Định tượng cung Tại cung phu thê ( giáp tuất )

by dương cư sĩ
on 0 6 tháng hai 2 0 17
Điểm kích số: 1 0 0 2

Định tượng cung tại cung phu thê giáp tuất
Tứ hóa năm sinh từ [ định tượng ] tha cung ( Huynh phu tử nô phụ ) hóa xuất có biết tất cùng lục thân liên quan đến
Nhược [ định tượng ] khi hắn cung tứ hóa được nguyên đầu [ định tượng ] đều từ tha cung phát ra thường cần dựa vào người bắt đầu này là "Không phải tự lập "Cách
Khác cũng bày mệnh chủ nếu có [ quý ] cách cũng thật sự dựa vào tự thân thiết yếu tạ hắn người ( lục thân ) tới hiệp trợ mới có thể đạt [ quý cách ]
Nếu không tứ hóa năm sinh dù tại cung mệnh tới tam phương cũng là tốn công vô ích mà cận là giả tượng mà thôi
Can năm sinh nằm ở cung tử nữ hoặc cung thiên di ( xuất ngoại dựa vào hình quan nhân duyên ) vừa sinh ra quốc vận cường đều thuộc quê người tới khách
Tứ hóa năm sinh từ tha cung ( phu ) hóa xuất có biết tất cùng phối ngẫu khác tính bằng hữu hôn nhân công danh các loại liên quan đến
Năm sinh giáp làm rơi cung phu thê biểu hiện cả đời trọng điểm khuynh hướng hôn nhân lập nghiệp phu thê ( khác tính ) duyên phận hoặc đối đãi quan hệ


< phu là Quan tới thiên > cùng chức vụ thăng thiên sự nghiệp vận thế bên ngoài sáng nghiệp hoặc công việc vui mừng ác
< phu là phúc tới tài > cùng đừng nhàn hưởng thụ tông giáo quan niệm tinh thần cảm xúc liên quan đến
< phu là điền nhanh > cùng tông tộc quan niệm liên quan đến
Dựa vào phu thê nhược chưa lập gia đình trước có tạ nhân duyên , đào hoa , quảng kết nhân duyên ( tham khảo tính chất sao )
Dễ có bên ngoài duyên quấy nhiễu tham khảo phu can cung tứ hóa có hay không nhập bên ta ( nội cục )
Khác cũng bày mệnh chủ nếu có [ quý ] cách
Cũng thật sự dựa vào tự thân thiết yếu tạ hắn người ( lục thân ) tới hiệp trợ mới có thể đạt [ quý cách ]
Nếu không tứ hóa năm sinh dù tại cung mệnh tới tam phương cũng là tốn công vô ích mà cận là giả tượng mà thôi
Người sinh năm giáp giáp làm [ định tượng ] tất nhiên rơi vào ( giáp tuất )
Cung mệnh tại ( bính tý ) thì định tượng cung tất tại [ cung phu thê ]( giáp tuất )
Năm sinh giáp làm rơi cung phu thê biểu hiện cả đời trọng điểm khuynh hướng hôn nhân lập nghiệp phu thê ( khác tính ) duyên phận hoặc đối đãi quan hệ
< phu là Quan tới thiên > cùng chức vụ thăng thiên sự nghiệp vận thế bên ngoài sáng nghiệp hoặc công việc vui mừng ác
< phu là phúc tới tài > cùng đừng nhàn hưởng thụ tông giáo quan niệm tinh thần cảm xúc liên quan đến
< phu là điền nhanh > cùng tông tộc quan niệm liên quan đến
Dựa vào phu thê nhược chưa lập gia đình trước có tạ nhân duyên , đào hoa , quảng kết nhân duyên ( tham khảo tính chất sao )
Dễ có bên ngoài duyên quấy nhiễu tham khảo phu can cung tứ hóa có hay không nhập bên ta ( nội cục )
Khác cũng bày mệnh chủ nếu có [ quý ] cách
Cũng thật sự dựa vào tự thân thiết yếu tạ hắn người ( lục thân ) tới hiệp trợ mới có thể đạt [ quý cách ]
Nếu không tứ hóa năm sinh dù tại cung mệnh tới tam phương cũng là tốn công vô ích mà cận là giả tượng mà thôi

// ]]>


Phu thê làm giáp ( thiên chi trời ) phối ngẫu có độc lập độc hành độc đoạn tới đặc biệt chất ( không được ấm hắn người cũng không bị người tới ấm ) thành tựu khá là nhiều
Giáp mộc chọc trời có bên trên tiến lòng hướng lên phát triển có xương khí cá tính kiên cường tâm địa chính trực nhân từ nhưng thiếu ứng biến năng lực
Giáp làm liêm trinh hóa lộc phá quân hóa quyền vũ khúc hóa khoa thái dương hóa kị
Phu thê ở thìn tuất sửu vị chính là [ địa chi vị trí ] tứ khố địa là [ địa ] vị trí
Phải là kiếm tiền mà lao lục ( thiên về tài lợi nhuận ) là người bôn ba lao lục sự thật ( được mất đặt nặng tâm vào tự tìm phiền não )
Tính tình trọng yên ổn thủ cựu bảo thủ lại mẫn cảm không thích hoàn cảnh hoặc công việc tới biến động cẩn thận khôn khéo
( truy căn cứu để tốt tính toán công và tư rõ ràng )
Trọng thị gia sản ( tiền tài ) chăm chú công việc cầu yên ổn ( trọng thị địa vực quan niệm không thích thiên di quê người )
Giáp làm liêm trinh hóa lộc
Nhược thiên phủ liêm trinh hóa lộc tọa cung phu thê ( giáp tuất ) bên ngoài thiên lương thái dương hóa kị tất tọa cung điền trạch ( đinh mão ) này là tham lang tọa mệnh ( bính tý )
Lộc kị tới rơi cung cách xa nhau sáu ô phân biệt rơi vào nhất lục cộng tông tới cung vị này là tiêu hao giống
< điền trạch là phu tới nô > mệnh chủ tới khác tính bằng hữu cũng là quan sát phối ngẫu của giao hữu tình huống
Giáp làm thái dương hóa kị
Nhược thái dương hóa kị tọa cung phu thê ( giáp tuất ) tất nhiên tự hóa kị bên ngoài tham lang liêm trinh hóa lộc tất tọa cung nô bộc ( kỉ tỵ ) này là thiên cơ tọa mệnh ( bính tý )
Cung phu thê thái dương sinh kỵ lại tự hóa kị ( tự hóa cùng loại ) hình thành song kị
Tại tứ khố địa ( thìn tuất sửu vị ) địa chi vị trí này là "Thiếu trái kị" phu thê dù không được hòa hợp nhưng không nhất định chia ly
Phu thê tọa sinh kỵ lại tự hóa kị trước kia sinh kỵ đã biểu hiện đời sống tình cảm không được thuận ngăn trở nghi kỵ giống
Lại có tự hóa kị biểu hiện phối ngẫu cá tính phản phúc tư tưởng làm việc làm thường có ngôn hành bất nhất tình cảm cũng là phản phúc không chừng
Phu thê tọa sinh kỵ lại tự hóa kị nhược lại gặp sát tất hội khắc chết phối ngẫu
Song phương đều khó quấn mệnh chủ đối đãi phối ngẫu không trạng nhưng phối ngẫu cũng không cam chịu yếu thế ác đạo tương đối cho nên thường biểu hiện phu thê không cách nào giai lão
Nhược phu cung tọa sinh kỵ thả phù làm tự hóa kị này là [ kị xuất ] này hóa tượng hội dẫn đến ly hôn
Là kị xuất tổn thất về sau còn sẽ có quấy rầy
Mệnh chủ bản thân cá tính cố chấp xử sự ngoan vững chắc tự phong lại thật xấu không phân phản phúc không chừng hoặc hờ hững tượng này phu thê không dễ giai lão
Gặp tượng này có "Tất nhiên không thể đối đãi nhau không bằng sớm cho kịp chia ly "
Cho nên đang đại hạn đi vào cung phu thê ( nghịch hành thứ ba đại hạn ) lưu niên đi vào kị trùng chi niên ( ứng số ) ( lao yến phân phi kỳ hạn )

// ]]>


Can của phu giáp liêm trinh tự hóa lộc ( giáp tuất )
Can của phu giáp thái dương hóa kị nhập điền ( đinh mão ) gặp thái dương sinh kỵ hình thành song kị trùng [ vở ]
Nhược phu cung tọa tự hóa lộc thì can cung của nó hóa kị không thể nhập sinh ra số cung ( mệnh tài Quan điền )
Đối với phu cung tự sinh từ diệt tất có nạn nạn bất lợi tới điềm báo
Lộc kị tới rơi cung cách xa nhau sáu ô phân biệt rơi vào nhất lục cộng tông tới cung vị này là tiêu hao giống
[ định tượng tứ hóa ]
Chánh nhãn 278
Can năm sinh giáp rơi cung phu thê [ định tượng ] biểu hiện mệnh chủ cả đời bên ngoài thật xấu họa phúc đều cùng phối ngẫu khác quan hệ tình dục tức tức tương quan lẫn nhau có dính dáng
Can của phu giáp liêm trinh hóa lộc nhập [ bản quan ]( mậu thìn ) gặp liêm trinh lộc năm sinh là "Điệp xuất lộc" chủ tổn thất giống
Can của phu giáp liêm trinh hóa lộc nhập [ bản quan ] biểu hiện sự nghiệp vận tốt xã hội bối cảnh tốt
< Quan lộc vi phu tới thiên > phối ngẫu có tàng tư bên ngoài giống
Can của phu giáp thái dương hóa kị nhập [ vở ]( quý dậu ) gặp thái dương sinh kỵ song kị trùng [ bổn điền ]( đinh sửu )
Một dạng, can của phu giáp thái dương hóa kị nhập [ vở ] trùng [ bổn điền ] biểu hiện thỉnh thoảng không ở nhà phối ngẫu tìm đào tốn mất
Thiếu tử nữ tới trái quá độ quan tâm tử nữ hoặc là thiếu khuyết tử nữ mà phiền lòng
Thiếu đầu tư tới trái nhưng tiểu tâm này là bất lợi hợp tác cổ đông đầu tư giống
Thái dương là nam tính tử nữ là nhà bên ngoài đào hoa vị trí
Biểu hiện phối ngẫu bên ngoài có nam nhân ( ngoại tình ) thường không ở nhà ( nam mệnh chủ cũng do nghĩa ấy hồng hạnh xuất tường )
( nhược can năm sinh [ định tượng ] rơi vào cung phu thê bên ngoài vấn đề sâu nặng
Bằng cung phu thê làm tự hóa kị chủ phu thê duyên gầy phối ngẫu chết trước )
Phu thê tọa sinh kỵ lại tự hóa kị trước kia sinh kỵ đã biểu hiện đời sống tình cảm không được thuận ngăn trở nghi kỵ giống
Lại có tự hóa kị biểu hiện phối ngẫu cá tính phản phúc tư tưởng làm việc làm thường có ngôn hành bất nhất tình cảm cũng là phản phúc không chừng
[ phu Quan phụ tật ] là [ thọ đeo ] nhược hóa kị [ nhập phụ trùng tật ] hoặc hóa kị [ nhập Quan trùng phu ] này là song tử vong tuyến
Nhược [ định tượng ] rơi vào cung phu thê mà sống phi hóa kỵ nhập phúc đức bằng cung phu thê làm hóa kị nhập phúc đức bên ngoài vấn đề sâu nặng
< phúc đức là phu tới Quan > trước hôn nhân có nhân quả quan hệ rằng rịt nhiễu loạn hôn nhân sau hôn nhân sợ phối ngẫu có việc
Phu thê nếu gặp tự hóa biểu hiện lần thứ nhất tình yêu không dễ kết hợp
Tự hóa kị phu thê duyên gầy phối ngẫu chết trước
( phối ngẫu cá tính một mạch nhân duyên chênh lệch phu thê duyên gầy phu thê bất hoà phải chăng ly hôn tu tế thẩm )
( nhược can năm sinh [ định tượng ] rơi vào cung phu thê bên ngoài vấn đề sâu nặng bằng cung phu thê làm tự hóa kị chủ phu thê duyên gầy phối ngẫu chết trước )
Thiên cơ tọa mệnh ( bính tý )

// ]]>