Định tượng cung Tại cung phụ mẫu ( tân sửu )

by dương cư sĩ
on 0 6 tháng hai 2 0 17
Điểm kích số: 577

Định tượng cung tại cung phụ mẫu ( tân sửu )


[ định tượng ]
Tọa mệnh tử tân sinh năm người can năm sinh rơi cung điền trạch cùng cung phụ mẫu biểu hiện cả đời tới sinh hoạt trọng điểm khuynh hướng
Gia đình gia đình thành viên gia sản nhà vận các loại tương quan cùng phụ mẫu trưởng bối chánh phủ cơ cấu các loại tương quan
Người sinh năm tân [ định tượng ] rơi cung phụ mẫu tất cùng lục thân liên quan đến
Chánh nhãn 148
Tứ hóa năm sinh từ tha cung ( phụ mẫu ) hóa xuất có biết tất cùng phụ mẫu trưởng thượng bối hoặc công gia cơ quan các loại liên quan đến
Dựa vào ti , trưởng bối hoặc phụ mẫu hộ ấm tất cùng lục thân liên quan đến muốn quảng kết cấp trên , trưởng bối tới duyên
Nhược phụ can cung tứ hóa nhập bên ta [ nội cục ] có phụ mẫu tới ấm nhược nhập tha phương [ bên ngoài cục ] không tốt, khó coi )


Tân ( nhân chi địa ) bởi vì tân làm cự môn hóa lộc phụ mẫu vui mừng nói đại thoại sĩ diện trọng cảm tình nhưng văn xương hóa kị cho nên ngại bá lực không đủ
Tân kim mềm yếu xuất sắc khí ôn nhu tới khí chất trọng cảm tình tiện hư vinh sĩ diện hơi thiếu bá lực hoặc ý chí không được kiên tới ngại khá lao lục nỗ lực
Lại tân làm khác rơi cung điền trạch [ định tượng ]( tân mão )
Biểu hiện sinh mệnh trong quá trình đều cùng gia đình nhà vận gia sản tài khố liên quan đến tất cùng dịch mã liên quan đến
Tân làm cự môn hóa lộc nhập [ bản quan ]( nhâm thìn ) thái dương hóa quyền nhập [ bản mệnh ]( canh tử ) văn khúc hóa khoa văn xương hóa kị nhập [ bản tật ]( ất vị )
Có biết này mệnh chủ tới [ quyền lộc khoa kị ] đều rơi [ ngã cung ] tự thân là quý nhân ( tự cầu đa phúc ) họa phúc mình tận tâm
Cung mệnh tài bạch Quan lộc điền trạch là mệnh chủ tới [ thực vị trí ] [ thể ]
Không thích tha cung hóa lộc phi nhập cũng sợ tha cung hóa kị trùng phá
Tha cung hóa lộc nhập ( mệnh tài Quan điền ) phải chú ý này tha cung tới hóa kị tới rơi điểm
Phụ làm tân cự môn hóa lộc nhập [ bản quan ]( nhâm thìn ) mà phụ làm phi hóa kỵ nhập [ bản tật ]( ất vị )
Cung phụ mẫu làm hóa lộc nhập ngã cung hóa kị nhập ngã cung ( không giống cung ) kết quả là cát
Lưu ý Quan lộc tọa lộc năm sinh
Nhược phụ làm hóa lộc tiến vào biểu hiện trưởng thượng bối ( phụ mẫu cấp trên ) các loại sắp tới trèo duyên muốn cùng hưởng thụ chỗ tốt phúc khí này là [ thay đổi ]

// ]]>