Định tượng cung Tại cung thiên di ( bính thân )

by dương cư sĩ
on 0 6 tháng hai 2 0 17
Điểm kích số: 55 1

Định tượng cung tại cung thiên di bính thân
[ định tượng ] can năm sinh bính rơi thiên di ( bính thân )
[ định tượng ] rơi cung thiên di biểu hiện mệnh chủ bên ngoài nhiều chuyện cả đời thật xấu cũng không ly ngoại giới hoàn cảnh cùng người bên ngoài tế quan hệ dính dáng
Thiên làm bính thiên đồng hóa lộc nhập bản tài ( mậu tuất ) gặp thiên đồng lộc năm sinh này là [ điệp xuất lộc ] là lộc xuất
Không biết trân quý lười biếng thành tánh ăn ngon lãn làm
Thiên làm bính liêm trinh hóa kị nhập bản nô ( ất vị ) gặp liêm trinh sinh kỵ văn xương sinh ra khoa song kị trùng bản Huynh
< huynh đệ là tật tới Quan > tượng này biểu hiện bên ngoài bị là chúng sinh chi sự tình hồi tù ngồi tù
Thất tinh rơi bản Huynh ( tân sửu ) biểu hiện mệnh chủ trong cuộc đời sinh hoạt hàng ngày chỗ phát sinh cát hung cùng huynh đệ ( bằng hữu hoặc mẫu thân ) tức tức tương quan
[ điểm kết thúc thất tinh điểm ] xem cung mệnh can cung của nó tứ hóa tìm tầm hóa khoa rơi cung chỗ quái vị tinh tượng làm "Xu tránh "
Này mệnh thất tinh rơi tân sửu tân làm văn khúc hóa khoa nhập bản nô ( ất vị ) gặp liêm trinh sinh kỵ văn xương sinh ra khoa ( khoa phùng sinh khoa để tiêu ) lưu lại liêm trinh sinh kỵ
Nói rõ mệnh chủ chỗ kết giao tới chúng sinh ra sợ không phải hòa hợp loại

Định tượng cung tại cung thiên di ( bính thân ) tọa tử vi thiên phủ linh tinh
A. [ định tượng ] năm sinh bính thân rơi [ bản thiên ]( bính thân ) tọa tử vi thiên phủ + linh tinh
Can năm sinh [ định tượng ] rơi cung thiên di biểu hiện mệnh chủ bên ngoài nhiều chuyện cả đời thật xấu cũng không ly ngoại giới hoàn cảnh
Cùng người bên ngoài tế quan hệ dính dáng
Can năm sinh nằm ở cung tử nữ hoặc cung thiên di [ định tượng ] ( xuất ngoại dựa vào hình quan nhân duyên )
Vừa sinh ra quốc vận cường đều thuộc quê người tới khách
< thiên vi phu tới tài > cùng phối ngẫu được tài vận tương quan
< thiên là phúc tới Quan > cùng hưởng phúc tới vận khí ( già vận an bài ) các loại tương quan
Thiên làm bính thiên đồng hóa lộc nhập [ bản phụ ( tân mão ) gặp thiên đồng lộc năm sinh này là [ điệp xuất lộc ] là lộc xuất
< phụ mẫu là phu tới điền > phối ngẫu không biết trân quý
Thiên làm bính liêm trinh hóa kị nhập [ bản phu ]( canh tử ) gặp liêm trinh sinh kỵ văn xương sinh ra khoa song kị trùng [ bản quan ]
Trùng cung [ bản quan ]( giáp ngọ ) gặp phá quân tự hóa quyền hình thành bên trong cung [ quyền kị dây dưa ]
[ phu tới tài ] hóa kị trùng [ bản quan ] lưu ý phối ngẫu đối với sự nghiệp quyết thẻ ảnh hưởng

Định tượng cung tại cung thiên di ( bính thân ) cung vô chính diệu mượn ngôi sao thái dương cự môn
A. [ định tượng ] năm sinh bính thân bính làm rơi [ bản thiên ]( bính thân ) cung vô chính diệu mượn ngôi sao thái dương cự môn
Hộ pháp 386
< bản mệnh lệ dương nam âm lịch bính thân ( 1956) năm 0 2 nguyệt 0 4 nhật sửu lúc mộc tam cục thất tinh tại phụ ( tân mão ) >
Can năm sinh [ định tượng ] rơi cung thiên di biểu hiện mệnh chủ bên ngoài nhiều chuyện cả đời thật xấu cũng không ly ngoại giới hoàn cảnh
Cùng người bên ngoài tế quan hệ dính dáng
Cung thiên di ( xuất ngoại dựa vào hình quan nhân duyên ) vừa sinh ra quốc vận cường đều thuộc quê người tới khách
Biểu hiện cả đời tới sinh hoạt trọng điểm khuynh hướng thiên tỷ dịch mã bôn ba nơi xa sinh ý hoặc
< thiên vi phu tới tài > cùng phối ngẫu được tài vận tương quan
< thiên là phúc tới Quan > cùng hưởng phúc tới vận khí ( già vận an bài ) các loại tương quan
Thiên làm bính thiên đồng hóa lộc nhập [ bản phu ]( canh tử ) có thể được phối ngẫu tương trợ bên ngoài sự nghiệp đắc ý
Khác biểu hiện có tiền tài tiến vào
Thiên làm bính liêm trinh hóa kị nhập [ bản tật ]( đinh dậu ) biểu hiện ra ngoài mệnh nên sớm ly hương bỏ tỉnh ra ngoài địa phát triển
[ phu tới tài ] hóa kị nhập [ Quan tới điền ] biểu hiện phối ngẫu có thể giúp trợ giúp sự nghiệp công xưởng tư kim
Xem thiên can lộc nhập phu phi hóa kỵ nhập tật bên ngoài lộc kị rơi cung cách xa nhau bốn cách cấu thành [ tứ phượng ] tới đối đãi cùng biến hóa
[ lộc chuyển kị ] can của phu canh thiên đồng tự hóa kị trùng [ bản quan ] không cách nào trợ giúp sự nghiệp

// ]]>