Định tượng cung Tại cung tật ách ( tân mão )

by dương cư sĩ
on 0 6 tháng hai 2 0 17
Điểm kích số: 6 0 6

Định tượng cung tại cung tật ách tân mão
Cung tật ách làm tân cùng can năm sinh giống nhau này là [ định tượng ] mệnh chủ cả đời này cùng tự thân thân tính tình tức tức tương quan
Khuynh hướng tự thân cá tính tính tình tâm lý trạng thái hoặc nói khỏe mạnh tật bệnh ngoài ý muốn nạn hại các loại liên quan đến
< tật là Quan tới điền > cùng sự nghiệp tư kim ( căn cơ ) nhân tế quan hệ kinh doanh kiếp sống quy hoạch các loại liên quan đến
< tật là điền tới Quan > cùng nhà vận tài vận các loại liên quan đến
< tật là phụ tới thiên > cùng trưởng quan trưởng thượng bối các loại tương quan vấn đề hoặc nói việc học hành ( văn thư ) đào tạo sâu các loại tương quan


Tật làm tân cự môn hóa lộc nhập bản thiên ( canh dần ) gặp thái dương sinh ra quyền lại tự hóa lộc cự môn lộc năm sinh
Bên ngoài nhân duyên tốt bằng hữu nhiều vui mừng chơi nhạc
< thiên di là tật ách tới huynh đệ > mệnh chủ thiện đãi huynh nô hy sinh hiến dâng
Tật làm hóa lộc nhập thiên chiếu mệnh < tật ách là tử phu quân > biểu hiện phối ngẫu đối với mệnh chủ tốt cũng có thể để mệnh chủ có hài lòng sinh hoạt tình dục
Tật làm tân văn xương hóa kị nhập bổn điền ( kỷ hợi ) trùng [ vở ]
< tử nữ là tật tới phúc > tật làm hóa kị nhập điền trùng tử [ tật tới phúc ] thụ trùng sợ thân có sai lầm phúc giống

// ]]>