Định tượng cung Tại thiên di cung ( ất dậu ) Thái âm sinh ra kị lại tự hóa kị

by dương cư sĩ
on 0 6 tháng hai 2 0 17
Điểm kích số: 584

Định tượng cung tại thiên di cung ( ất dậu ) thái âm sinh ra kị lại tự hóa kị
Can năm sinh [ định tượng ] rơi thiên di cung biểu hiện mệnh chủ bên ngoài nhiều chuyện cả đời thật xấu cũng không ly ngoại giới hoàn cảnh cùng người bên ngoài tế quan hệ được dính dáng
Can năm sinh nằm ở cung tử nữ hoặc thiên di cung [ định tượng ] ( xuất ngoại dựa vào hình quan nhân duyên )
Vừa sinh ra quốc vận cường đều thuộc quê người tới khách
Năm sinh ất can rơi thiên di cung biểu hiện cả đời tới sinh hoạt trọng điểm khuynh hướng thiên tỷ dịch mã bôn ba nơi xa sinh ý hoặc
< thiên vi phu tới tài > cùng phối ngẫu được tài vận tương quan
< thiên là phúc tới quan > cùng hưởng phúc tới vận khí ( già vận an bài ) các loại tương quan


Ất dậu
Thiên can thiên cơ hóa lộc nhập quan ( quý vị ) gặp thiên cơ sinh ra lộc này là [ điệp xuất lộc ] lộc xuất không biết trân quý là tổn
Gặp sinh ra lộc biểu hiện tuy bên ngoài kiếm tiền cơ hội nhiều nhưng không biết trân quý để cơ hội xói mòn
Thiên di cung can hóa lộc hóa kị nhập cung mệnh tới tam hợp phương chủ có tai nạn xe
Thiên can thái âm tự hóa kị ( ất dậu ) gặp thái âm sinh ra kị song kị trùng bản mệnh
Bất luận cái gì cung bên ngoài cung can hóa kị nhập thiên di cung đại hạn đi đến thiên di biểu hiện hội "Phá sản "
Thiên can tự hóa kị trùng mệnh ( nhược trùng điệp đại hạn mệnh quan tử điền ) thì tai họa trọng ( nhược trùng điệp đại hạn tài bạch thì phí của tiêu tai )
Tự hóa kị chủ cô độc mệnh lúc tuổi già phối ngẫu hoặc tử nữ không ở phía sau biên phụng già
Khác trùng mệnh biểu thị còn nhỏ thân suy nhược trung khí không đủ
Khác cá tính cổ quái nhân duyên chênh lệch tranh chấp nhiều xuất ngoại không như ý
Thiên di cung tọa ngôi sao tự hóa kị trùng mệnh chủ này mệnh chủ ba mươi tuổi trước sáng nghiệp nhất định thất bại
Nên lên trước tiểu đội lĩnh củi tịnh sung sướng kinh nghiệm cùng từng trải là tốt
Thái âm tự hóa kị ất biểu hiện tu viễn liên quan quê người cầu phát triển
Thái âm tự hóa kị ất nhược miếu vượng địa biểu hiện bên ngoài dễ bị tiểu nhân ám toán còn vẫn có cơ hội mưu cầu phát triển