Định tượng cung Tại cung tài bạch ( nhâm tí )

by dương cư sĩ
on 0 6 tháng hai 2 0 17
Điểm kích số: 477

Định tượng cung tại cung tài bạch nhâm tí
[ định tượng ] can nhâm tại tài ( nhâm tí ) cùng tại phu ( nhâm dần ) biểu hiện mệnh chủ trọng thị tiền tài ( tại tài ) cùng phối ngẫu cùng sự nghiệp phát triển ( tại phu )
Can năm sinh [ định tượng ] tại tài bạch biểu hiện mệnh chủ trọng thị tiền tài cùng sự nghiệp < tài bạch là Quan tới Quan >
Can năm sinh rơi cung tài bạch biểu hiện cả đời sinh hoạt trọng điểm tại tiền tài vận thế kiếm tiền mưu sinh năng lực đầu tư kế hoạch các loại cùng tiền tài liên quan đến vấn đề
< tài là Quan tới Quan > cùng sự nghiệp tới thuận nghịch hoặc nhân sự hoàn cảnh bối cảnh các loại liên quan đến
< tài vi phu phu quân > cùng phu thê đối đãi sự nghiệp giao tế phát triển tương quan
< tài là phụ nhanh > cùng tổ tiên tổ ấm liên quan đến

// ]]>