Định tượng cung Tại cung phúc đức ( ất dậu )

by dương cư sĩ
on 0 6 tháng hai 2 0 17
Điểm kích số: 562

Định tượng cung tại cung phúc đức ( ất dậu )


Ất sửu năm xuất sinh âm nữ nhân
[ định tượng ] tứ hóa năm sinh từ cung phúc đức hóa xuất
Sinh mệnh trong quá trình đều cùng tư tưởng hưởng phúc thọ nguyên liên quan đến ( dựa vào chính mình cùng bao quát tổ ấm )
Phúc can ất thiên cơ hóa lộc nhập [ bản phu ]( tân tị ) đối đãi phối ngẫu miệng ngọt ngữ chặt chẽ lại không hành động thực tế
Phúc can ất thiên lương hóa quyền nhập [ bản tài ]( kỷ mão ) gặp tự hóa khoa nghĩ nắm giữ tài quyền hoặc nghĩ khai mở đất tài nguyên
Phúc can ất tử vi hóa khoa nhập [ bản Huynh ]( nhâm ngọ ) gặp tự hóa quyền biểu hiện huynh đệ dù nhìn như ôn văn nho nhã lại pha chuyên quyền
Phúc can ất thái âm hóa kị nhập [ bản quan ]( đinh hợi ) gặp tự hóa lộc [ lộc kị ] trùng [ bản phu ]
Phúc làm hóa kị nhập Quan trùng phu nam nữ trước hôn nhân giao hữu không được thuận ( yêu đơn phương người trong lòng hoặc bỏ cuộc người theo đuổi )
Nữ mệnh phúc làm hóa kị nhập Quan trùng phu biểu hiện phu thê song phương hỗ không giúp đỡ sinh sản ma sát
Khác phúc làm hóa kị nhập Quan lộc trùng phu thê nữ mệnh sợ là tế di thiên phòng mệnh

// ]]>