Định tượng cung Tại cung tài bạch ( quý hợi )

by dương cư sĩ
on 0 6 tháng hai 2 0 17
Điểm kích số: 554

Định tượng cung tại cung tài bạch quý hợi
[ định tượng cung ]
Quý can năm rơi [ cung tài bạch ]( quý hợi )
Can năm sinh [ định tượng ] tại tài bạch biểu hiện mệnh chủ trọng thị tiền tài cùng sự nghiệp < tài bạch là Quan tới Quan >
Can năm sinh rơi cung tài bạch biểu hiện cả đời sinh hoạt trọng điểm tại tiền tài vận thế kiếm tiền mưu sinh năng lực đầu tư kế hoạch các loại cùng tiền tài liên quan đến vấn đề
< tài là Quan tới Quan > cùng sự nghiệp tới thuận nghịch hoặc nhân sự hoàn cảnh bối cảnh các loại liên quan đến
< tài vi phu phu quân > cùng phu thê đối đãi sự nghiệp giao tế phát triển tương quan
< tài là phụ nhanh > cùng tổ tiên tổ ấm liên quan đến


Bởi vậy năm sinh lộc quyền khoa kị có xem từ [ cung tài bạch ] hóa xuất cũng nói rõ mệnh chủ cả đời này quá trình đều cùng tiền tài liên quan đến
Sinh kỵ tọa mệnh với thiên vị ( ất mão ) là người chủ quan lòng một mạch ( thổ một mạch ) cá tính di động lạc quan chẳng quan tâm
[ sinh kỵ ] tọa mệnh cung xem [ ngầm tượng ] uy lực cường đại
[ ngầm tượng ] tự thân không thể hưởng thụ lưu với phí công lao lục mà không hưởng thụ
Thường có cả đời cố gắng dốc sức làm lại là lao lục một bối phí công một tràng
Năm sinh vũ khúc phá quân lộc năm sinh lại tự hóa lộc rơi cung tài bạch ( quý hợi ) [ người ] vị trí biểu hiện bên ngoài cầu tài phải bôn ba lao lục
Mệnh chủ tới cầu tài quá trình thường không biết trân quý [ lộc năm sinh ] tọa tài bạch này là [ rõ ràng tượng ]
[ rõ ràng tượng ] tự thân có thể hưởng thụ có tốt cơ hội nhưng không biết trân quý
Nhược [ định tượng ] tại cung tài bạch mà sinh kỵ tại mệnh thiên tuyến khả giải thích thành ;
Tài bạch làm hóa kị nhập mệnh thiên tuyến chủ tượng này thuộc cất giữ ( tiền đến dính mệnh chủ ) rất hội kiếm tiền mình kiếm tiền tự mình dùng thuộc cát
Nhưng tài làm tự hóa lộc này tài làm tới lộc kị phân nhập tam hợp cung vị thuộc cao đến đi lui không giúp được gì giống

// ]]>