Định tượng cung Tại cung tài bạch ( tân mão ) Tọa Thiên cơ Cự môn lộc năm sinh lại tự hóa lộc Tả phụ

by dương cư sĩ
on 0 6 tháng hai 2 0 17
Điểm kích số: 677

Định tượng cung tại cung tài bạch tân mão tọa thiên cơ cự môn lộc năm sinh lại tự hóa lộc tả phụ
A. [ định tượng ] năm sinh tân sửu tân làm rơi [ bản tài ]( tân mão ) cùng [ bản thiên ]( tân sửu )
< bản mệnh lệ âm nam âm lịch tân sửu 196 1 năm 12 nguyệt 15 nhật giờ ngọ sinh ra kim tứ cục >
Hộ pháp 448
1. Can năm sinh [ định tượng ] tại tài bạch biểu hiện mệnh chủ trọng thị tiền tài cùng sự nghiệp < tài bạch là Quan tới Quan >
Can năm sinh rơi cung tài bạch biểu hiện cả đời sinh hoạt trọng điểm tại tiền tài vận thế kiếm tiền mưu sinh năng lực
Đầu tư kế hoạch các loại cùng tiền tài liên quan đến vấn đề
< tài là Quan tới Quan > cùng sự nghiệp tới thuận nghịch hoặc nhân sự hoàn cảnh bối cảnh các loại liên quan đến
< tài vi phu phu quân > cùng phu thê đối đãi sự nghiệp giao tế phát triển tương quan
< tài là phụ nhanh > cùng tổ tiên tổ ấm liên quan đến


Cự môn lộc năm sinh rơi [ bản tài ]( tân mão ) thiên cơ cự môn lộc năm sinh lại tự hóa lộc + tả phụ
Lộc năm sinh nhập tài phúc tuyến ( đại biểu hành nghề ) tài chính nghiệp kế toán xuất nạp lễ phẩm đừng nhàn nghiệp
Lộc năm sinh nhập tài biểu hiện 1. [ tự lập cách ] có thể mưu sinh có sáng nghiệp kiếm tiền chi năng lực bận rộn nhưng dễ nể lý do tài
< tài bạch chính là phu phu quân > lộc năm sinh nhập tài biểu hiện hôn nhân đối đãi tốt đẹp
Tài cung cự môn lộc năm sinh lại tự hóa lộc ( lộc xuất nhập phúc đức nhẹ nhõm hưởng thụ )
Kiếm tiền dễ dàng lại rất hội kiếm tiền nhưng không tiếc tiền nhìn tiền ( quý nhân ) không nặng tốn tiền lòng chẳng quan tâm
Tài làm tự hóa lộc thuộc tự lập cách biểu hiện sĩ diện trọng hưởng thụ
Nhược tài cung tọa lộc năm sinh lại tự hóa lộc mà đối cung phúc làm hóa kị nhập tài biểu hiện mệnh chủ nghĩ đến bắt lộc
Đáng tiếc gặp tự hóa lộc [ lộc kị chiến khắc ] hình thành là hưởng phúc mà tiêu phí nhiều không độ
Tân ( nhân chi địa ) bởi vì tân làm cự môn hóa lộc vui mừng nói đại thoại sĩ diện trọng cảm tình
Nhưng văn xương hóa kị cho nên ngại bá lực không đủ
Tân kim mềm yếu xuất sắc khí ôn nhu tới khí chất trọng cảm tình tiện hư vinh sĩ diện cho nên mưu tài hơi thiếu bá lực
Hoặc ý chí không được kiên tới ngại khá lao lục nỗ lực
Tân làm nhược rơi mão dậu ( thiên chi vị trí ) là người khá là lạc quan trước hoàn cảnh không biết ưu sầu đau khổ
Năm sinh thiên cơ cự môn lộc năm sinh lại tự hóa lộc rơi cung tài bạch ( tân mão ) [ trời là ] vị trí biểu hiện bên ngoài cầu tài nhạc trời
Mệnh chủ tới cầu tài quá trình thường không biết trân quý [ lộc năm sinh ] tọa tài bạch này là [ rõ ràng tượng ]
[ rõ ràng tượng ] tự thân có thể hưởng thụ có tốt cơ hội nhưng không biết trân quý
Tài làm tân cự môn lộc năm sinh tự hóa lộc ( lộc xuất nhập phúc đức nhẹ nhõm hưởng thụ )
Kiếm tiền dễ dàng lại rất hội kiếm tiền nhưng không tiếc tiền nhìn tiền ( quý nhân ) không nặng tốn tiền lòng chẳng quan tâm

// ]]>


Nhược tài cung tọa lộc năm sinh lại tự hóa lộc mà đối cung phúc làm hóa kị nhập tài biểu hiện mệnh chủ nghĩ đến bắt lộc
Đáng tiếc gặp tự hóa lộc [ lộc kị chiến khắc ] hình thành là hưởng phúc mà tiêu phí nhiều không độ
Tài làm tân thái dương hóa quyền nhập [ bản thiên ]( tân sửu ) gặp thái dương tự hóa quyền
Bên ngoài hoạt động lực cường kiếm tiền cơ hội nhiều hoặc nói tiền tài bên ngoài đầu tư ( khai sáng )
Tài làm tân văn khúc hóa khoa nhập [ bổn điền ]( mậu tuất ) kiếm là gia dụng tiết kiệm số lượng nhập là xuất
Tài làm tân văn xương hóa kị nhập [ vở ]( nhâm thìn )
Có tiền vui vẻ đầu tư hợp tác nhưng nhất thiết chớ kinh doanh hội bồi bản
Tài làm hóa kị nhập tử trùng điền ( ngầm tổn ) đối với tài mà nói đều là bất lợi
Tài ( bên ta ) hóa kị nhập điền ( cùng loại ) biểu hiện mệnh chủ tới tiền tài ( hiện tiền ) đầu nhập không nhúc nhích sinh ( phòng ốc ruộng đồng )
Tới tay trên đầu hiện tiền khá là khẩn mà thôi thuộc cát
2. Can năm sinh [ định tượng ] rơi cung thiên di biểu hiện mệnh chủ bên ngoài nhiều chuyện cả đời thật xấu cũng không ly ngoại giới hoàn cảnh
Cùng người bên ngoài tế quan hệ dính dáng vừa sinh ra quốc vận cường đều thuộc quê người tới khách
Năm sinh tân làm rơi cung thiên di biểu hiện cả đời tới sinh hoạt trọng điểm khuynh hướng thiên tỷ dịch mã bôn ba nơi xa sinh ý hoặc
< thiên vi phu tới tài > cùng phối ngẫu được tài vận tương quan
< thiên là phúc tới Quan > cùng hưởng phúc tới vận khí ( già vận an bài ) các loại tương quan
Thiên di tọa thái dương sinh ra quyền lại làm tự hóa quyền bên ngoài lạm quyền chuyên quyền nhớ kỹ không thể bản thân say mê
Lổi mất cơ hội thường ứng bản thân dịch lệ
Cùng loại để tiêu dù có năng lực cùng tài hoa lại thường không biết trân quý hoặc cậy tài khinh người
Hoặc quá độ tự tin mà di lầm cơ hội tốt
Thiên làm tân cự môn lộc năm sinh tự hóa lộc ( lộc xuất nhập phúc đức nhẹ nhõm hưởng thụ )
Biểu hiện làm một chuyện gì cũng không quá nhận chân hoặc tận tâm tận lực địa làm ( cẩu thả )
Vui vẻ chạy ra bên ngoài lòng đang bên ngoài đối xử làm việc có bắt đầu không chung
Thiên làm tân thái dương hóa quyền nhập [ bản thiên ]( tân sửu ) gặp thái dương tự hóa quyền
Bên ngoài vui mừng biểu hiện nghĩ cầm quyền dễ có được lỗi tiểu nhân
Thiên làm tân văn khúc hóa khoa nhập [ bổn điền ]( mậu tuất ) bên ngoài lúc vẫn vướng mắc gia đình
Thiên làm tân văn xương hóa kị nhập [ vở ]( nhâm thìn )
Thiên làm hóa kị nhập cung tử nữ ( khác loại phi hóa kỵ nhập khác loại ) biểu hiện bên ngoài dễ có tai nạn xe nạn nạn thuộc hung tượng
Thiên làm hóa kị nhập tử trùng điền ( nhược trùng điệp đại hạn mệnh quan tử điền ) thì nạn họa trọng
( nhược trùng điệp đại hạn tài bạch thì phí của tiêu nạn )

// ]]>