quan tới Quan ]
Biểu hiện chúng sinh ra cướp Quan không thể hợp tác làm cổ đông
Nô làm phi hóa kỵ nhập phúc trùng tài các loại đều thuộc bằng hữu đối với mệnh chủ bất lợi hiện ra
( chúng sinh ra nghĩ lược đoạt mệnh chủ tới tài mà đối với mệnh chủ bất lợi )
Nô làm hóa kị nhập phúc chủ còn nhỏ gia cảnh bần khốn cả đời dễ phạm họa vì tiểu nhân bị bởi vì bạn bè mà mất tiền
Cung nô bộc gặp tứ sát kị hình âm sát đồng đẳng độ bên ngoài can cung hóa kị [ nhập hoặc trùng ] [ tài 5]
Thường có nguy hiểm cho sinh mệnh tới nạn nạn gây nên hóa kị tới cung vị ngay cả...cũng nạn làm hại nguồn gốc

// ]]>