Định tượng cung Tại Quan lộc cung ( canh thìn )

by dương cư sĩ
on 0 6 tháng hai 2 0 17
Điểm kích số: 6 0 7

Định tượng cung tại Quan lộc cung canh


Người sinh năm canh can năm sinh rơi vào Quan lộc cung
Biểu hiện cả đời sinh hoạt trọng điểm khuynh hướng kinh doanh sự nghiệp tới bối cảnh nhân sự công việc kỹ năng các loại tương quan
Can năm sinh ( canh ) rơi với Quan lộc cung ( định tượng ) biểu hiện sự nghiệp của mệnh chủ đặt nặng tâm vào
Còn trẻ cầu học giai đoạn khuynh hướng việc học hành thành tích thi vận
Chính trị tham dự nhân khuynh hướng tuyển cử hoặc phục vụ tích hiệu quả
Một dạng, từ nghiệp nhân khuynh hướng mưu sinh năng lực thăng thiên doanh mưu nhân sinh vận thế các loại tương quan
< Quan lộc là tài tới tài > cùng tài chính kiếm tiền doanh vận các loại tương quan
< Quan lộc là tật chi tử > cùng thân chi giao tế tiếp khách đào hoa ngoại tình các loại tương quan

// ]]>