Định tượng cung Tại cung phúc đức ( giáp tuất ) Tọa Phá quân sinh ra quyền lại tự hóa quyền Tả phụ văn xương linh tinh

by dương cư sĩ
on 0 6 tháng hai 2 0 17
Điểm kích số: 357

Định tượng cung tại cung phúc đức ( giáp tuất ) tọa phá quân sinh ra quyền lại tự hóa quyền tả phụ văn xương linh tinh


A. [ định tượng ] năm sinh giáp thìn giáp làm rơi [ bản phúc ]( giáp tuất ) tọa phá quân sinh ra quyền lại tự hóa quyền + tả phụ văn xương linh tinh
< bản mệnh lệ dương nữ nhân âm lịch giáp thìn ( 1964) năm 7 nguyệt 15 thời gian giờ sinh kim tứ cục thất tinh tại tài ( mậu thìn )>
Hộ pháp 454
[ định tượng ] tứ hóa năm sinh từ cung phúc đức hóa xuất sinh mệnh trong quá trình đều cùng tư tưởng hưởng phúc thọ nguyên liên quan đến
( dựa vào chính mình cùng bao quát tổ ấm )
Người sinh năm giáp giáp làm rơi cung phúc đức [ định tượng ] cung phúc đức bản tọa năm sinh quyền , gặp bản cung tự hóa quyền
Chính là cùng loại triệt tiêu
Phúc đức tọa sinh ra quyền lại làm tự hóa quyền đối với quyền lực dục vọng ý nghĩ rất mạnh lại âm mưu lòng mãnh liệt


Dù có năng lực cùng tài hoa lại thường không biết trân quý hoặc cậy tài khinh người hoặc quá độ tự tin mà di lầm cơ hội tốt
Phá quân sinh ra quyền tự hóa quyền tọa thìn tuất sửu vị cá tính bá đạo vui mừng cầm quyền là người hải phái sĩ diện
Phô bày giàu sang sung mãn lão đại tiêu phí nhiều phô trương lãng phí ái ác không đồng nhất
Giáp ( thiên chi trời ) có độc lập độc hành độc đoạn tới đặc biệt chất ( không được ấm hắn người cũng không bị người tới ấm ) thành tựu khá là nhiều
Giáp mộc chọc trời có bên trên tiến lòng hướng lên phát triển có xương khí cá tính kiên cường tâm địa chính trực nhân từ
Nhưng thiếu ứng biến năng lực

// ]]>


Giáp làm nhược rơi thìn tuất ( địa chi vị trí ) tứ khố địa ( khố chủ tài )
Tư tưởng lý niệm sự thật thường bị sự thật bắt buộc vì cuộc sống sống mà công việc
Phúc làm giáp liêm trinh hóa lộc nhập [ bản mệnh ]( nhâm thân ) dễ có tổ ấm được hưởng phúc ấm
Phúc làm giáp phá quân tự hóa quyền biểu hiện 1. Mệnh chủ ở nhà khá là chuyên quyền hoặc thị tiền như mệnh
2. Có tự hành khai mở đất mua đưa phòng sinh nhưng từ sự tình không nhúc nhích sinh nghiệp vụ
3. Gia đình thành viên ý kiến nhiều thường tranh luận
Phúc đức tự hóa quyền biểu hiện mệnh chủ tự tư sự thật tính toán lòng thuật không công bằng < ứng tránh tới riêng chỉ sợ không kịp >
Cung phúc đức tự hóa quyền là hậu thiên sự tình , tức ý nghĩ hơi nghi ngờ đánh đấm khí không chịu thua
Phúc làm giáp vũ khúc hóa khoa nhập [ bản quan ]( bính tý ) trọng thị sự nghiệp tâm tư đặt ở trên sự nghiệp sự nghiệp đặt nặng tâm vào
Phúc làm giáp thái dương hóa kị nhập [ bản nô ]( đinh sửu ) gặp thái âm tự hóa lộc
< nô bộc là phúc tới điền > phúc làm văn xương hóa kị nhập nô [ phúc tới điền ] biểu hiện từ tổn phúc cơ tự tìm phiền não
[ lộc kị ] trùng [ bản Huynh ]( thành tựu tuyến ) lộc tùy kị đi thành tựu tuyến bị trùng không hề thành tựu có thể nói
Xem phúc làm hóa lộc nhập [ bản mệnh ] mà hóa kỵ nhập [ bản nô ] bên ngoài lộc kị tới rơi cung cách xa nhau sáu ô
Phân nhập [ nhất lục cộng tông ] cung vị này là tiêu hao giống

// ]]>