Định tượng cung Tại cung tật ách ( ất dậu )

by dương cư sĩ
on 0 6 tháng hai 2 0 17
Điểm kích số: 849

Định tượng cung tại cung tật ách ất dậu
Cung tật ách làm ất cùng can năm sinh giống nhau này là [ định tượng ] mệnh chủ cả đời này cùng tự thân thân tính tình tức tức tương quan
Năm sinh can ất rơi cung tật ách biểu hiện cả đời tới sinh hoạt trọng điểm
Khuynh hướng tự thân cá tính tính tình tâm lý trạng thái hoặc nói khỏe mạnh tật bệnh ngoài ý muốn nạn hại các loại liên quan đến
< tật là Quan tới điền > cùng sự nghiệp tư kim ( căn cơ ) nhân tế quan hệ kinh doanh kiếp sống quy hoạch các loại liên quan đến
< tật là điền tới Quan > cùng nhà vận tài vận các loại liên quan đến
< tật là phụ tới thiên > cùng trưởng quan trưởng thượng bối các loại tương quan vấn đề hoặc nói việc học hành ( văn thư ) đào tạo sâu các loại tương quan
Tật làm ất thiên cơ hóa lộc nhập huynh đệ ( kỷ sửu ) gặp thiên cơ lộc năm sinh lại văn khúc tự hóa kị
< huynh đệ là tật tới Quan > quan sát mệnh chủ thân thể cướp số tình huống hoặc thân thể vận thế hoặc khí số
Tật làm ất thái âm hóa kị nhập phụ mẫu ( kỷ mão ) gặp thái âm sinh kỵ tượng này dù là [ tật ách tới nghịch thủy kị ] có xem khỏe mạnh kị nhưng vẫn là phá hao tổn kị
< phụ mẫu là tật tới thiên > quan sát mệnh chủ bên ngoài tâm tính biểu hiện cùng cử chỉ biến hóa

// ]]>