Định tượng cung Tại cung tật ách ( mậu ngọ ) Gặp Liêm trinh thiên tướng Thiên hình Kình dương

by dương cư sĩ
on 0 6 tháng hai 2 0 17
Điểm kích số: 53 0

Định tượng cung tại cung tật ách ( mậu ngọ ) gặp liêm trinh thiên tướng thiên hình kình dương
[ định tượng cung ] rơi [ bản tật ]( mậu ngọ ) gặp liêm trinh thiên tướng + thiên hình kình dương
Cung tật ách can mậu cùng can năm sinh giống nhau này là [ định tượng ] mệnh chủ cả đời này cùng tự thân thân tính tình tức tức tương quan
Năm sinh mậu can rơi cung tật ách biểu hiện cả đời tới sinh hoạt trọng điểm
Khuynh hướng tự thân cá tính tính tình tâm lý trạng thái hoặc nói khỏe mạnh tật bệnh ngoài ý muốn tai hại các loại liên quan đến
< tật là quan tới điền > cùng sự nghiệp được tư kim ( căn cơ ) nhân tế quan hệ kinh doanh kiếp sống quy hoạch các loại liên quan đến
< tật là điền tới quan > cùng nhà vận tài vận các loại liên quan đến
< tật là phụ tới thiên > cùng trưởng quan trường bên trên bối các loại tương quan vấn đề hoặc nói việc học hành ( văn thư ) đào tạo sâu các loại tương quan


Định tượng can mậu tham lang hóa lộc nhập [ bản nô ]( bính thìn )
Tham lang sinh ra lộc nhập [ bản nô ]
Sinh ra lộc rơi huynh nô tuyến ( đại biểu đi nghiệp ) dân doanh tư nhân trường học ngân hàng trợ lý nhân sự quản lý trọng giới
Sinh ra lộc nhập thìn tuất sửu vị tại tứ mộ địa là "Phá lộc "
Nhược tọa lục thân cung chủ lục thân lợi nhuận dục mờ mắt tham lòng không ghê lục thân không được nhận bạc tình bạc nghĩa quả nghĩa
[ lộc ở nô bộc ] biểu hiện nhiệt tâm công ích phục vụ đại chúng thả có quan cũng bôn ba khó được thanh nhàn
Khác nhờ vả bằng hữu trợ lực có chức vị trí ( lộc tồn cùng luận )
Nỗ lực hình ( cam nguyện cấp ) giao du tầng mặt cực quảng bị cùng người hợp tác
Chủ tuy thuộc hạ đắc lực hòa hợp nhưng lao lục bôn ba đúng là quan quý cũng bôn ba
< nô bộc là thiên tới huynh > lộc nhập chủ có chiếm được bằng hữu tương trợ bạn tốt nhiều có thể thành công
Hoặc kết giao tới bằng hữu có tài lại tu lấy phụ họa nịnh nọt lấy đạt được lợi ích hoặc chức vị trí
Bằng hữu nhiều đối với bằng hữu tốt đa tình giao tế tiếp khách nhiều chủ lao lục bôn ba trợ giúp bằng hữu nhiều ( gặp thiên thương )
< nô bộc là tật phu quân > tật can hóa lộc nhập [ tật phu quân ] biểu hiện mệnh chủ thiện đãi phối ngẫu
Lưu ý đối cung [ bản huynh ]( nhâm tuất ) vũ khúc tự hóa kị đều thuộc điềm dử
Định tượng can mậu thiên cơ hóa kị nhập [ bản phúc ]( ất sửu ) gặp hữu bật sinh ra khoa thiên cơ tự hóa lộc trùng [ bản tài ]
Thiên cơ sinh ra kị lại tự hóa lộc hữu bật sinh ra khoa tọa phúc đức
[ khoa kị kéo mài ] có nhỏ ấm tài chủ quan ý thức cường hội bởi vì mặt mũi vấn đề mất trả tiền chắc có trốn tránh khuynh hướng

// ]]>


Phúc đức thiên cơ sinh ra kị hữu bật sinh ra khoa
Hóa kỵ năm sinh tọa phúc đức tám thành hôn nhân tất có vấn đề sớm kết sớm ly hoặc kết hôn muộn hoặc không cưới
( phúc đức vi phu thê được khí mấy vị ) biểu hiện có nghiệp cách trở được nhân quả quan hệ
Khác mệnh chủ tự thân không biết an hưởng ( là hắn người bận rộn ) thường phiền não không ngớt thiếu thiếu phúc đức
Trùng tài bạch kiếm tiền khá là là đau đớn
Phúc đức thiên cơ sinh ra kị lại tự hóa lộc
Hậu thiên lộc không cách nào đối phó tiên thiên kị ( hung lực lớn ) quý nhân nan ấm tạo thành song kị trùng đối cung đối cung thụ tấn công càng tốt đẹp hơn hung
Tọa sinh ra kị lại tự hóa lộc chủ quan nhiều ưu sự tình có hơi giảm bớt một trận phiền não về sau khả năng vô sự ( nghĩ thông suốt )
< lưu ý > lưu niên cung mệnh gặp sinh ra kị lại tự hóa lộc ( lộc kị song kị ) theo như quan khí pháp đã biết này năm dễ có tai nạn
Cung tật ách gặp tứ sát kị hình âm sát đồng đẳng độ
Bên ngoài cung can hóa kị [ nhập hoặc trùng ] [ tài 5] thường thường có nguy hiểm cho sinh mệnh tới tai nạn
Gây nên hóa kị tới cung vị ngay cả...cũng tai làm hại nguồn gốc
Nhược phúc đức tọa sinh ra kị lại tự hóa lộc phúc can phi hóa kỵ nhập [ bản quan ] thuận hành thứ năm đại hạn [ thiên mệnh ] đi vào sợ sự nghiệp lâm vào đồi bại

// ]]>