Định tượng cung Tại cung tài bạch ( mậu tử )

by dương cư sĩ
on 0 6 tháng hai 2 0 17
Điểm kích số: 672

Định tượng cung tại cung tài bạch mậu tử
Mậu sinh năm người [ định tượng ] tại tài bạch ( mậu ngọ ) biểu hiện mệnh chủ trọng thị tiền tài cùng sự nghiệp < tài bạch là Quan tới Quan >
Công phu 33 0
[ định tượng ] tại [ tài bạch ] thì trọng tài
Tài bạch ( mậu ngọ ) mậu ( địa chi địa ) mậu kỉ thuộc thổ ( vạn vật không thổ không sinh ) ở giữa
Lý do tài khá là trọng yên ổn thâm trầm lao lục mà ấm hắn người lại bị người ấm thiếu
Mậu thổ vững chắc trọng trọng thành thơ cùng tên dự cá tính trung hậu lại trầm ổn sinh hoạt cứng nhắc lại lao lục
Tài làm mậu tham lang hóa lộc nhập tật ( đinh tị ) biểu hiện mệnh chủ rất hội kiếm tiền
Tài làm mậu thiên cơ hóa kị nhập phúc ( giáp tý ) gặp thiên cơ sinh kỵ cấu thành [ nghịch thủy kị ] là cát tượng có thể được tế thủy chảy tràn tới tài


Chú ý [ thiên di ]( bính thìn ) tọa thái âm sinh ra quyền + đà la âm sát
Bởi vậy mệnh chủ tới [ nô bộc ]( ất mão ) can ất thái âm hóa kị nhập thiên trùng mệnh cho nên mệnh chủ tất cần lưu ý
Cùng chúng sinh ra ( bằng hữu ) được kết giao nếu không bị tuyển thương hại
Nô bộc ( ất mão ) nô làm ất thái âm hóa kị nhập bản thiên ( bính thìn ) gặp thái âm sinh ra quyền quyền có đáng kị thương hại khá là khẽ
Lưu ý cung tử nữ ( kỷ mùi ) văn khúc tự hóa kị trùng [ bổn điền ]
Mệnh chủ tới đầu tư hợp tác cùng đào hoa vấn đề khả năng uy hiếp tốt sinh cùng gia đình
Mậu sinh năm người [ định tượng ] tại tài bạch ( mậu ngọ ) biểu hiện mệnh chủ trọng thị tiền tài cùng sự nghiệp < tài bạch là Quan tới Quan >
Tài làm mậu tham lang hóa lộc nhập tật ( đinh tị ) biểu hiện mệnh chủ rất hội kiếm tiền
Tài làm mậu thiên cơ hóa kị nhập phúc ( giáp tý ) gặp thiên cơ sinh kỵ cấu thành [ nghịch thủy kị ] là cát tượng có thể được tế thủy chảy tràn tới tài
Nô bộc ( ất mão ) nô làm ất thái âm hóa kị nhập bản thiên ( bính thìn ) gặp thái âm sinh ra quyền quyền có đáng kị thương hại khá là khẽ
Lưu ý cung tử nữ ( kỷ mùi ) văn khúc tự hóa kị trùng bổn điền mệnh chủ tới đầu tư hợp tác cùng đào hoa vấn đề khả năng uy hiếp tốt sinh cùng gia đình
Nhược lấy mệnh chủ tới sinh nhật tư liệu giả tá phối ngẫu ( khác tính ) mệnh chủ mệnh bàn truy cầu mệnh chủ tại khác tánh mạng bàn tới [ thất tinh định điểm ] giả định rơi tại tử nữ cung
Trùng điệp khác tính tới cung mệnh đại hạn này biểu thị này hạn nội mệnh chủ cùng khác tính ở đây hạn có duyên nhận ra
( khả năng tại giao tế tiếp khách hoặc công tác cơ duyên )

// ]]>