Định tượng cung Tại cung thiên di ( ất dậu ) Thái âm sinh kỵ lại tự hóa kị

by dương cư sĩ
on 0 6 tháng hai 2 0 17
Điểm kích số: 655

Định tượng cung tại cung thiên di ( ất dậu ) thái âm sinh kỵ lại tự hóa kị
Can năm sinh [ định tượng ] rơi cung thiên di biểu hiện mệnh chủ bên ngoài nhiều chuyện cả đời thật xấu cũng không ly ngoại giới hoàn cảnh cùng người bên ngoài tế quan hệ dính dáng
Can năm sinh nằm ở cung tử nữ hoặc cung thiên di [ định tượng ] ( xuất ngoại dựa vào hình quan nhân duyên )
Vừa sinh ra quốc vận cường đều thuộc quê người tới khách
Năm sinh can ất rơi cung thiên di biểu hiện cả đời tới sinh hoạt trọng điểm khuynh hướng thiên tỷ dịch mã bôn ba nơi xa sinh ý hoặc
< thiên vi phu tới tài > cùng phối ngẫu được tài vận tương quan
< thiên là phúc tới Quan > cùng hưởng phúc tới vận khí ( già vận an bài ) các loại tương quan


Ất dậu
Thiên làm thiên cơ hóa lộc nhập Quan ( quý vị ) gặp thiên cơ lộc năm sinh này là [ điệp xuất lộc ] lộc xuất không biết trân quý là tổn
Gặp lộc năm sinh biểu hiện dù bên ngoài kiếm tiền cơ hội nhiều nhưng không biết trân quý để cơ hội xói mòn
Cung thiên di làm hóa lộc hóa kị nhập cung mệnh tới tam hợp phương chủ có tai nạn xe
Thiên làm thái âm tự hóa kị ( ất dậu ) gặp thái âm sinh kỵ song kị trùng bản mệnh
Bất luận cái gì cung can cung của nó hóa kị nhập cung thiên di đại hạn đi đến thiên di biểu hiện hội "Phá sản "
Thiên làm tự hóa kị trùng mệnh ( nhược trùng điệp đại hạn mệnh quan tử điền ) thì nạn họa trọng ( nhược trùng điệp đại hạn tài bạch thì phí của tiêu nạn )
Tự hóa kị chủ cô độc mệnh lúc tuổi già phối ngẫu hoặc tử nữ không ở phía sau biên phụng già
Khác trùng mệnh biểu thị còn nhỏ thân suy nhược trung khí không đủ
Khác cá tính cổ quái nhân duyên chênh lệch tranh chấp nhiều xuất ngoại không như ý
Cung thiên di tọa ngôi sao tự hóa kị trùng mệnh chủ này mệnh chủ ba mươi tuổi trước sáng nghiệp nhất định thất bại
Nên lên trước tiểu đội lĩnh củi tịnh sung sướng kinh nghiệm cùng từng trải là tốt
Thái âm tự hóa kị ất biểu hiện tu xa liên quan quê người cầu phát triển
Thái âm tự hóa kị ất nhược miếu vượng địa biểu hiện bên ngoài dễ bị tiểu nhân ám toán còn vẫn có cơ hội mưu cầu phát triển