Định tượng cung Tại cung tật ách ( giáp tuất ) Thiên đồng Văn khúc

by dương cư sĩ
on 0 6 tháng hai 2 0 17
Điểm kích số: 624

Định tượng cung tại cung tật ách ( giáp tuất ) thiên đồng văn khúc
[ định tượng cung ] năm sinh giáp can rơi [ cung tật ách ]( giáp tuất ) thiên đồng + văn khúc
Chánh nhãn 318
Này là [ định tượng ] mệnh chủ cả đời này cùng tự thân thân tính tình tức tức tương quan
Khuynh hướng tự thân cá tính tính tình tâm lý trạng thái hoặc nói khỏe mạnh tật bệnh ngoài ý muốn tai hại các loại liên quan đến
< tật là quan tới điền > cùng sự nghiệp được tư kim ( căn cơ ) nhân tế quan hệ kinh doanh kiếp sống quy hoạch các loại liên quan đến
< tật là điền tới quan > cùng nhà vận tài vận các loại liên quan đến
< tật là phụ tới thiên > cùng trưởng quan trường bên trên bối các loại tương quan vấn đề hoặc nói việc học hành ( văn thư ) đào tạo sâu các loại tương quan


Tật can giáp liêm trinh hóa lộc nhập [ bản quan ]( tân vị ) gặp thất sát + thiên nguyệt hoả tinh
Sinh ra lộc nhập quan lộc nhược không sát kị phá tan
Biểu hiện làm việc trí thông minh rất không tồi có thể nhẹ nhõm xử lý sự việc công việc nhẹ nhõm khá là không dễ hoán công việc cũng có thể kiếm tiền sáng nghiệp thuận lợi nhuận
Nhược gặp sát trùng phá không kiên nhẫn mất đau khổ làm thực làm không được tập trung vui mừng chọn khinh sống khó có thể thành công
Sinh ra lộc rơi phu quan tuyến ( đại biểu đi nghiệp ) chủ quản công vụ viên doanh xây cùng khác tính liên quan đến chi hành nghiệp
Sinh ra lộc nhập quan lộc biểu hiện mệnh chủ tay không có thể thành danh thông minh vui mừng đầu tư sự nghiệp mất kiếm tiền ( tiền cũng tốn tại đầu tư sự nghiệp )
Chiếu phu thê biểu hiện tình cảm vợ chồng không tệ nhưng thường hội sơ sẩy vắng vẻ tình cảm kinh doanh ( bởi vì chăm chú sự nghiệp )
Hóa lộc nhập quan lộc ý hàm tài chính tài chính quản lý các loại công việc công việc nhẹ nhõm vui vẻ thuận lợi nhuận khảo vận tốt cầu học vận tốt
Tật can giáp thái dương hóa kị nhập [ vở ]( mậu tử ) gặp âm sát
Sinh ra phi hóa kỵ nhập tử nữ biểu hiện đối với tử nữ chìm đắm ái chứa thiếu tử nữ tới trái chi ý
Trùng [ bổn điền ] tượng này biểu hiện cùng lục thân cùng tổ nghiệp các loại sự tình liên quan đến
Nhưng cùng đào hoa không quan hệ ( không thể cùng đàm đào hoa lẫn lộn )
Sinh ra phi hóa kỵ nhập tử nữ là thiếu tử nữ được trái có con khá là muộn ( sợ kết hôn muộn )
Vui vẻ là tử nữ quan tâm nhưng cũng vui mừng quản thúc tử nữ lẫn nhau trong tâm đều có áp lực
Đối với tử nữ có khắc tử nữ thiếu quản giáo nghiêm tiểu tâm như lưu sản hoặc chuyện khác cho nên
Tử nữ vững chắc chấp không mở lãng không dễ câu thông hoặc nói dạy dưỡng không bắt được trọng điểm hoặc tử nữ vi nghịch hoặc không lợi lộc hoặc nhiều gây chuyện

// ]]>


Quan tính kị khá là không thích nói chuyện lỗ một mạch dễ nể biểu hiện đạt cá tính mộc nột
Luận tính ( xu hướng tính dục cá tính bản tính ) thuộc dễ nể biểu hiện đạt cá tính khá là là mộc nột không quá ái giảng thoại ( không mở lãng )
< tử nữ là thiên tới điền > cự môn sinh ra kị ( nhâm tí ) biểu hiện mệnh chủ bên ngoài hoàn cảnh trung phí lòng với ứng đối giao tế ( giao tế lực không tốt, khó coi )
Trùng điền trạch nên xuất ngoại ly hương mưu sinh ( xuất ngoại ) một dạng, sợ đưa sản khá là nan vị mãi trước phòng thường dọn nhà hoặc thường hoán công việc
< bản mệnh tử nữ đại hạn tử nữ lưu niên tử nữ tọa sinh ra kị hoặc tự hóa kị sợ hội lưu sản >
Trùng điền trạch ( gìn giữ cái đã có cung ) chủ dịch mã ở nhà không đợi được chuyển động hoặc khá là vô lý tài kế hoạch danh nghĩa thiếu điền sản
Ứng trước thời gian quy hoạch lúc tuổi già sinh hoạt giảm thiểu dao động chập trùng hoặc tu thân dưỡng tính

// ]]>