Định tượng cung Tại Quan lộc cung ( giáp tuất )

by dương cư sĩ
on 0 6 tháng hai 2 0 17
Điểm kích số: 474

Định tượng cung tại Quan lộc cung giáp


Giáp làm rơi cung thiên di cùng Quan lộc cung [ định tượng ]
Giáp làm ( thiên chi trời ) đặc biệt chất là độc lập độc hành độc đoạn không được ấm hắn người cũng không thụ hắn người tới ấm
Cung thiên di giáp làm ( giáp thiên chi trời độc lập độc hành độc đoạn ) bên ngoài tới hoàn cảnh bày ra độc đang một mặt
Hoả tinh linh tinh nhập thiên trùng mệnh là người bị lưu với tà ác bạo ngược tác phong mới cứng rắn bị đắc tội với người
Tả phụ ngồi chung thiên di bên ngoài có thể giúp trợ giúp hắn người nhưng từ mệnh chủ chi ý hướng ( có cao hay không hưng ) mà quyết định
Quan lộc cung giáp làm công việc hoặc trên sự nghiệp cũng thuộc độc lập cách


Hữu bật lộc tích trữ ở Quan lộc biểu hiện sự nghiệp ổn định có thể giúp trợ giúp người khác hành nghề
Giáp làm liêm trinh hóa lộc nhập tật ách gặp phá quân mà thái dương hóa kị nhập bản mệnh gặp cự môn
Quan lộc làm thái dương hóa kị nhập bản mệnh vì sự nghiệp dính chặt mệnh chủ
Thiên di làm thái dương hóa kị nhập bản mệnh biểu hiện mệnh chủ bên ngoài không đợi được hội tưởng niệm gia đình người
Liêm trinh hóa lộc nhập phụ tật tuyến biểu hiện thích hợp hình doanh cơ cấu giáo dục văn thư hành nghề
Thái dương hóa kị nhập mệnh thiên tuyến biểu hiện công việc là độc lập tính phục vụ tính chi hành nghiệp
Việc nghiệp cách là dựa vào miệng phục vụ lại cùng công gia cơ cấu liên quan đến ứng thuộc công vụ viên vân vân
Định tượng cung tại Quan lộc cung
Can năm sinh rơi vào Quan lộc cung biểu hiện cả đời sinh hoạt trọng điểm khuynh hướng kinh doanh sự nghiệp tới bối cảnh nhân sự công việc kỹ năng các loại tương quan
Năm sinh giáp làm rơi Quan lộc cung can của quan giáp liêm trinh hóa lộc nhập điền ( quý dậu ) mà thái dương hóa kị nhập tài ( bính dần )
Định tượng thương tài thì cả đời tất nhiên là tài vất vả là tài bận bịu
Giáp can năm thái dương sinh kỵ nhập tài ( bính dần ) ( này là định tượng thương tài )
Cung tài bạch tọa thái dương sinh kỵ + lộc tồn trước dương ( tử nữ ) sau đà ( tật ách ) giáp chế
Cung tử nữ ( tha cung ) gặp dương thuộc đầu tư hoàn cảnh nhân tố hồi làm phức tạp
Mà cung tật ách ( ngã cung ) thuộc tâm thái làm kéo dài ( này là nằm tượng thương tài )

// ]]>