Định tượng cung Tại cung thiên di ( mậu ngọ ) Tham lang lộc năm sinh lại tự hóa lộc Văn xương Kình dương

by dương cư sĩ
on 0 6 tháng hai 2 0 17
Điểm kích số: 479

Định tượng cung tại cung thiên di mậu ngọ tham lang lộc năm sinh lại tự hóa lộc văn xương kình dương
Can năm sinh [ định tượng ] rơi cung thiên di biểu hiện mệnh chủ bên ngoài nhiều chuyện cả đời thật xấu cũng không ly ngoại giới hoàn cảnh cùng người bên ngoài tế quan hệ dính dáng
Can năm sinh nhược nằm ở cung tử nữ hoặc cung thiên di ( xuất ngoại dựa vào hình quan nhân duyên ) vừa sinh ra quốc vận cường đều thuộc quê người tới khách
Năm sinh mậu làm rơi cung thiên di biểu hiện cả đời tới sinh hoạt trọng điểm khuynh hướng thiên tỷ dịch mã bôn ba nơi xa sinh ý hoặc
< thiên vi phu tới tài > cùng phối ngẫu được tài vận tương quan
< thiên là phúc tới Quan > cùng hưởng phúc tới vận khí ( già vận an bài ) các loại tương quan
Mậu can năm tham lang lộc năm sinh + văn xương kình dương nhập thiên di chiếu bản mệnh


P. 266
Biểu hiện xuất ngoại đắc ý bên ngoài có quý nhân nhân duyên tốt ( người khác hội đưa chỗ tốt cho biết mệnh chủ
Nhược tử vi tại tí tọa mệnh mà tham lang ở ngọ hóa lộc biểu hiện mệnh chủ bên ngoài thông minh phong lưu vui mừng nói khoác
Tham lang tính thuộc mộc chất thuộc thủy dục vọng nhiều không kiên nhẫn tĩnh là phúc họa chi chủ hóa khí là đào hoa gặp cát phú quý gặp hung hư di chuyển
Nhược cung thiên di làm cũng là mậu thì tham lang lộc năm sinh tự hóa lộc ( tự hóa thì có biến cùng loại hỗ để ) vốn tốt hơn xử bởi vì không được trân quý mà mất đi
Nhược tham lang tự hóa lộc sẽ mang động văn xương kình dương sinh sản di động không thể cước ổn định thực địa bị bởi vì sắc gây không phải hoặc thành trộm cắp chi đồ
Nhược mậu can năm tham lang lộc năm sinh nhập bản mệnh thì mệnh chủ phải dựa vào tự thân cố gắng mất tranh thủ tài lộc ( hoặc chỗ tốt )
< nhược lấy lộc năm sinh [ lộc truy kị ] quan sát >
Mậu làm thiên cơ hóa kị nhập bản Huynh gặp thiên cơ sinh kỵ song kị trùng bản nô nói rõ mệnh chủ bên ngoài kết giao tổn bạn bè dắt mệt mỏi
Thiên cơ sinh kỵ tại bản tật trùng phụ mẫu biểu hiện cùng phụ mẫu không duyên
Bên ngoài hóa lộc quyền khoa kị chính là thấu qua [ định tượng ] tại [ bản thiên ]( cha mẹ nô bộc ) phát xạ
Cho nên khả năng là dưỡng tử nữ nhân hoặc người khác nuôi dưỡng lớn lên "Tự lập cách "

// ]]>