Định tượng cung Tại cung tài bạch ( quý hợi )

by dương cư sĩ
on 0 6 tháng hai 2 0 17
Điểm kích số: 487

Định tượng cung tại cung tài bạch quý hợi
[ định tượng cung ]
Quý can năm rơi [ cung tài bạch ]( quý hợi )
Can năm sinh [ định tượng ] tại tài bạch biểu hiện mệnh chủ trọng thị tiền tài cùng sự nghiệp < tài bạch là quan tới quan >
Can năm sinh rơi cung tài bạch biểu hiện cả đời sinh hoạt trọng điểm tại tiền tài vận thế kiếm tiền mưu sinh năng lực đầu tư kế hoạch các loại cùng tiền tài liên quan đến vấn đề
< tài là quan tới quan > cùng sự nghiệp tới thuận nghịch hoặc nhân sự hoàn cảnh bối cảnh các loại liên quan đến
< tài vi phu phu quân > cùng phu thê đối đãi sự nghiệp giao tế phát triển tương quan
< tài là phụ tới tật > cùng tổ tiên tổ ấm liên quan đến


Bởi vậy năm sinh lộc quyền khoa kị có thị là từ [ cung tài bạch ] hóa xuất cũng nói rõ mệnh chủ cả đời này quá trình đều cùng tiền tài liên quan đến
Sinh ra kị tọa mệnh với thiên vị ( ất mão ) là người chủ động quan lòng một mạch ( thổ một mạch ) cá tính di động nhạc quan chẳng quan tâm
[ sinh ra kị ] tọa mệnh cung thị là [ ngầm tượng ] uy lực cường đại
[ ngầm tượng ] tự thân không thể hưởng thụ lưu với phí công lao lục mà không hưởng thụ
Thường có cả đời cố gắng dốc sức làm lại là lao lục một bối phí công một tràng
Năm sinh vũ khúc phá quân sinh ra lộc lại tự hóa lộc rơi cung tài bạch ( quý hợi ) [ người ] vị trí biểu hiện bên ngoài cầu tài phải bôn ba lao lục
Mệnh chủ tới cầu tài quá trình thường không biết trân quý [ sinh ra lộc ] tọa tài bạch này là [ rõ ràng tượng ]
[ rõ ràng tượng ] tự thân có thể hưởng thụ có tốt cơ hội lại không biết trân quý
Nhược [ định tượng ] tại cung tài bạch mà sinh ra kị tại mệnh thiên tuyến khả giải thích thành ;
Tài bạch can hóa kị nhập mệnh thiên tuyến chủ tượng này thuộc cất giữ ( tiền đến dính mệnh chủ ) rất hội kiếm tiền mình buôn bán có lời được tiền mình dụng thuộc cát
Nhưng tài can tự hóa lộc này tài can tới lộc kị phân nhập tam hợp cung vị thuộc cao đến đi lui không giúp được gì giống

// ]]>