Định tượng cung Tại cung phụ mẫu ( quý hợi ) Tọa Thiên phủ Văn khúc Nguyệt mã Đà la

by dương cư sĩ
on 0 6 tháng hai 2 0 17
Điểm kích số: 646

Định tượng cung tại cung phụ mẫu ( quý hợi ) tọa thiên phủ văn khúc nguyệt mã đà la


[ định tượng ] tứ hóa năm sinh từ tha cung ( phụ ) hóa xuất có biết tất cùng phụ mẫu trưởng thượng bối hoặc công gia cơ quan các loại liên quan đến
Dựa vào ti , trưởng bối hoặc phụ mẫu hộ ấm. Muốn quảng kết cấp trên , trưởng bối tới duyên
Thần thám 2 18
Quý ( thiên địa nhân không được dựa vào chi địa ) mang theo phá hao tổn phải biến động nhiều tự do nghiệp chập trùng đại thành tựu khá là nhiều nhưng mang theo có phá hao tổn tính chất
Quý thủy chí nhu bình tĩnh hướng nội dù có kiên cường kiên nhẫn kiên nhẫn nhưng bị toản rúc vào sừng trâu vui mừng huyễn tưởng trọng tình điều
Can quý rơi cung bởi vì mang theo phá hao tổn lại không vui mừng bị cưỡng ép nhiều huyễn tưởng mà bị toản rúc vào sừng trâu làm cả đời phí thần phá hao tổn vị trí
Khá là quan tâm tự thân cảm thụ ( cũng là phá hao tổn vị trí )
Can quý nhược rơi tị hợi ( nhân chi vị trí ) chủ dịch mã bôn ba


Lưu ý mệnh bàn bên trong can quý được rơi cung tất có phá bại sinh hoạt chỗ hệ được trọng tâm vị trí ( từ tứ hóa suy ra cát hung )
Phụ làm phá quân hóa lộc nhập Huynh ( tân dậu ) gặp phá quân lộc năm sinh này là [ điệp xuất lộc ] lộc gặp hóa lộc lộc xuất là tổn
Phụ làm tham lang hóa kị nhập điền ( ất sửu ) gặp tham lang sinh kỵ hình thành song kị trùng bản tật ( đinh tị )
( bất luận cái gì can cung hóa kị nhập tử trùng điền hoặc nhập điền trùng tử ) cung tử nữ cùng cung điền trạch như bị trùng phá thì tất nhiên bôn ba biến động tổn hao tổn thương thần
Cung mệnh cùng cung điền trạch là 4 chính cùng loại nhược lục thân can cung hóa kị nhập mệnh hoặc điền xem thể phá trùng xuất này là biến mất tổn rơi giống

// ]]>