Định tượng cung Tại Quan lộc cung ( bính thân ) Tọa Liêm trinh sinh ra kị Lại tự hóa kị

by dương cư sĩ
on 0 6 tháng hai 2 0 17
Điểm kích số: 5 0 5

Định tượng cung tại quan lộc cung ( bính thân ) tọa liêm trinh sinh ra kị lại tự hóa kị


[ định tượng ]
Tứ hóa năm sinh từ quan lộc cung hóa xuất sinh mệnh trong quá trình đều cùng công việc sự nghiệp liên quan đến
( tự lập cách cung can tứ hóa vui mừng nhập bên ta dễ có bên ngoài duyên quấy nhiễu )
Can năm sinh ( bính ) rơi với quan lộc cung ( định tượng ) biểu hiện mệnh chủ sự tình nghiệp lòng trọng
Quan lộc cung ( bính thân ) tọa liêm trinh sinh ra kị lại tự hóa kị ( tử bộ dạng tọa mệnh ( nhâm thìn ) bính sinh năm người )
Quan can bính thiên đồng hóa lộc nhập bản tật ( kỷ hợi ) gặp thiên đồng sinh ra lộc này là [ điệp xuất lộc ]


Quan lộc can hóa lộc nhập phụ tật tuyến < là huynh bộc tới tài phúc > biểu hiện là hắn người tác giá tự thân không chỗ tốt
Không thể sáng nghiệp nên cả đời đi làm
Quan can bính thiên cơ hóa quyền nhập bản huynh ( nhâm thìn ) gặp thiên cơ sinh ra quyền
Quan can bính văn xương hóa khoa nhập bản phúc ( giáp ngọ )
Quan lộc cung ( bính thân ) tọa liêm trinh sinh ra kị lại tự hóa kị
Quan lộc tọa sinh ra kị lại can tự hóa kị thường biểu hiện công việc sự nghiệp thất bại tuy bận bịu lại không lấy là đau khổ ( tự hóa kị )
Bản thân cá tính vững chắc chấp xử sự tình ngoan vững chắc tự phong lại thật xấu không phân phản phúc không chừng hoặc hờ hững
Nhược tọa sinh ra kị cung can tự hóa kị là "Song kị "Tại quan lộc công việc hoặc sự nghiệp càng không ngừng biến hóa
Tốt nhất tiến hành học thuật nghiên cứu không thể sáng nghiệp
Quan lộc tự hóa kị biểu hiện 1. Mệnh chủ công việc đơn vị thể chất không tốt hoặc kinh doanh dễ nể bị ngược lại bế
2. Mệnh chủ chuyện của nghiệp vận không tốt kinh doanh bất ổn định kiếm tiền không dễ lại bị phạm tiểu nhân
3. Mệnh chủ cầu học không được thuận hoặc khuyết thiếu xã hội bối cảnh
4. Trùng phu thê phối ngẫu thường là mệnh chủ sự tình nghiệp quan tâm hối hả mệt mỏi
5. Chú ý e rằng có phu thê sinh ly tử biệt tới tai
Can năm sinh tại [ bản quan ]( định tượng ) cung can hóa kị từ trùng cũng không cát
Nhược [ đại hạn mệnh ] đi vào [ bổn điền ] mà [ đại tật ] tọa sinh ra kị sợ sinh mệnh không ổn

// ]]>