Định tượng cung Tại Quan lộc cung ( bính thân ) Tọa Liêm trinh sinh kỵ Lại tự hóa kị

by dương cư sĩ
on 0 6 tháng hai 2 0 17
Điểm kích số: 542

Định tượng cung tại Quan lộc cung ( bính thân ) tọa liêm trinh sinh kỵ lại tự hóa kị


[ định tượng ]
Tứ hóa năm sinh từ Quan lộc cung hóa xuất sinh mệnh trong quá trình đều cùng công việc sự nghiệp liên quan đến
( tự lập cách can cung tứ hóa vui mừng nhập bên ta dễ có bên ngoài duyên quấy nhiễu )
Can năm sinh ( bính ) rơi với Quan lộc cung ( định tượng ) biểu hiện sự nghiệp của mệnh chủ đặt nặng tâm vào
Quan lộc cung ( bính thân ) tọa liêm trinh sinh kỵ lại tự hóa kị ( Tử Tướng tọa mệnh ( nhâm thìn ) bính sinh năm người )
Can của quan bính thiên đồng hóa lộc nhập bản tật ( kỷ hợi ) gặp thiên đồng lộc năm sinh này là [ điệp xuất lộc ]


Quan lộc làm hóa lộc nhập phụ tật tuyến < là Huynh bộc tới tài phúc > biểu hiện là hắn người tác giá tự thân không chỗ tốt
Không thể sáng nghiệp nên cả đời đi làm
Can của quan bính thiên cơ hóa quyền nhập bản Huynh ( nhâm thìn ) gặp thiên cơ sinh ra quyền
Can của quan bính văn xương hóa khoa nhập bản phúc ( giáp ngọ )
Quan lộc cung ( bính thân ) tọa liêm trinh sinh kỵ lại tự hóa kị
Quan lộc tọa sinh kỵ lại làm tự hóa kị thường biểu hiện công việc sự nghiệp thất bại dù bận bịu nhưng không tưởng đau khổ ( tự hóa kị )
Bản thân cá tính cố chấp xử sự ngoan vững chắc tự phong lại thật xấu không phân phản phúc không chừng hoặc hờ hững
Nhược tọa sinh kỵ can cung tự hóa kị là "Song kị "Tại Quan lộc công việc hoặc sự nghiệp càng không ngừng biến hóa
Tốt nhất tiến hành học thuật nghiên cứu không thể sáng nghiệp
Quan lộc tự hóa kị biểu hiện 1. Mệnh chủ công việc đơn vị thể chất không tốt hoặc kinh doanh dễ nể bị ngược lại bế
2. Mệnh chủ chuyện của nghiệp vận không tốt kinh doanh bất ổn định kiếm tiền không dễ lại dễ phạm tiểu nhân
3. Mệnh chủ cầu học không được thuận hoặc khuyết thiếu xã hội bối cảnh
4. Trùng phu thê phối ngẫu thường là sự nghiệp của mệnh chủ quan tâm hối hả mệt mỏi
5. Chú ý e rằng có phu thê sinh ly tử biệt tới nạn
Can năm sinh tại [ bản quan ]( định tượng ) can cung hóa kị từ trùng cũng không cát
Nhược [ đại hạn mệnh ] đi vào [ bổn điền ] mà [ đại tật ] tọa sinh kỵ sợ sinh mệnh không ổn

// ]]>