Định tượng cung Tại cung phu thê ( canh thìn )

by dương cư sĩ
on 0 6 tháng hai 2 0 17
Điểm kích số: 1 0 31

Định tượng cung tại cung phu thê canh thìn
Người sinh năm canh canh can [ định tượng ] tất nhiên rơi vào ( canh thìn )
Cung mệnh tại ( nhâm ngọ ) thì định tượng cung tất tại [ cung phu thê ]( canh thìn )
Năm sinh canh can rơi cung phu thê biểu hiện cả đời trọng điểm khuynh hướng hôn nhân lập nghiệp phu thê ( khác tính ) duyên phận hoặc đối đãi quan hệ
< phu là quan tới thiên > cùng chức vụ thăng thiên sự nghiệp vận thế bên ngoài sáng nghiệp hoặc công việc vui mừng ác
< phu là phúc tới tài > cùng đừng nhàn hưởng thụ tông giáo quan niệm tinh thần cảm xúc liên quan đến
< phu là điền tới tật > cùng tông tộc quan niệm liên quan đến
Dựa vào phu thê nhược chưa lập gia đình trước có tạ nhân duyên, đào hoa, quảng kết nhân duyên ( tham khảo tính chất sao )


Dễ có bên ngoài duyên quấy nhiễu tham khảo phu cung can tứ hóa có không nhập bên ta ( nội cục )
Khác cũng bày mệnh chủ nếu có [ quý ] cách
Cũng thật sự dựa vào tự thân thiết yếu tạ hắn người ( lục thân ) tới hiệp trợ mới có thể đạt [ quý cách ]
Nếu không tứ hóa năm sinh tuy tại cung mệnh tới tam phương cũng là tốn công vô ích mà cận là giả tượng mà thôi
Phu thê can canh ( nhân chi trời ) thuộc bản thân độc lập có thể ấm hắn người lại khó được hắn người tới ấm
Cung phu thê canh thân canh can ( nhân chi trời ) cá tính kiên cường thuộc độc lập khai sáng tự chủ phấn đấu được mệnh cách
Canh kim tráng kiện phú hiệp nghĩa lòng cá tính tốt thắng cương nghị hào sảng vui mừng làm náo động có âm mưu lòng cùng phá hoại lực
Canh can thái dương hóa lộc bác ái thiên hạ lại thiên đồng hóa kị tự thân mất phúc ( khó được người ấm ) thành tựu khá là nhiều
Phu thê ở thìn tuất sửu vị chính là [ địa chi vị trí ] bốn khố chi địa là [ địa ] vị trí
Phải là kiếm tiền mà lao lục ( thiên về tài lợi nhuận ) là người bôn ba lao lục sự thật ( được mất lòng trọng từ tầm phiền não )
Tính tình trọng yên ổn thủ cựu bảo thủ lại mẫn cảm không thích hoàn cảnh hoặc công việc tới biến động cẩn thận khôn khéo
( truy căn cứu để tốt tính toán công và tư rõ ràng )
Trọng thị nhà sản ( tiền tài ) chăm chú công việc cầu yên ổn ( trọng thị địa vực quan niệm không thích thiên di quê người )
Canh can thái dương hóa lộc
Nhược thái dương hóa lộc tọa cung phu thê ( canh thìn ) bên ngoài thiên lương thiên đồng hóa kị tất tại cung tài bạch ( mậu dần ) này là thiên cơ tọa mệnh ( nhâm ngọ )
Lộc kị rơi cung cách xa nhau tam cách hình thành [ tam kỳ ] được đối đãi cùng cát hung
Lộc nhập phu mà phi hóa kỵ nhập tài [ phu phu quân ] hình thành phu thê giữa tới đối đãi vấn đề
Canh can thiên đồng hóa kị
Nhược thiên đồng hóa kị ở cung phu thê ( canh thìn ) bên ngoài thái dương hóa lộc tất tại bản mệnh cung ( nhâm ngọ ) này là thái dương tọa mệnh ( nhâm ngọ )
Lộc nhập mệnh [ phu tới phúc ] mà phi hóa kỵ nhập phu lộc kị rơi cung cách xa nhau tam cách hình thành [ tam kỳ ] được đối đãi cùng cát hung

// ]]>


A nhược thiên cơ tọa mệnh ( nhâm ngọ )
Phu can canh thái dương sinh ra lộc lại tự hóa lộc ( canh thìn )
Nếu như phu thê tọa sinh ra lộc mà phu can tự hóa lộc này là [ lộc xuất ] hội đưa lộc mang theo đến quan lộc cung
( thuộc tha cung tự hóa lộc ) thì biểu thị là đa tình lại không lưu tiếc nuối
Này hóa tượng biểu hiện không biết trân quý hội ly hôn
Biểu hiện tất nhiên mệnh chủ đối với phối ngẫu tình ý cùng quan tâm phối ngẫu nhận vi là phải biết được là tri tiến hành trân quý
Mệnh chủ không bằng toàn tâm lực phát triển sự nghiệp
Phu can tự hóa lộc biểu hiện xuất ngoại sáng nghiệp hoặc công việc đều hội thuận lợi nhuận
Còn như tốt hoặc hoại tu quan sát phu can hóa kị được rơi cung mà đề cử
Bất luận cái gì bên trong cung tọa sinh ra lộc lại tự hóa lộc
Nhược đối cung hóa lộc phi nhập này là [ lộc xuất lộc ] tượng này hội tổn có càng nhanh lại một tóc không dư thừa ( hư nát có tinh quang )
< lưu ý tuyệt đối không tam lộc không thể hiểu lầm ( hội hư nát có tinh quang )>
Thì bên ngoài cung can hóa kị không thể nhập ngã cung ( mệnh tài tật quan điền phúc ) đối với đáng cung không hề lợi nhuận tới điềm báo
( tượng này cũng có tất nhiên không được trân quý tốt tụ không bằng tốt tán mà ly hôn bên ngoài cơ suất chỉ là khá là nhỏ )
Sinh ra lộc tự hóa lộc đây là là lộc xuất biểu hiện mệnh chủ đối với phối ngẫu tốt nhưng phối ngẫu lại không biết trân quý
Đang đại hạn đi vào cung phu thê lưu niên gặp lộc nhập chi niên ( ứng số ) e rằng có ly hôn chi hành là
Phu can canh thiên đồng hóa kị nhập [ bản tài ]( mậu dần ) gặp thiên lương thiên đồng sinh ra kị hình thành [ song kị ] trùng [ bản phúc ]( giáp thân )
Phu can hóa kị nhập [ bản tài ] trùng [ bản phúc ] biểu hiện phối ngẫu quản thúc mệnh chủ tới tiền tài hoặc mệnh chủ bản nhân chi thân thể mà dễ dàng bởi vì tiền tài vấn đề sinh ra cưới biến
< tài bạch là phu phu quân > ý tức thủ mệnh chủ bản nhân trùng phúc đức biểu hiện mất phúc bất hoà không phúc hưởng thụ
Phu can phi hóa kỵ nhập tài trùng phúc nói rõ phối ngẫu trọng thị tiền tài ( nhỏ khí lại ái quản tiền ) ( phu can phi hóa kỵ nhập tài phúc tuyến biểu hiện phu thê đối đãi xuất vấn đề )
Ảnh hưởng mệnh chủ được hưởng thụ ( trùng phúc ) cho nên đối đãi không tốt, khó coi ( dụng tiền lý niệm khác biệt )

// ]]>


B nhược thái dương tọa mệnh ( nhâm ngọ )
Phu can canh thái dương hóa lộc nhập [ bản mệnh ]( nhâm ngọ ) gặp thái dương sinh ra lộc
Lưu ý cung mệnh tọa sinh ra lộc nhược phu can hóa lộc tiến vào biểu hiện phối ngẫu hoặc hắn người ( khác tính ) muốn đến phàn duyên muốn cùng hưởng thụ chỗ tốt phúc khí này là [ thay đổi ]
Phu can canh thiên đồng sinh ra kị lại tự hóa kị ( canh thìn )
Sao hóa kỵ năm sinh tọa cung phu thê ( tiên thiên cùng bẩm sinh đến lực đạo cường là mệnh chủ cả đời [ khí kết ] vị trí phải điều tra:
Không chỉ không để ý tới bên ngoài sức ảnh hưởng không thể bỏ
Đời này đời sống tình cảm khó tránh chịu khổ bên ngoài chập trùng nhiều khó khăn trắc trở đại lại sự nghiệp được phát triển cũng thụ bên ngoài ảnh hưởng
Phu cung ngay tại chỗ vị trí ( thìn tuất sửu vị bốn khố địa ) này là [ nhập khố kị ] phối ngẫu bản thân vững chắc chấp lao lục nhiều oán trách mệnh chủ gặp sắp xếp tràng nhiều
Sinh ra phi hóa kỵ nhập phu thê [ quan khí ] biểu hiện [ phối ngẫu ] gia cảnh chắc có một ít khuyết điểm
Khác trùng quan lộc [ mệnh chủ ] tới xã hội bối cảnh sự nghiệp cùng vận khí đều không tốt
Quan tính kị khá là không thích nói chuyện lỗ một mạch dễ nể biểu hiện đạt cá tính mộc nột
Luận tính ( xu hướng tính dục cá tính bản tính ) thuộc dễ nể biểu hiện đạt cá tính khá là là mộc nột không quá ái giảng thoại ( không mở lãng )
Sinh ra phi hóa kỵ nhập lục thân cung biểu hiện thiếu thiếu
Nhập phu thê tất có phối ngẫu ( không cần là hôn nhân sự tình phiền não ) nhưng không nên tảo hôn trước hôn nhân hội có khó khăn trắc trở
Nhược phu cung tọa sinh ra kị thả phù can tự hóa kị này là [ kị xuất ] này hóa tượng hội dẫn đến ly hôn
Tiền tài vấn đề sinh ra cưới biến phúc khí này là [ thay đổi ]

// ]]>