Định tượng cung Tại cung phúc đức ( mậu ngọ ) Cung vô chính diệu Văn xương Kình dương Hoả tinh

by dương cư sĩ
on 0 6 tháng hai 2 0 17
Điểm kích số: 323

Định tượng cung tại cung phúc đức ( mậu ngọ ) cung vô chính diệu văn xương kình dương hoả tinh


< dương nam nông mậu thân 57 nhuận 0 7/ 0 8 thìn lúc sinh ra thổ ngũ cục thất tinh tại tật ( quý hợi ) >
[ định tượng cung ] can năm sinh mậu rơi [ cung phúc đức ]( mậu ngọ ) cung vô chính diệu văn xương kình dương hoả tinh
[ định tượng ] tứ hóa năm sinh từ cung phúc đức hóa xuất sinh mệnh trong quá trình đều cùng tư tưởng hưởng phúc thọ nguyên liên quan đến ( dựa vào chính mình cùng bao quát tổ ấm )
Khác cũng bày mệnh chủ nếu có [ quý ] cách cũng là dựa vào tự thân không cần tạ hắn người trợ giúp [ tự lập độc mưu ]
Là bản thân đồ đến được có quý cách
[ cung phúc đức ] chủ thọ nguyên hy vọng tư tưởng cảm xúc cùng lòng tin cùng kiếm tiền chi hành là được cung vị
Phúc đức cung vô chính diệu mượn ngôi sao thủ thường tư tưởng kỳ khác thiên mã hành không biến hóa khó đoán không phải người thường một dạng, tư duy


Phúc đức thất bại cung tư duy thường cùng người khác biệt tư tưởng nhiều kỳ lạ ( trần tuyết đào đại sư quan điểm )
Mậu ( địa chi địa ) mậu kỉ thuộc thổ ( vạn vật không thổ không sinh ) ở giữa ý nghĩ là người khá là trọng yên ổn thâm trầm lao lục mà ấm hắn người lại bị người ấm thiếu
Mậu thổ vững chắc trọng trọng thành thơ cùng tên dự cá tính trung hậu lại trầm ổn sinh hoạt cứng nhắc lại lao lục
Kình dương hãm cung ( tí ngọ mão dậu ) với phúc đức biểu hiện lao lòng thiếu lực lao lục bôn ba chủ cả đời làm phiền tâm sự nhiều
Thường hội là làm việc tuyển chọn sai lầm tạo thành thiên cổ hận hối hận không thôi như gặp cát tinh giảm ưu giảm sầu
Phúc đức gặp kình dương hóa khí là hình hình thương hung ác chi tinh tính tình rõ ràng gặp thường chủ động sanh sự gây không phải làm lao
Hoả tinh độc thủ phúc đức mới tính diễm bên trên lửa ý nghĩ trực tiếp nhạy cảm phản ứng khoái tính cách vội vàng xao động không trầm được khí bị táo bạo phản ứng kịch liệt
Xương khúc nhập phúc đức mệnh chủ vui mừng duyệt đậu ngôn tình văn nghệ tiểu thuyết hoặc sắc tình tạp chí lại không hoan hỉ chính khóa đậu vật

// ]]>


Phúc đức văn xương hãm địa gặp kình dương đà la hoả tinh linh tinh địa không địa kiếp các loại thể xác tinh thần chẳng hề có an ninh
Phúc mậu can nhược lạc tử ngọ ( thiên chi vị trí ) là người khá là hiển nhạc trời biết mệnh không biết ưu sầu đau khổ
Phúc mậu can nhược rơi thìn tuất ( địa chi vị trí ) bốn khố chi địa ( khố chủ tài )
Phúc mậu can nhược rơi dần thân ( nhân chi vị trí ) chủ dịch mã bôn ba
Phúc can mậu tham lang hóa lộc nhập [ vở ]( ất sửu ) gặp tham lang sinh ra lộc này là [ điệp xuất lộc ] không biết trân quý
Phúc can mậu thiên cơ hóa kị nhập [ bản mệnh ]( bính thìn ) gặp thiên cơ sinh ra kị lại tự hóa khoa hữu bật sinh ra khoa
Phúc can hóa kị nhập mệnh biểu hiện là người khá là chủ yếu quan làm việc khá là cùng trứ mình cảm giác cảm thấy đi
Cung phúc đức gặp sát kị hình âm sát đồng độ bên ngoài cung can hóa kị [ nhập hoặc trùng ] [ mệnh 1] thường có nguy hiểm cho sinh mệnh tới tai nạn
Gây nên hóa kị tới cung vị ngay cả...cũng tai làm hại nguồn gốc
Nhất là [ mệnh 1] [ điền 1 0 ] tuyệt đối không thể bị trùng bị trùng tất có tai
Phúc can hóa kị nhập mệnh biểu hiện mệnh chủ chi chủ quan ý thức mãnh liệt ( nhưng không nhất định hội thương người )
Tự tư bản thân ( chỉ là tự thân suy nghĩ ) ( thuộc mệnh cách )
Phúc đức gặp kình dương ( yểu thọ sát ) biểu hiện tư tưởng đeo dao ý nghĩ sợ hội thương người
Nhược hóa kị nhập mệnh sợ bởi vì bản thân tới tư nhân thương hại tự thân

// ]]>