Định tượng cung Tại thiên di cung ( mậu ngọ ) Tham lang sinh ra lộc lại tự hóa lộc Văn xương Kình dương

by dương cư sĩ
on 0 6 tháng hai 2 0 17
Điểm kích số: 425

Định tượng cung tại thiên di cung mậu ngọ tham lang sinh ra lộc lại tự hóa lộc văn xương kình dương
Can năm sinh [ định tượng ] rơi thiên di cung biểu hiện mệnh chủ bên ngoài nhiều chuyện cả đời thật xấu cũng không ly ngoại giới hoàn cảnh cùng người bên ngoài tế quan hệ được dính dáng
Can năm sinh nhược nằm ở cung tử nữ hoặc thiên di cung ( xuất ngoại dựa vào hình quan nhân duyên ) vừa sinh ra quốc vận cường đều thuộc quê người tới khách
Năm sinh mậu can rơi thiên di cung biểu hiện cả đời tới sinh hoạt trọng điểm khuynh hướng thiên tỷ dịch mã bôn ba nơi xa sinh ý hoặc
< thiên vi phu tới tài > cùng phối ngẫu được tài vận tương quan
< thiên là phúc tới quan > cùng hưởng phúc tới vận khí ( già vận an bài ) các loại tương quan
Mậu can năm tham lang sinh ra lộc + văn xương kình dương nhập thiên di chiếu bản mệnh


P. 266
Biểu hiện xuất ngoại đắc ý bên ngoài có quý nhân nhân duyên tốt ( người khác hội đưa chỗ tốt cho biết mệnh chủ
Nhược tử vi tại tí tọa mệnh mà tham lang ở ngọ hóa lộc biểu hiện mệnh chủ bên ngoài thông minh phong lưu vui mừng nói khoác
Tham lang tính thuộc mộc chất thuộc thủy dục vọng nhiều không kiên nhẫn tĩnh là phúc họa chi chủ hóa khí là đào hoa gặp cát phú quý gặp hung hư di chuyển
Nhược thiên di cung can cũng là mậu thì tham lang sinh ra lộc tự hóa lộc ( tự hóa thì có biến cùng loại hỗ để ) vốn tốt hơn xử bởi vì không được trân quý mà mất đi
Nhược tham lang tự hóa lộc hội khởi động văn xương kình dương sinh sản di động không thể cước ổn định thực địa bị bởi vì sắc gây không phải hoặc thành trộm đạo chi đồ
Nhược mậu can năm tham lang sinh ra lộc nhập bản mệnh thì mệnh chủ phải dựa vào tự thân cố gắng mất tranh thủ tài lộc ( hoặc chỗ tốt )
< nhược lấy sinh ra lộc [ lộc truy kị ] quan sát >
Mậu can thiên cơ hóa kị nhập bản huynh gặp thiên cơ sinh ra kị song kị trùng bản nô nói rõ mệnh chủ bên ngoài kết giao tổn bạn bè dắt mệt mỏi
Thiên cơ sinh ra kị tại bản tật trùng phụ mẫu biểu hiện cùng phụ mẫu không duyên
Bên ngoài hóa lộc quyền khoa kị chính là thấu qua [ định tượng ] tại [ bản thiên ]( cha mẹ nô bộc ) phát xạ
Cho nên khả năng là dưỡng tử nữ nhân hoặc người khác nuôi dưỡng lớn lên "Tự lập cách "

// ]]>