Định tượng cung Tại cung tật ách ( giáp tuất ) Thiên đồng Văn khúc

by dương cư sĩ
on 0 6 tháng hai 2 0 17
Điểm kích số: 69 1

Định tượng cung tại cung tật ách ( giáp tuất ) thiên đồng văn khúc
[ định tượng cung ] năm sinh giáp làm rơi [ cung tật ách ]( giáp tuất ) thiên đồng + văn khúc
Chánh nhãn 318
Này là [ định tượng ] mệnh chủ cả đời này cùng tự thân thân tính tình tức tức tương quan
Khuynh hướng tự thân cá tính tính tình tâm lý trạng thái hoặc nói khỏe mạnh tật bệnh ngoài ý muốn nạn hại các loại liên quan đến
< tật là Quan tới điền > cùng sự nghiệp tư kim ( căn cơ ) nhân tế quan hệ kinh doanh kiếp sống quy hoạch các loại liên quan đến
< tật là điền tới Quan > cùng nhà vận tài vận các loại liên quan đến
< tật là phụ tới thiên > cùng trưởng quan trưởng thượng bối các loại tương quan vấn đề hoặc nói việc học hành ( văn thư ) đào tạo sâu các loại tương quan


Tật làm giáp liêm trinh hóa lộc nhập [ bản quan ]( Tân Mùi ) gặp thất sát + thiên nguyệt hoả tinh
Lộc năm sinh nhập Quan lộc nhược không sát kị phá tan
Biểu hiện làm việc trí thông minh rất không tồi có thể nhẹ nhõm xử lý sự việc công việc nhẹ nhõm khá là không dễ thay công việc cũng có thể kiếm tiền sáng nghiệp thuận lợi nhuận
Nhược gặp sát trùng phá không kiên nhẫn mất đau khổ làm thực làm không được tập trung vui mừng chọn khinh sống khó có thể thành công
Lộc năm sinh rơi phu Quan tuyến ( đại biểu hành nghề ) chủ quản công vụ viên doanh xây cùng khác tính liên quan đến chi hành nghiệp
Lộc năm sinh nhập Quan lộc biểu hiện mệnh chủ tay không có thể thành danh thông minh vui mừng đầu tư sự nghiệp mất kiếm tiền ( tiền cũng tốn tại đầu tư sự nghiệp )
Chiếu phu thê biểu hiện tình cảm vợ chồng không tệ nhưng thường hội sơ sẩy vắng vẻ tình cảm kinh doanh ( bởi vì chăm chú sự nghiệp )
Hóa lộc nhập Quan lộc Ý Hàm tài chính tài chính quản lý các loại công việc công việc nhẹ nhõm vui vẻ thuận lợi nhuận thi vận tốt cầu học vận tốt
Tật làm giáp thái dương hóa kị nhập [ vở ]( mậu tử ) gặp âm sát
Sinh kỵ nhập tử nữ biểu hiện đối với tử nữ chìm đắm ái chứa thiếu tử nữ tới trái chi ý
Trùng [ bổn điền ] tượng này biểu hiện cùng lục thân cùng tổ nghiệp các loại sự tình liên quan đến
Nhưng cùng đào hoa không quan hệ ( không thể cùng đàm đào hoa lẫn lộn )
Sinh kỵ nhập tử nữ là thiếu tử nữ được trái có con khá là muộn ( sợ kết hôn muộn )
Vui vẻ là tử nữ quan tâm nhưng cũng vui mừng quản thúc tử nữ lẫn nhau trong tâm đều có áp lực
Đối với tử nữ có khắc tử nữ thiếu quản giáo nghiêm tiểu tâm như lưu sinh hoặc chuyện khác cho nên
Tử nữ cố chấp không mở lãng không dễ giao tiếp hoặc nói dạy dưỡng không bắt được trọng điểm hoặc tử nữ vi nghịch hoặc không lợi lộc hoặc nhiều gây chuyện

// ]]>


Xem tính kị khá là không thích nói chuyện lỗ một mạch dễ nể biểu đạt cá tính mộc nột
Luận tính ( xu hướng tính dục cá tính bản tính ) thuộc dễ nể biểu đạt cá tính khá mộc nột không quá ái giảng thoại ( không mở lãng )
< tử nữ là thiên tới điền > cự môn sinh kỵ ( nhâm tí ) biểu hiện mệnh chủ bên ngoài hoàn cảnh trung phí lòng với ứng đối giao tế ( giao tế lực không tốt, khó coi )
Trùng điền trạch nên xuất ngoại ly hương mưu sinh ( xuất ngoại ) một dạng, sợ trí sản khá là khó vị mua trước phòng thường dọn nhà hoặc thường thay công việc
< bản mệnh tử nữ đại hạn tử nữ lưu niên tử nữ tọa sinh kỵ hoặc tự hóa kị e rằng sẽ lưu sinh >
Trùng điền trạch ( gìn giữ cái đã có cung ) chủ dịch mã ở nhà không đợi được chuyển động hoặc khá là vô lý tài kế hoạch danh nghĩa thiếu điền sinh
Ứng trước thời gian quy hoạch lúc tuổi già sinh hoạt giảm thiểu dao động chập trùng hoặc tu thân dưỡng tính

// ]]>