Định tượng cung Tại cung tật ách ( mậu ngọ )

by dương cư sĩ
on 0 6 tháng hai 2 0 17
Điểm kích số: 7 12

Định tượng cung tại cung tật ách mậu ngọ
Cung tật ách làm mậu cùng can năm sinh giống nhau này là [ định tượng ] mệnh chủ cả đời này cùng tự thân thân tính tình tức tức tương quan
Khuynh hướng tự thân cá tính tính tình tâm lý trạng thái hoặc nói khỏe mạnh tật bệnh ngoài ý muốn nạn hại các loại liên quan đến
< tật là Quan tới điền > cùng sự nghiệp tư kim ( căn cơ ) nhân tế quan hệ kinh doanh kiếp sống quy hoạch các loại liên quan đến
< tật là điền tới Quan > cùng nhà vận tài vận các loại liên quan đến
< tật là phụ tới thiên > cùng trưởng quan trưởng thượng bối các loại tương quan vấn đề hoặc nói việc học hành ( văn thư ) đào tạo sâu các loại tương quan
Tật làm mậu tham lang hóa lộc nhập bản thiên ( đinh tị )
Bên ngoài nhân duyên tốt bằng hữu nhiều vui mừng chơi nhạc


< thiên di là tật ách tới huynh đệ > mệnh chủ thiện đãi huynh nô hy sinh hiến dâng
Tật làm hóa lộc nhập thiên chiếu mệnh < tật ách là tử phu quân > biểu hiện phối ngẫu đối với mệnh chủ tốt cũng có thể để mệnh chủ có hài lòng sinh hoạt tình dục
Tật làm mậu thiên cơ hóa kị nhập bản phụ ( giáp tý )
Bất kỳ cung vị hóa kị nhập [ phụ tật tuyến ] hoặc [ Huynh nô tuyến ]( này lưỡng tuyến là vạn vật tới chỗ then chốt ) đều chủ tổn thương cũng tất nhiên sẽ có sự tình phát sinh
Tật làm hóa kị nhập phụ trái lại trùng bản cung biểu hiện phụ mẫu cũng có sớm ly hiện tượng hoặc mệnh chủ tự thân sợ bởi vì di truyền nhân tố tạo thành thể chất không tốt, khó coi
Tật làm hóa kị nhập phụ từ trùng nhược luận tướng mạo biểu hiện mệnh chủ nghĩ sao nói vậy mở miệng hại người ( hội mạ người ) ( mệnh làm hóa kị nhập phụ trùng tật cùng luận )
Nhược cung phụ mẫu tọa sinh kỵ đáng về tật làm hóa kị này kị biểu hiện thân ngược lại khỏe mạnh khỏe mạnh chịu khổ nhẫn nhịn cho nên xưng "Khỏe mạnh kị "
Tượng này dù thân khỏe mạnh bệnh nhẹ khó tránh mệnh chủ chi tác là khá tự phụ tâm sự quá nhiều

// ]]>