Định tượng cung Tại Quan lộc cung ( mậu ngọ ) Liêm trinh thiên tướng Kình dương

by dương cư sĩ
on 0 6 tháng hai 2 0 17
Điểm kích số: 332

Định tượng cung tại Quan lộc cung ( mậu ngọ ) liêm trinh thiên tướng kình dương


A. [ định tượng ] năm sinh mậu tử mậu làm rơi [ bản quan ]( mậu ngọ ) liêm trinh thiên tướng + kình dương
Can năm sinh rơi vào Quan lộc cung biểu hiện cả đời sinh hoạt trọng điểm khuynh hướng kinh doanh sự nghiệp tới bối cảnh nhân sự
Công việc kỹ năng các loại tương quan
[ Quan lộc cung ] mậu ( địa chi địa ) mậu kỉ thuộc thổ ( vạn vật không thổ không sinh ) ở giữa
Là người cử chỉ khá là trọng yên ổn thâm trầm lao lục mà ấm hắn người lại bị người ấm thiếu
Mậu thổ vững chắc trọng trọng thành thơ cùng tên dự cá tính trung hậu lại trầm ổn sinh hoạt cứng nhắc lại lao lục
Mậu làm nhược lạc tử ngọ ( thiên chi vị trí ) sự nghiệp kinh doanh khá là lạc quan trước hoàn cảnh không biết ưu sầu hoặc đau khổ
Quan lộc ở [ tứ bại địa ] hội kén chọn buông lỏng công việc
Can của quan mậu tham lang hóa lộc nhập [ bản phúc ]( bính thìn )
Can của quan thiên cơ hóa lộc nhập phúc biểu hiện sự nghiệp kiếm tiền cũng có thể hưởng phúc ( nhưng không thể gặp tự hóa )
Lưu ý phúc làm chuyển phi hóa kỵ nhập [ bản quan ] này là [ lộc đến kị mất ]
Can của quan mậu thiên cơ hóa kị nhập ] bản Huynh ]( ất sửu )
Biểu hiện sự nghiệp biến động đại không cách nào duy trì là "Huynh bộc cướp của lại cướp Quan" ( bởi vì Quan lộc hóa xuất )

// ]]>